Archive for mars, 2018

Miljöpartiet i Hjo ställer inte upp!

9 mars, 2018

MILJÖPARTIET HAR SKICKAT UT FÖLJANDE PRESSMEDDELANDE:

Miljöpartiet de gröna i Hjo ställer inte upp i 2018 års kommunval.

Miljöpartiet de gröna i Hjo har hållit årsmöte och valt en ny styrelse. Årsmötet beslutade att inte ta fram någon lista till kommunvalet i höst. Deltagarna på mötet har varit och är mycket kritiska till miljöpartiets politiska utveckling under mandatperioden.


– En del medlemmar har lämnat oss de senaste åren på grund av att de inte ställer upp på den politik som miljöpartiet har fört i riksdag och regering, säger Christer Haagman, nyvald ordförande. Och vi som är kvar är inte mindre kritiska. Det finns ingen som känner särskilt starkt för att få andra att rösta på miljöpartiet just nu. Därför blir det ingen kommunlista i årets val i Hjo.

Det lokala miljöpartiets kritik går i första hand ut på att många dåliga kompromisser försvaras av partiledningen som om det vore partiets politik. Partiledningen försvarade t.ex. försäljningen av Vattenfalls brunkol med falska argument och den militära upprustningen hyllas, trots att den strider mot allt vad partiet står för. Snart verkar även miljöpartister i riksdagen rösta ja till ett handelsavtal med Kanada (Ceta) som kan försvåra miljöarbetet, inte minst när det gäller gruvprojekt som kan hota Vättern. Dessutom gynnar Ceta-avtalet privatiseringar och fortsatt vinstjakt inom välfärden.

– Ur lokalt perspektiv är jag nog mest besviken på att miljöminister Karolina Skog (MP) inte klarade av att hävda miljöbalkens bestämmelser gentemot försvarets ansökan om femdubbling av flygverksamheten på Karlsborgs förorenade flygplats. Att låta prövningen fortsätta utan krav på att redovisa alternativa platser och metoder, trots att både Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Mark- och miljödomstolen hade invändningar, var ju fullständigt onödigt. Till och med Alliansregeringen avstod under flera år från att ta ett sådant lagvidrigt beslut.

Miljöministerns beslut riskerar att försvaga naturskyddet av Vättern och uppmuntrar de krafter som kraftigt vill utöka lågflygningar, skjutningar och granatsprängningar i den viktiga dricksvattentäkten.

Resultatet blir att det inte kommer att finnas några miljöpartister Hjo kommunfullmäktige under de kommande fyra åren.

– Men politik kan bedrivas på andra sätt, avslutar Christer Haagman. Vi kommer att fortsätta med lokalt arbete framförallt i klimat- och miljöfrågorna.

Försvarspolitik

8 mars, 2018

Här är den försvarspolitik som borde föras av alla röda och gröna partier:

https://www.altinget.se/artikel/schyman-mansklig-sakerhet-istallet-for-militar-upprustning#.Wp_R3edRfPU.twitter

Gubbpolitiken har misslyckats i drygt 5 000 år… Vakna vänsterpartister och miljöpartister!