Archive for juni, 2018

Mindre barngrupper?

21 juni, 2018

I allianspartiernas förslag till budget, som behandlades på kommunfullmäktige igårkväll, fanns ett stycke om förskolan och behovet av mindre barngrupper. De senaste tre mandatperioderna
(12 år) har miljöpartiet i Hjo försökt få med majoriteten på att minska barngrupperna – men utan att få gehör.

I Hjo har riktlinjen varit 20 barn/avdelning och det har till och med överskridits ibland. Skolverket rekommenderar 6-12 barn i avdelningar med barn från ett till tre år och 9-15 barn i avdelningar med barn från fyra till fem år.

Nu stod det i alliansens budgetförslag:

”Barn och utbildning får i uppdrag att utreda hur en eventuell minskning av barngruppernas storlek från 20 barn/avdelning till 18 barn/avdelning och vart den i så fall skulle placeras.” (Sid 46 i budgetdokumentet.)

Petra Jarlemark (MP) gick upp i talarstolen och tackade alliansen för att de (äntligen!) började planera för mindre barngrupper. Men ställde frågan varför alliansen sätter målet 18 barn/avdelning och inte utreder och planerar för att uppnå Skolverkets rekommendationer? Petra hade många goda argument för att satsningar på de små gynnar inte bara barnen utan är en vinst för hela samhället.

Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) gick i försvarsställning och påstod att det inte fanns något mål om 18 barn/avdelning. Petra tog replik och visade på vad som stod i budgetdokumentet.

Strax innan beslutet om budgeten skulle tas gick Catrin Hulmarker upp och meddelande att hon hade ett ändringsförslag: Stryk meningen där det står 18 barn/avdelning.

Kommunfullmäktiges ordförande (hör och häpna!) gick denna gång med på att införa ändringsförlag i budgeten på sittande möte, utan beredning. Vi tolkar det som att majoriteten nu anslutit sig till att verka för att Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ska uppnås och att den kommande utredningen ska ta fram en plan för hur det ska gå till.

Ett stort tack till Petra som genom sitt starka anförande bidrog till detta. Ett första bevis på att det inte är tomma löften får vi när planeringen för den nya F-6 skolan tar form. Där måste rimligen också en förskola få plats för att det ska bli möjligt att komma en bit på väg till mindre barngrupper.

Det kommer att krävas en organiserad opinion bland föräldrar och aktiv facklig och politisk påtryckning för att målet ska nås.