Skydda vattnet! Sluta skjuta!

9ece7343-55ee-4423-a1f2-59cc06187225

Miljöpartisterna har fått igenom en satsning på 200 miljoner kronor för att skydda vattnet. Utmärkt! Satsning på att återskapa våtmarker är ett långsiktigt och nödvändigt projekt.

Men glöm inte att det billigaste och snabbaste sättet att långsiktigt skydda en jättestor dricksvattentäkt, som dessutom är ett naturskyddat område, är att stoppa försvarets krigsövningar i Vättern!

Idag har militären tillstånd att flygbomba sjön. Tillstånd finns även för att spränga granater i vattnet helt nära fiskeförbudsområden. Stridsvagnar står på land och skjuter ut i dricksvattentäkten. Oerfarna piloter över lågflygning 20 meter över vattenytan. Militärens våldtäkt mot sjön har pågått i hundra år. Tusentals ton gammal ammunition ligger kvar på botten och sprider långsamt ut giftiga tungmetaller. Okända mängder har dumpats i sjön. Enligt Vätternvårdsförbundets beräkningar, som visserligen är lite tveksamma, kan blyhalten i vattnet öka med så mycket som 10 % per år på grund av gammal ammunition.

Vattnet är dock fortfarande jämförelsevis mycket rent och dessutom kallt. Perfekt som råvattenkälla. Men ekosystemet i sjön är skadat. De feta fiskarterna röding, sik, öring och lax bör inte ätas av barn och kvinnor enligt Livsmedelsverket. Kräftor har förhöjda halter tungmetaller. Det finns många föroreningskällor men en som snabbt och enkelt kan åtgärdas är förvarets skjutningar i Vättern: sluta skjuta!

Det är verkligen hög tid att påbörja saneringen av militärens gamla synder. Men istället vill försvaret nu kraftigt öka beskjutningen av Vättern. Från 1000 skott/år vill man öka till 69 000. Plus 150 raketer om året. Övningsraketer som hittills innehållit plast med mycket höga kadmiumhalter. Flygverksamheten på Karlsborgs flygplats vid Vätterns strand vill man femdubbla. Oerfarna piloter, inte minst i samband med försäljning av JAS Gripen, ska allt oftare träna lågflygning och attack över sjön. Försvarets materielverk vill också kraftigt utöka sin provverksamhet. Utländsk militär ska bjudas in för att delta i krigföringen mot Vättern.

Det är den rödgröna minoritetsregeringen som just nu helt själv bestämmer om denna utveckling ska tillåtas. Frågan gäller: ska en av Sveriges viktigaste vattenresurser skyddas eller ska Vättern utvecklas som skjutfält och flygövningsområde. Det krävs nämligen miljötillstånd för den utökade verksamheten och dessa tillstånd överklagas till regeringen som har sista ordet. Miljödepartementet under Karolina Skog (MP) bereder ärendena. Precis som när det gällde Vattenfalls försäljning av kolgruvor ligger hela ansvaret hos regeringen – riksdagen behöver inte tillfrågas.

2013 gav den borgerliga regeringen ett extra bidrag på 122 miljoner kronor till försvaret för att rusta upp Karlsborgs flygplats. Trots att det inte fanns, och fortfarande inte finns, något tillstånd till verksamheten. Men när upprustningsarbetena påbörjades upptäcktes att flygplatsen var förgiftad av brandsläckningsskum, så kallade PFAS-ämnen. Giftet läcker rakt ut i vattenskyddsområdet. En stor del av de 122 miljonerna kanske nu behövs till sanering av platsen. Vätternvårdsförbundets talesperson Måns Lindell har i radio föreslagit att det byggs en sarkofag över området! Blir det några miljoner kvar kan de användas till flyttning av verksamheten.

Försvarsmakten hävdar i sin ansökan om utökat tillstånd att det skulle kosta tiotals miljoner kronor att flytta det så kallade flygskjutmålet Hammaren ute i Vättern till andra platser. Idag finns tillstånd till övningar på Älvdalens skjutfält. FMV satsar också 300 miljoner kronor på upprustning av övningsfältet i Vidsel.

Förhoppningarna har ökat på sista tiden. Vice statsministern Isabella Lövin gjort ett tydligt uttalande i senaste riksdagsdebatten:

– Vättern är en väldigt viktig dricksvattentäkt och för Miljöpartiet är det naturligtvis så att vi vill skydda den och vi prioriterar den frågan. För våra barns och barnbarns framtid är det oerhört mycket viktigare än att militären ska öva där, sade Isabella Lövin. (Citat från artikel i Altinget 14 juni 2017.)

Ord och inga visor?

Snart får vi veta. Snart kommer nämligen regeringens beslut angående FMV:s granatskjutningar i Vättern. Ärendet gäller den planerade beskjutningen under vecka 44 hösten 2016. Det blev inget bombardemang då, tillståndet inhiberades som det heter, men slutligt beslut måste fattas. Eftersom mark- och miljödomstolen denna gång har ett klart och tydligt ställningstagande – förbjud verksamheten – borde det vara lätt för regeringen att, i dessa vattenbristens dagar, ta ett klokt beslut.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: