Archive for december, 2017

Skriv på!

8 december, 2017

Skriv under och dela: http://act.gp/2ADPB56

Dags att sluta ljuga…

1 december, 2017

MP:s propagandabild om utsläppen av växthusgaser skadar inte bara partiet och politiken. Den självgoda propagandan skadar det viktiga arbetet på att få igång en kraftfull omställning.

 

Rubriken påstår: ”UTSLÄPPEN FORTSÄTTER ATT MINSKA!”
Sanningen är snarare tvärtom och vänder inte utvecklingen snabbt och drastiskt är det snart kört…

Det har kommit åtminstone fyra intressanta informationer om klimatarbetet den allra senaste tiden:

  1. Sveriges utsläpp (territoriellt) mellan 2015 och 2016 minskade med 1,6 %. Det var en /liten/ positiv nyhet, särskilt som de tidigare preliminära siffrorna visat på att ingen minskning ägt rum. 1,6 % bör dock ställas i relation till ett behov av en minskning på ca 5-12 % per år beroende på mål och tidpunkt.
  2. SCB:s snabbstatistik indikerar dock att utsläppen i Sverige mellan 2 kv 2016 och 2 kv 2017 har ökat med 3 %. Nästa publicering är 2017-12-12.
  3. Naturvårdsverket har gett ut Rapport 6795 där prognoser presenteras som visar att beslutade och planerade åtgärder förhoppningsvis minskar vissa utsläpp. Prognoserna visar också att klimatmålet inte nås, trots att målet inte är tillräckligt ambitiöst enligt Parisavtalet och klimatforskningen.
  4. Naturvårdsverket presenterar samtidigt att svenskarnas utsläpp, beräknat på vad hela vår konsumtion leder till (inkl. import och exkl. export). Dessa siffror visar att utsläppen inte har sjunkit alls sedan 1993. Men det har skett en omfördelning mellan det som vår konsumtion släpper ut inom Sverige och det som blir resultatet i andra länder pga. av vår import (t.ex.från Kina).
  5. De globala växthusgaserna ser ut att återigen kraftigt öka under 2017, med hela 2 %, efter att ha planat ut under några år. Förhoppningen att kurvorna skulle börja vända neråt har grusats.

Vad gör då miljöpartiets ledning? Jo, partiet kör ut en liten filmsnutt som bygger på ganska osäkra prognoser om minskade utsläpp i ett begränsat perspektiv och redovisar det som en stor framgång för miljöpartiet! Trots att kurvorna inte ens når de otillräckliga målen. Desperation eller dumhet?

(Och jämförelsen med alliansens politik, som inte har suttit i regeringen sedan 2014, är ju bara demagogisk.)

Det politiska spelet i maktens centrum lockar tydligen fram det sämsta ur våra representanter… Propagandafilmen är redan avslöjad och ju mer den sprids desto större blir skadan:

https://www.svd.se/sjunkande-utslapp-overraskar–men-flyg-ingar-ej

https://www.etc.se/opinion/vi-maste-sluta-ljuga-om-utslappen-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/koldioxidutslappen-i-varlden-okar-igen