Barometern angriper Vättern!

Barometern publicerade nyss en ledare med den vackra rubriken ”Evig fred i Vättern?” Det var dock inte en ärlig förhoppning utan en spydighet: Vättern ska fortsätta att bombas enligt Barometern! Ledaren innehåller dessutom en hel del falska påståenden.

Här kopierar jag hela ledaren tillsammans med mina kommentarer.

barometern

Onsdag 12 oktober 2016
Ledare
Evig fred i Vättern?
Text Erik Thyselius

Försvarets behov av att öva hotas av grupper som inte verkar ha uppmärksammat det förändrade säkerhetsläget.
Säkerhetsläget i vårt närområde försämras alltmer som en följd av Rysslands provokativa agerande. Nu senast nåddes vi av den oroväckande nyheten att Iskanderrobotar, med en räckvidd som bland annat täcker Gotland, Öland och Kalmar, placerats i den ryska exklaven Kaliningrad. Vid en eventuell konflikt i Östersjöområdet bedöms Gotland, som bekant, bli en nyckelpunkt för den part (läs: Ryssland) som vill hindra undsättande Natostyrkor.

rysk– Kommentar: Iskanderroboten är en rysk mobil ballistisk kortdistansrobot. Roboten kan bära spräng-, kluster-, termobarisk- eller EMP-stridsspets och även kärnvapen. (källa Wikipedia.) Att ledarskribenten på Barometern tror att detta hot avhjälps genom att skjuta i Vättern är inte särskilt trovärdigt.

Verklighetens beskaffenhet verkar dock inte vara något som bekymrar den svenska byråkratin, då Svenska Dagbladet rapporterar om att mark- och miljödomstolens krav på bullerskydd kan hindra Gripenplan från att starta och landa på Gotland, (10/10). Överklagandet av miljötillståndet av Tofta skjutfält är ett annat exempel på hur juridikens långsamma kvarnar riskerar att försämra Sveriges försvarsförmåga. I dag har tillståndet för var tredje övningsfält överklagats med hänvisning till Miljöbalkens bestämmelser.

– Kommentar: Vi har en miljölagstiftning i Sverige. När det gäller Vättern finns även EU-regler, Natura 2000-regler och Vattendirektiv, som även Försvarsmakten och länsstyrelser måste följa. Det framgår inte om ledarskribenten anser att Sverige ska lämna EU och stifta speciallagar som gör undantag för militärens miljöpåverkan?

Men det är inte bara byråkratin som utgör hinder för vår säkerhet. I helgen arrangerade Svenska kyrkan i Vadstena, tillsammans med den aktiva föreningen Rädda Vättern, en pilgrimsvandring, högmässa samt ett seminarium mot Försvarsmaktens planer på att öka antalet flygövningar kring sjön. Förutom oro för buller säger Eva Selitz, projektledare från Vadstena församling, att försvaret vill ”skjuta 69 000 skott rakt ned i vattnet, utan att plocka upp efter sig”, till SVT Öst (9/10).

– Kommentar: Det finns krafter inom kyrkan som tar det kristna budskapet på allvar och hävdar att skapelsen bör värnas. Ledarskribenten tycks tro att en kvinnlig projektledare från Vadstena församling, som till och med namnges i ledaren, är det största hotet mot vårt försvar.

Bilden av ett försvar som agerar helt utan miljöhänsyn får stå oemotsagd i inslaget, som för övrigt även innehöll ett klipp på en eldgivande artilleripjäs. Tittaren kan således lätt ges intrycket av att det snart riskerar att regna bomber över Vättern.
Någon artillerield är det dock inte frågan om. Sedan 30 år är det förbjudet att använda högexplosiv (”brisant”) ammunition i Vättern.

svensk– Kommentar: Anledningen till att bilden förblir oemotsagd är att den stämmer. Försvaret vill utöka skjutningarna från 1 000 skott till 69 000 skott per år, plus 150 raketer.
Och det regnar faktiskt ner ”brisant” artillerield. Sedan december förra året har länsstyrelsen beviljat FMV att spränga 734 ”brisanta” granater mot vattenytan i norra Vättern inom eller helt nära fiskeförbudsområde. Klippet, som ledarskribenten uppmärksammat, visar den mobila och Natoanpassade Archerpjäsen som FMV just nu testar. Varje granat, med en sprängkraft motsvarande 68 dynamitgubbar, sprider stålsplitter och sprängämnesrester i dricksvattentäkten. Det hade varit bra om detta hade varit förbjudet sedan 30 år tillbaka men här sprider ledarskribenten falsk information. FMV:s tillstånd från 2010 tillåter brisant ammunition både över och under vattnet.

Oron för att landets näst största sjö skulle bli förorenad till följd av övningarna framstår som kraftigt överdrivna i ljuset från fakta.

– Kommentar: Av ovanstående framgår det att ledarskribenten inte känner till fakta. Under höstlovet vecka 44 har FMV just fått tillstånd att skjuta ut ytterligare 84 stora spränggranater i Vättern. Detta sker mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod , helt nära fiskeförbudsområde.

I beslutet från Miljöprövningsdelegationen, som har en domstolsliknande funktion, inom länsstyrelsen i Västra Götalands län, står det klart och tydligt att ”blyad ammunition” inte kommer att användas.

– Kommentar: Blyförbudet kom till sent i prövningsprocessen, mot försvarets vilja, och är en seger för påtryckningar från bl.a. Aktion Rädda Vättern. Tyvärr fortsätter försvaret att använda blyad ammunition på skjutfälten runt Karlsborg, där man även skjuter ut i vattnet. När det gäller det nya tillståndet att skjuta 69 000 skott direkt i sjön ska Natoländer inbjudas att vara med och öva. Det står i handlingarna att det betyder att ammunitionen ”kan komma att avvika från det normala.” Mer bly och andra metaller kan alltså komma att tillföras Vättern.

Beslutet inbegriper även att försvaret efter två år ska göra en utvärdering av hur övningarna påverkat miljön. Den som läser den 105-sidiga texten inser att det är allt annat än ett ”carte blanche” för att skräpa ned. Tvärtom, villkoren är så detaljreglerade att det nästan förvånar att utrymme ges för att kunna öva.

– Kommentar: Försvarsmakten har överklagat tillståndet, bl.a. för att de inte vill göra någon utredning om miljöpåverkan. De vill heller inte utreda hur en sanering av tidigare ammunitionsrester ska gå till. Enligt Vätternvårdsförbundet senaste rapport nr 123 om metaller beräknas blyhalten i vattnet öka med 10 procent per år på grund av gamla synder. Det är lågt räknat då ingen tycks veta hur mycket som dumpats genom åren.
Försvaret vägrar dessutom att utreda alternativ till Vättern. Länsstyrelsen har pekat på Älvdalens skjutfält i norra Dalarna som erbjudit sig att bygga en stor vattenbassäng att skjuta i. Försvaret har avfärdat det som för dyrt, flera miljoner.  Men värdet av Vätterns vatten uppgår sannolikt till åtskilliga miljarder. Mälarens vatten har nyligen värderats till 127 miljarder per år, enligt en studie från Svenskt Vatten.

Inget kan vara värre för svensk miljö än en militär konflikt. Det om något skulle skada Gotland och Vättern. Och det är därför vi har ett försvar. För att värna såväl Vätterns vatten som Gotlands marker.

– Kommentar: Varken Vätterns vatten eller Gotlands marker värnas genom att skjuta och spränga i dricksvattentäkten Vättern. Tvärtom undergräver det förtroendet för både militären och demokratin.
Slut!

Ett svar to “Barometern angriper Vättern!”

  1. Christer Haagman Says:

    Om du inte tror att någon kan skriva så dåligt har du länken här:
    http://www.barometern.se/ledare/evig-fred-i-vattern/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: