Archive for juni, 2017

Glad Midsommar

23 juni, 2017

Idag skjuter inte den svenska militären varken projektiler, raketer eller granater i Vättern. Militärdiktaturen Thailands piloter övar heller inte lågflygning i strandzonen med nyinköpta JAS-plan. Inte ens Nato syns till. Det firar jag med att publicera Karin Solums teckning där hennes kloka små möss betraktar vår s.k. civilisation. Glad Midsommar!

Skydda vattnet! Sluta skjuta!

19 juni, 2017

9ece7343-55ee-4423-a1f2-59cc06187225

Miljöpartisterna har fått igenom en satsning på 200 miljoner kronor för att skydda vattnet. Utmärkt! Satsning på att återskapa våtmarker är ett långsiktigt och nödvändigt projekt.

Men glöm inte att det billigaste och snabbaste sättet att långsiktigt skydda en jättestor dricksvattentäkt, som dessutom är ett naturskyddat område, är att stoppa försvarets krigsövningar i Vättern!

Idag har militären tillstånd att flygbomba sjön. Tillstånd finns även för att spränga granater i vattnet helt nära fiskeförbudsområden. Stridsvagnar står på land och skjuter ut i dricksvattentäkten. Oerfarna piloter över lågflygning 20 meter över vattenytan. Militärens våldtäkt mot sjön har pågått i hundra år. Tusentals ton gammal ammunition ligger kvar på botten och sprider långsamt ut giftiga tungmetaller. Okända mängder har dumpats i sjön. Enligt Vätternvårdsförbundets beräkningar, som visserligen är lite tveksamma, kan blyhalten i vattnet öka med så mycket som 10 % per år på grund av gammal ammunition.

Vattnet är dock fortfarande jämförelsevis mycket rent och dessutom kallt. Perfekt som råvattenkälla. Men ekosystemet i sjön är skadat. De feta fiskarterna röding, sik, öring och lax bör inte ätas av barn och kvinnor enligt Livsmedelsverket. Kräftor har förhöjda halter tungmetaller. Det finns många föroreningskällor men en som snabbt och enkelt kan åtgärdas är förvarets skjutningar i Vättern: sluta skjuta!

Det är verkligen hög tid att påbörja saneringen av militärens gamla synder. Men istället vill försvaret nu kraftigt öka beskjutningen av Vättern. Från 1000 skott/år vill man öka till 69 000. Plus 150 raketer om året. Övningsraketer som hittills innehållit plast med mycket höga kadmiumhalter. Flygverksamheten på Karlsborgs flygplats vid Vätterns strand vill man femdubbla. Oerfarna piloter, inte minst i samband med försäljning av JAS Gripen, ska allt oftare träna lågflygning och attack över sjön. Försvarets materielverk vill också kraftigt utöka sin provverksamhet. Utländsk militär ska bjudas in för att delta i krigföringen mot Vättern.

Det är den rödgröna minoritetsregeringen som just nu helt själv bestämmer om denna utveckling ska tillåtas. Frågan gäller: ska en av Sveriges viktigaste vattenresurser skyddas eller ska Vättern utvecklas som skjutfält och flygövningsområde. Det krävs nämligen miljötillstånd för den utökade verksamheten och dessa tillstånd överklagas till regeringen som har sista ordet. Miljödepartementet under Karolina Skog (MP) bereder ärendena. Precis som när det gällde Vattenfalls försäljning av kolgruvor ligger hela ansvaret hos regeringen – riksdagen behöver inte tillfrågas.

2013 gav den borgerliga regeringen ett extra bidrag på 122 miljoner kronor till försvaret för att rusta upp Karlsborgs flygplats. Trots att det inte fanns, och fortfarande inte finns, något tillstånd till verksamheten. Men när upprustningsarbetena påbörjades upptäcktes att flygplatsen var förgiftad av brandsläckningsskum, så kallade PFAS-ämnen. Giftet läcker rakt ut i vattenskyddsområdet. En stor del av de 122 miljonerna kanske nu behövs till sanering av platsen. Vätternvårdsförbundets talesperson Måns Lindell har i radio föreslagit att det byggs en sarkofag över området! Blir det några miljoner kvar kan de användas till flyttning av verksamheten.

Försvarsmakten hävdar i sin ansökan om utökat tillstånd att det skulle kosta tiotals miljoner kronor att flytta det så kallade flygskjutmålet Hammaren ute i Vättern till andra platser. Idag finns tillstånd till övningar på Älvdalens skjutfält. FMV satsar också 300 miljoner kronor på upprustning av övningsfältet i Vidsel.

Förhoppningarna har ökat på sista tiden. Vice statsministern Isabella Lövin gjort ett tydligt uttalande i senaste riksdagsdebatten:

– Vättern är en väldigt viktig dricksvattentäkt och för Miljöpartiet är det naturligtvis så att vi vill skydda den och vi prioriterar den frågan. För våra barns och barnbarns framtid är det oerhört mycket viktigare än att militären ska öva där, sade Isabella Lövin. (Citat från artikel i Altinget 14 juni 2017.)

Ord och inga visor?

Snart får vi veta. Snart kommer nämligen regeringens beslut angående FMV:s granatskjutningar i Vättern. Ärendet gäller den planerade beskjutningen under vecka 44 hösten 2016. Det blev inget bombardemang då, tillståndet inhiberades som det heter, men slutligt beslut måste fattas. Eftersom mark- och miljödomstolen denna gång har ett klart och tydligt ställningstagande – förbjud verksamheten – borde det vara lätt för regeringen att, i dessa vattenbristens dagar, ta ett klokt beslut.

 

 

Vätternrundan…

17 juni, 2017

Ska Vätternrundan vara till för cyklister…

 

… eller ska den vara till för stridsflygplan?

Kom med i Aktion Rädda Vättern! Swisha 100 kr till 1236948087. Skriv namn och e-postadress!

http://www.aktionraddavattern.se/

Klarspråk av Isabella Lövin. Äntligen!

14 juni, 2017

Drygt två timmar in i debatten säger Isabella Lövin, vice statsminister, att skyddet av Vättern är ”oerhört mycket viktigare än att militären ska öva där”.

Jonas Sjöstedts fråga börjar 2:12:30. Isabellas svar börjar 2:13:30.

http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H4C120170614pd

Naturvårdsverkets trovärdighet är skadeskjuten…

13 juni, 2017

Nye chefen Björn Risinger tycks vara nöjd med den senaste kunderundersökningen. Och Naturvårdsverket behöver verkligen rycka upp sig. Därför är det så trist att verket släppt iväg ett helt oprofessionellt och slarvigt yttrande angående Vättern. Utan att redovisa ny kunskap vänder Naturvårdsverket 180 grader och säger Ja och Amen till kraftigt ökad beskjutning av dricksvattentäkten och Natura 2000-området. Orsaken tycks vara en ”ny besättning” – alltså nya handläggare. Handläggare som inte ens har koll på tiden för övningsuppehåll! Läs pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 2017-06-13 nedan:


Naturvårdsverket tappar trovärdighet

Den juridiska striden om försvarets skjutmål ute i Vättern fortsätter. Försvarsmakten vill utöka skjutningarna från 1 000 skott per år till 69 000 skott, plus 150 raketer. Nu har Naturvårdsverket lämnat ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen som går tvärs emot tidigare ståndpunkt. Plötsligt kan det tillåtas som tidigare borde förbjudas. Föreningen Aktion Rädda Vättern ser allvarligt på utvecklingen och ställer frågan hur en myndighet kan yttra sig på ett så bristfälligt underlag. Naturvårdsverket har till och med missuppfattat tiden för övningsuppehåll.

2015 skrev Naturvårdsverket i ett yttrande till länsstyrelsen att underlaget i ansökningshandlingarna var bristfälligt. Något tillstånd enligt regelverket för Natura 2000 kunde därför inte utfärdas.

”När det råder osäkerhet om skaderisken ska ansökan, enligt EU-praxis, avslås” skrev Naturvårdsverket 2015.

2017 skriver Naturvårdsverket:

”Naturvårdsverkets bedömning är, utifrån rådande kunskapsläge, försiktighetsmått och sökandens kompletteringar, att det inte finns risk för påverkan som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av de aktuella arterna.”

Trots denna 180-graders sväng presenterar inte Naturvårdsverket något nytt material som stöd för sin nya bedömning. Hänvisning finns bara till en ny partsinlaga från försvarsmakten.

  • Det allvarligaste problemet med Naturvårdsverkets yttrande, menar Christer Haagman, juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern, är att flygskjutmålet behandlas isolerat och separat. Den utökade beskjutningen av Vättern ska ju ske samtidigt som FMV fortsätter med sina granatsprängningar, stridsvagnar skjuter från Kråks skjutfält och flygrörelserna på Karlsborgs flygplats planeras att femdubblas. Finns inte detta med i bedömningen är yttrandet oanvändbart.
  • I samtal med Naturvårdsverkets handläggare har jag förstått att kunskapen om övrig verksamhet saknas, säger Christer Haagman. Joel Grede, en av handläggarna, har i telefonsamtal med mig förklarat att omsvängningen beror på ”att besättningen har ändrats”. Ingen av 2015 års handläggare har deltagit i 2017 års yttrande.

Aktion Rädda Vättern ställer sig mycket undrande till de stora bristerna i Naturvårdsverkets nya yttrande. T.ex. bygger yttrandet på att skjutuppehåll sker under april månad, vilket skulle kunna underlätta etablering av fåglars häckningsplatser. Men detta stämmer inte. Först från och med 1 maj ska beskjutningen av Hammaren upphöra. Dock fortsätter verksamheten för fullt i FMV:s verksamhet och på skjutfälten söder och norr om Karlsborg.

Aktion Rädda Vättern har meddelat mark- och miljödomstolen:

”Naturvårdsverkets yttrande daterat 2017-05-24 saknar all trovärdighet och bör inte kunna ligga till grund för att ge tillstånd till planerad miljöfarlig verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren.”

Kontakt och frågor:
Christer Haagman
tel. 072-895 1691
christer.haagman@milhjobyran.se

Juridiskt ombud för Aktion Rädda Vättern

Läs hela kommentaren från Aktion Rädda Vättern på
http://www.aktionraddavattern.se/aktion-radda-vattern-kommenterar-naturvardsverkets-yttrande/

Nu kom KU:s besked. När kommer erkännandet: ”Ja, vi ljög!”

12 juni, 2017

 

 

Så kom beskedet från riksdagens Konstitutionsutskott:

”KU:s granskning av regeringen är klar

Publicerad: 8 juni 2017 klockan 14.00

Försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

I april förra året föreslog Vattenfalls styrelse att bolaget skulle sälja sin tyska brunkolsverksamhet. Regeringen tog ställning till förslaget i en så kallad ägarsamordning. Ansvariga ministrar uttalade att regeringen inte hade möjlighet att säga nej till Vattenfalls förslag att sälja den tyska brunkolsverksamheten utan att först ändra Vattenfalls uppdrag. Inför beslutet om brunkolsförsäljningen pågick även en miljödiskussion där frågan var om man skulle säga nej till en försäljning och i stället låta brunkolet vara kvar i marken. Men den aspekten var inte aktuell när regeringen diskuterade frågan med Vattenfalls styrelse. Konstitutionsutskottets granskning visar att det var möjligt att säga nej till försäljningen utan att ändra uppdraget för Vattenfall. Utskottet framhåller vikten av att statsråds uttalanden grundas på uppgifter som är korrekta.

Kort sagt, politiker ska inte ljuga. Och – skulle jag vilja tillägga – särskilt inte miljöpartister. Därför väntar jag nu på att Gustav Fridolin, Åsa Romson, Lise Nordin och Isabella Lövin säger: ”Förlåt att vi ljög! Det ska inte upprepas!”

Jag vet personligen att ovanstående fyra miljöpartister var väl informerade om att det gick att stoppa brunkolsaffären utan att behöva gå till riksdagen och ändra Vattenfalls uppdrag.

Birger Schlaug i ETC på nationaldagen

9 juni, 2017

Läs ledaren här:
https://www.etc.se/ledare/miljoministern-maste-radda-vattern-fran-militarens-anfall

 

 

Debattinlägg i SvD 2 juni 2017

1 juni, 2017

https://www.svd.se/kan-vi-lita-pa-mp-nar-det-galler-dricksvattnet/om/debatt