Archive for maj, 2017

JAS-försäljning via övningskrig i Vätterns vatten!

12 maj, 2017

Vapenexport och upprustning står högt upp på regeringens agenda. JAS 39 Gripen ska säljas genom att utländska piloter får öva lågflygning och attack med skarp ammunition  över Vättern. Så länge inte ansvariga och välkända miljöpartister, i första hand Karolina Skog, Isabella Lövin och Peter Eriksson (Fridolin har väl fastnat i fotbojan…), tar avstånd från denna politik kommer miljöpartiet stå i skottgluggen.

Bilden ovan Feministmålning inkl. gröna girlanger! Bilden nedan ren och skär grönmålning!

Ett kort med tydligt budskap:

11 maj, 2017

Det beslut som länsstyrelsen har tagit, och som nämns i videon på länken nedan, har överklagats av över hundra enskilda personer, företag, organisationer och kommuner. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Därefter är det regeringen som tar beslut.

Och Aktion Rädda Vätterns hemsida har nu adressen http://www.aktionraddavattern.se/

Klicka på länken nedan:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwettern.nu%2Fvideos%2F1740703696146234%2F&show_text=0&width=560

Ta folks oro på allvar – ledare i Dagens ETC

9 maj, 2017

Gårdagens ledare i ETC var så bra så att jag kopierar den här i sin helhet:

”S och MP tar inte folks oro på allvar

Enligt Som-institutets undersökning över vad som oroar oss allra mest, är det sammantaget klimatförändringar som toppar listan. Oron är befogad.

Inrikesministern Anders Ygeman (S) har kallat samtliga partier i riksdagen till krismöte. I ett pressmeddelande skriver ministern att utsläppen av koldioxid är ohållbara och riskerar att leda till en systemkollaps. Regeringen har skyndsamt beslutat att införa landsomfattande utsläppskontroller för att stoppa det okontrollerade utflödet av växthusgaser.

Nej, nu hittade jag bara på.

Regeringen har inte kallat till något krismöte. Men det borde den göra om man ska lyssna till svenska folket. Enligt Som-institutets årliga undersökning över vad som oroar oss allra mest är det sammantaget klimatförändringar som toppar listan.

Oron är befogad. Konsekvenserna av klimatförändringarna är högst påtagliga. På grund av varmare somrar och torrare vintrar är grundvattennivåerna nu så låga att svår torka hotar stora delar av Sverige. Vi kommer att behöva agera sparsamt med vattnet genom att duscha mindre och låta bli att vattna gräsmattan. I värsta fall kommer skördarna drabbas.

I södra Europa har odlingarna skadats av kyla och regn och i norr riskerar i stället jordbruket att drabbas av torka.

Men från Rosenbad hörs det inga lugnande ord till allmänheten, inga krismöten syns till, inga kraftiga åtgärdspaket läggs fram.

Det brukar raljeras över att politiker numera tävlar i att ”ta människors oro på allvar”. Bortsett från det ohöljt populistiska i det, så stämmer det inte ens. Uppenbarligen är det bara viss oro som ska tas på allvar. Oro för flyktinginvandring, oro för (invandrares) brottslighet, oro för papperslösa.

Kort sagt: extremhögerns oro.

Väljare som hoppats på att i alla fall Miljöpartiet skulle ta oron för klimatet och miljön på allvar har blivit svikna. MP har accepterat Förbifart Stockholm, Bromma flygplats, förlorat striden om Vattenfalls kolgruvor i Tyskland och nu senast också backat i kärnkraftsfrågan.

Egentligen är det sorgligt att regeringen inte tänker långsiktigt genom att kombinera klimat och säkerhet. Allt fler säkerhetspolitiska experter talar om ”klimatrelaterade problem” som en katalysator för kris och krig.

I Syrien ledde den extrema torkan mellan år 2005 och 2010 till att en och en halv miljon människor lämnade landsbygden och sina jordbruk och flyttade till städernas utkanter. Det tillsammans med korruption, extrema klassklyftor och ojämlikhet mellan stad och land eldade på upproren år 2011.

Klimatet blottar också vårt ömsesidiga beroende av varandra. Om alla skulle leva som vi gjorde i Sverige skulle vi behöva ytterligare fyra jordklot. Allt vi gör här i västvärlden – vad vi handlar, äter och hur vi reser – lämnar ekologiska ”fotavtryck”. Baksidan av vår konsumtion hamnar i knäet på fattigare länder.

Våra H&M-kläder, elektronikapparater och Ikea-möbler tillverkas och fraktas omkring av människor som tjänar betydligt sämre än vad vi själva gör. Vår konsumtion förutsätter att andra har det sämre, arbetar längre dagar för lägre löner. Och tar smällen när havsnivån stiger eller öknarna breder ut sig.

Samtidigt stänger vi igen dörren för de arbetare som vill söka sig bort från ojämlikhet, närmare rikedomarna. Innerst inne vet vi att vår livsstil förutsätter deras fattigdom. Men vi är inte beredda att dela med oss. Våra regeringar, även de ledda av arbetarrörelsen, bygger murar mot sina fattiga kamrater.

Skygglapparna är förödande. Ökande klyftor, ekonomiska kriser, global uppvärmning, krig och konflikt går hand i hand.

Den som vill skapa stabilitet i världen måste söka svar bortom polis, gränskontroller och militärer. Innerst inne vet vi svenskar det här. Jag tror att det är det som darrar i kärnan av vår oro för klimatet. Frågan är varför ingen politiker vågar hörsamma det som får flest av oss att ligga vakna om nätterna.

Somar Al Naher”

Samtal om den förgiftade marken på Karlsborgs flygplats

3 maj, 2017

För att lyssna på samtalet i Radio Skaraborg klicka på länken

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=3251

 

Klimatet kräver revolutionerande åtgärder…

1 maj, 2017

Klippt ur tidningen EXTRAKT

”Vägen till Paris-målen

av Johan Lundberg 07/04 2017

Vad behöver ske de närmaste 30 åren för att världen ska klara 2-gradersmålet? En grupp forskare ger ett konkret svar på frågan i en artikel i Science – och slutsatsen är svindlade.

Forskare har tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Foto: Chad Mcdermott/Mostphoto

Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att begränsa utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar 2 graders temperaturhöjning i slutet av detta århundrade.

Målet är tydligt – men hur ser egentligen vägen ut dit? Vilka konkreta åtgärder och samhällsomställningar kommer behöva ske?

För att ge en så tydlig bild som möjligt av detta har en forskargrupp, med bland annat Johan Rockström i spetsen, tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Rapporten visar att världens står inför en enorm utmaning, på en nivå som få kanske insett.

För att klara klimatmålen, utan att använda geoengineering (minska solinflödet i atmosfären), behöver världen hantera tre huvudfrågor:

  1. De globala utsläppen av koldioxid från energi och industrisektorer behöver minska med hälften – varje decennium – fram till 2050.
  2. Nettoutsläppen av klimatgaser från landanvändning– t ex från jordbruk och avskogning – måste minska succesivt så att de vid 2050 är noll. Detta samtidigt som världens befolkning ökar.
  3. Teknik för att utvinna koldioxid ur atmosfären behöver utvecklas och skalas upp till en nivå där den vid 2050 årligen kan fånga in 5 gigaton koldioxid ur atmosfären. Detta är dubbelt så mycket koldioxid som hela världens träd och jord bidrar med i kolsänka.

– Det världen behöver göra handlar om mycket mer än att lägga till sol och vindenergi. Det är en snabb utfasning av kol, plus en revolution inom livsmedelssektorn, plus en hållbarhetsrevolution, plus en enorm teknikutveckling för att utvinna koldioxid ur atmosfären i stor skala, säger Johan Rockström.

av Johan Lundberg”