Archive for februari, 2019

Bra förslag att göra något åt Konsumhuset!

4 februari, 2019

 

Miljöpartiets skrivelse i samrådet:

 

”Miljöpartiet de gröna i Hjo ser positivt på förslaget till ändrad detaljplan för den plats där det gamla Konsumhuset nu står, Åran 2.

Miljöpartiet har alltid värnat och fortsätter att värna om Trästaden Hjo. Den välbevarade stadsmiljön är en tillgång för både oss som bor här och för våra besökare. Till skillnad från författarna till ”Kulturmiljöutredningen Kvarteret Åran” ser vi dock inget stort bevarandevärde i Konsumhuset. En ny intressant byggnation på platsen kan komma att lyfta hela området.

När det gäller förslaget till ändrad detaljplan är möjligheten att bygga fler våningar avgörande. Vi anser att det är både nödvändigt och lämpligt att just på denna plats våga planera för minst fem våningar.

Siluettbilderna i planbeskrivningen antyder att ett högre hus på denna plats kan binda samman stadens horisontlinje och knyta ihop Bellevuehotellet med 1930-talsfunktionalismen på Vågen 1. Till skillnad från den glas-strut, som för några år sedan planerades skjuta ut i parken från Samskolans andra våning, behöver inte den föreslagna planen skada kulturmiljön.

Genom att inte bygga ovanpå hela Konsumhuset behålls luft och ljus i stadsbilden. Alternativet att riva huset och på platsen endast upprepa samma trevåningsbebyggelse som på Vågen 1 blir tungt och tråkigt. Det liggande förslaget, som innebär återanvändning av Konsumhusets grund, bidrar dessutom till god resurshushållning. Kan ovanbyggnaden sedan utföras med trästomme finns förutsättningar att skapa ett klimatsmart hus.

Inriktningen på att skapa hyresrätter är välkommet. Möjligheten att skapa en mindre elbilspool i bottenvåningen, istället för onödigt många privata parkeringsplatser, bör övervägas i bygglovskedet.”