En utvidgning av min fb-debatt på Hjo-gruppen, med ett f.d. kommunalråd

Jag tycker att det är svårt att hålla en saklig debatt i korta kommentarsfält. Jag har en ovana att vilja förklara saker lite mer noggrant. Så jag lägger fram synpunkter här istället, att läsa för den som har intresse att gå lite mer på djupet i Vättern:

1902769_768086603251552_8295863990038791558_n

– Torbjörn, jag blir ledsen när du tar till personangrepp typ ”propagandaminister”? Invektiv istället för fakta och argument är trist.

Du har väl läst Hjo-gruppens riktlinjer? Innan den här tråden tas bort vill jag avsluta med några synpunkter:

 1. Din vapendragare räknar fel på nollorna. Det såg du nog, eller hur? Uppgiften att räkna ut har lång tid det tar innan de 300 000 kg bly som tillförts Vättern under 60 år helt löses upp i vattnet, om 300 kg löses upp varje år, är väl närmast en huvudräkningsuppgift i grundskolan? Eftersom det teoretiskt ska spridas i de 74 tusen miljarder liter vatten som Vättern innehåller, nås aldrig Livsmedelsverkets gränsvärde på 10 mikrogram. Denna och dina andra mer eller mindre korrekta matematikövningar är helt ointressanta, eftersom de inte har något med verklighetens miljökemi och limnologi att göra.
 2. Den genomsnittliga blyhalten i den svenska befolkningens blod är för hög, men sjunkande. Denna glädjande utveckling beror troligtvis framförallt på att bly tagits bort som tillsats i bensin. Det finns ingen vetenskapligt fastställd lägsta nivå på blyintag där effekten skulle vara ”försumbar”. Spädbarn och foster är särskilt känsliga.
 3. Från transporten av råvatten i sjön, till dricksvatten i glaset, tillförs bly från flera olika källor. Bland annat från kalk som tillsätts i vattenverken och från metaller i vattenledningar och kranar. Dessa föroreningar är svårt och dyrt att helt undvika. Därför är det extremt viktigt att råvattnet, Vätternvattnet, behåller sin låga blyhalt.
 1. Jag har aldrig hävdat att militärens användning av Vättern som skjutfält ensamt kommer att göra vattnet otjänligt, enligt Livsmedelsverkets gränsvärden. Om metallhalterna i råvatten närmar sig dessa nivåer har vi redan en fullständig ekologisk katastrof. Det finns även många andra föroreningskällor som är betydligt större. Bland annat regnar det ner bly, kvicksilver, arsenik och bekämpningsmedel, en hel del mycket långväga ifrån. Men den dag du kan spänna ett paraply över Vättern kan jag kanske gå med på att de militära föroreningarna inte är så farliga. Men de är fortfarande onödiga. Det är många, inkl. länsstyrelsen, som hävdar att Älvdalens skjutfält i norra Dalarna är ett bättre alternativ än Vättern. Där kan ammunitionsrester tas om hand. Att sluta skjuta i sjön är den mest kostnadseffektiva åtgärd som finns för att hålla nere gifthalterna.
 1. Vätternvårdsförbundet har också tagit ställning till att skjutningar i Vättern inte är långsiktigt hållbart, trots att en av de betalande medlemmarna i föreningen är Försvarsmakten. Deras metallrapport 123 har visserligen brister vad gäller underlag och innehåller en del tveksamma antaganden, men den är ett steg framåt. Tidigare hävdades t.ex. att ammunitionen fastnade i sediment, trots att dykare påpekat att blykulorna rullar runt på steniga bottnar. I det nya, men överklagade, tillståndet för flygskjutmålet Hammaren har länsstyrelsen förbjudit blyad ammunition. Faktum är att du Torbjörn nu är ganska ensam. Senast nu i Vadstena enades representanter för fem kommuner runt Vättern, inkl. Hjo kommun, att Försvarsmakten ska uppmanas att sluta skjuta i vattnet.
 1. Det är mycket tal om bly, men det är verkligen inte hela problemet. När länsstyrelsen nu förbjuder blyad ammunition kommer troligtvis mer koppar att användas istället. Koppar är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Det är till och med förbjudet i båtbottenfärger, vilket även en f.d. miljöminister (mp) fick erfara. Men försvaret planerar att kraftigt utöka mängden ammunition med kopparinnehåll. Till detta kommer tonvis med stålsplitter, diverse legeringsmetaller, avgaser och plastskräp.
 1. Till slut, om vi tar om det från början – om försvarets gamla synder ökar den låga blyhalten i Vättern med 10 procent per år, vilket är en mer eller mindre trovärdig uppskattning av Vätternvårdsförbundet, borde alla varningsklockor ringa. Beräkningen förutsätter ju att blyet sprids jämt i alla de 74 tusen miljarder liter vatten och ändå är effekten så stor. Om detta är OK, och verksamheten dessutom kan fortsätta och utökas, går det inte att ställa krav på några andra miljöförstörande verksamheter. Varför ska t.ex. Hjo kommun rena sitt avloppsvatten? Utspätt i 74 km3 vatten är allt ”försumbart” på kort sikt. Fast ”utspädningsteorin” har visat sig felaktig till och med i världshaven!

Men tack för diskussionen, Torbjörn! Du hjälper till att hålla frågan levande och jag och alla andra som värnar Vättern får skärpa sina argument och öka sina kunskaper.

P.S. Du måste väl ändå ha vissa invändningar mot att FMV planerar att spränga 84 granater alldeles intill fiskeförbudsområde nu på höstlovet? Mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod!

Nedan är en artikel från 2014 inför rödingens lek som fortfarande tyvärr är lika aktuell. Och det hjälper föga att skjuta på den lekande rödingen med spränggranater…
http://smalandsfolkblad.etc.se/inrikes/vatterns-lekande-roding-full-av-gifter

Och här Torbjörn får du som folkpartist en bonuslänk:
http://www.fokus.se/2016/10/med-putin-tankarna/

Bildtext: Kommunerna, kyrkan och ARV i gemensam aktion.

vadstenamote_kommun-kyrkan-och-arv

3 svar to “En utvidgning av min fb-debatt på Hjo-gruppen, med ett f.d. kommunalråd”

 1. heim emöke Says:

  BRA! Välbehövlig analys utan påhopp! Viktigt att lyfta fram var hur vad som påverkar. Inte minst att det är naturlagar som gäller!

 2. Torbjörn Birgerson Says:

  Det var just för att du tendensiöst tar fram och undanhåller fakta som jag lite ironiskt skrev ”propagandaminister”. Om du har tagit illa vid dig ber jag om ursäkt.
  Om gränsvärden inte spelar någon roll för hälsan, miljökemin och limnologin, varför finns de då. Jag trodde att det var just för denna påverkan gränsvärden fanns. Är inte värden som ligger långt under gränsvärden försummbara? Onekligen svårbegripligt.
  Det är ju en stor skillnad för P4 transportera sridsvagnar på ekipage som väger c:a 70 ton 5 mil till Kråk mot 40 mil till Älvdalen, delvis på dåliga vägar. Till det kommer alla stora logistiska problem som uppstår når man skall vara än längre tid där och skjuta. Fältet som ursprungligen anskaffades som ett artilleriskjutfält är också mindre lämpligt att ha som pansarskjutfält. Jag som har varit där och skjutit med stridfordon vet.
  Bara för att många har fel blir fel inte rätt.
  Varför skulle det att tillåta försvarsmakten att skjuta, innebära att det inte skulle gå att ställa krav på Hjo, att rena sitt avloppas vatten. Något sådant samband finns givetvis inte. Det måste ju självfallet göras enskilda bedömningar mellan veksamheter som har så totalt olika förutsättningar.
  Slutligen så är det mycket som jag delar med er när det gäller föroreningen av vår fina sjö. Den gör mig djupt bekymrard.

 3. Christer Haagman Says:

  Jag håller med dig, miljökemin är ibland svårbegriplig och komplicerad. Jag förstår dina problem, trots att det är annorlunda för mig som ständigt kommit i kontakt med frågorna under det kvarts sekel som jag jobbat som miljöinspektör.

  Ett gränsvärde satt av Livsmedelsverket gäller intag för människa. Det bygger på en riskanalys grundad på tillgänglig kunskap och ofta kompromissad med ekonomiska hänsyn. Helt andra värden är acceptabla ute i naturmiljön.

  Ta t.ex. koppar. Det finns ett gränsvärde för dricksvatten i EU på 2000 mikrogram per liter. I Sverige klassas 200 mikrogram per liter som ”tjänligt med anmärkning”. Samtidigt kräver Rådets direktiv 75/440/EEG att kopparhalten i ytvatten (typ Vättern) inte ska överstiga 20 mikrogram/l om det ska användas för dricksvatten-framställning. Svensk miljökvalitetsnorm ligger mellan 10-15 mikrogram per liter.

  Provtagning mitt ute i Vättern hamnar oftast under 1 mikrogram. Även om Vättern omblandas finns risk att högre halter förekommer lokalt. Det finns dock forskning som visar att växtplankton, såsom cyanobakterier är extremt känsliga för koppar och tillväxthämning har uppmätts vid så låga koncentrationer som 0,001 mikrogram per liter.

  Du ser: – ett gränsvärde för dricksvatten för människor kan vara 2 miljoner ggr för stort för att skydda livet i sjön. Motsvarande gäller för bly, krom, nickel, zink och annat som militären skjuter ut, fast det skiljer sig från ämne till ämne.

  Om vi tillämpar utspädningsfilosofin på en stor verksamhet ligger det väl nära tillhands att andra vill tillämpa den på mindre skadliga utsläpp. Typ ett enskilt avlopp eller en fritidsbåt.

  När det gäller transporter är det inte stridsvagnar som flyger omkring över Vättern, utan JAS Gripen, SK60, drönare och helikoptrar. Helikopterflottiljen i Linköping åker redan nu och övar i Älvdalen. Men om även stridsvagnarna nödvändigtvis måste skjuta i vatten har Älvdalens skjutfält lovat att bygga en damm 🙂

  Det måste bli ett stopp för skjutningar och sprängningar i Vättern.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: