Naturvårdsverkets trovärdighet är skadeskjuten…

Nye chefen Björn Risinger tycks vara nöjd med den senaste kunderundersökningen. Och Naturvårdsverket behöver verkligen rycka upp sig. Därför är det så trist att verket släppt iväg ett helt oprofessionellt och slarvigt yttrande angående Vättern. Utan att redovisa ny kunskap vänder Naturvårdsverket 180 grader och säger Ja och Amen till kraftigt ökad beskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området. Orsaken tycks vara en ”ny besättning” – alltså nya handläggare. Handläggare som inte ens har koll på tiden för övningsuppehåll! Läs pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 2017-06-13 nedan:


Naturvårdsverket tappar trovärdighet

Den juridiska striden om försvarets skjutmål ute i Vättern fortsätter. Försvarsmakten vill utöka skjutningarna från 1 000 skott per år till 69 000 skott, plus 150 raketer. Nu har Naturvårdsverket lämnat ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen som går tvärs emot tidigare ståndpunkt. Plötsligt kan det tillåtas som tidigare borde förbjudas. Föreningen Aktion Rädda Vättern ser allvarligt på utvecklingen och ställer frågan hur en myndighet kan yttra sig på ett så bristfälligt underlag. Naturvårdsverket har till och med missuppfattat tiden för övningsuppehåll.

2015 skrev Naturvårdsverket i ett yttrande till länsstyrelsen att underlaget i ansökningshandlingarna var bristfälligt. Något tillstånd enligt regelverket för Natura 2000 kunde därför inte utfärdas.

”När det råder osäkerhet om skaderisken ska ansökan, enligt EU-praxis, avslås” skrev Naturvårdsverket 2015.

2017 skriver Naturvårdsverket:

”Naturvårdsverkets bedömning är, utifrån rådande kunskapsläge, försiktighetsmått och sökandens kompletteringar, att det inte finns risk för påverkan som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av de aktuella arterna.”

Trots denna 180-graders sväng presenterar inte Naturvårdsverket något nytt material som stöd för sin nya bedömning. Hänvisning finns bara till en ny partsinlaga från försvarsmakten.

  • Det allvarligaste problemet med Naturvårdsverkets yttrande, menar Christer Haagman, juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern, är att flygskjutmålet behandlas isolerat och separat. Den utökade beskjutningen av Vättern ska ju ske samtidigt som FMV fortsätter med sina granatsprängningar, stridsvagnar skjuter från Kråks skjutfält och flygrörelserna på Karlsborgs flygplats planeras att femdubblas. Finns inte detta med i bedömningen är yttrandet oanvändbart.
  • I samtal med Naturvårdsverkets handläggare har jag förstått att kunskapen om övrig verksamhet saknas, säger Christer Haagman. Joel Grede, en av handläggarna, har i telefonsamtal med mig förklarat att omsvängningen beror på ”att besättningen har ändrats”. Ingen av 2015 års handläggare har deltagit i 2017 års yttrande.

Aktion Rädda Vättern ställer sig mycket undrande till de stora bristerna i Naturvårdsverkets nya yttrande. T.ex. bygger yttrandet på att skjutuppehåll sker under april månad, vilket skulle kunna underlätta etablering av fåglars häckningsplatser. Men detta stämmer inte. Först från och med 1 maj ska beskjutningen av Hammaren upphöra. Dock fortsätter verksamheten för fullt i FMV:s verksamhet och på skjutfälten söder och norr om Karlsborg.

Aktion Rädda Vättern har meddelat mark- och miljödomstolen:

”Naturvårdsverkets yttrande daterat 2017-05-24 saknar all trovärdighet och bör inte kunna ligga till grund för att ge tillstånd till planerad miljöfarlig verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren.”

Kontakt och frågor:
Christer Haagman
tel. 072-895 1691
christer.haagman@milhjobyran.se

Juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern

Läs hela kommentaren från Aktion Rädda Vättern på
http://www.aktionraddavattern.se/aktion-radda-vattern-kommenterar-naturvardsverkets-yttrande/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: