Archive for 19 maj, 2016

Riksdagsmajoriteten har redan gett regeringen rätt att besluta om brunkolsaffären!!

19 maj, 2016

Här kommer ytterligare ett inlägg om Vattenfall. Kanske lite tjatigt men det är en global symbolfråga med stor genomslagskraft i världens alla hörn där det diskuteras klimat. Jag vill här visa på några synpunkter och lite fakta som jag hoppas att både miljöpartister, vänsterpartister och socialdemokrater + klimatengagerade allianspolitiker bör uppmärksamma inför kommande riksdagsdebatt.

1. Jag har svårt att se att miljöpartiet och en ev. ny miljöpartistisk miljöminister kan sitta i en regering som inte utnyttjar Vattenfalls ägardirektiv till att stoppa affären med det oseriösa, klimatförnekande tjeckiska företaget EPH. Jag har dock förståelse för att det finns krafter som till varje pris vill visa att t.o.m. en rödgrön minoritetsregering kan hålla ihop en hel mandatperiod. Men visar miljöpartiet att det inte finns några gränser, inte ens när det gäller något så stort och viktigt som chansen att stoppa expansionen av brunkolsverksamheten, kommer möjligheten till fortsatt påverkan minska radikalt.

2. Vissa ledande miljöpartisters argumentation om att oppositionen kan avsätta regeringen om EPH-affären stoppas grundar sig antingen på ett missförstånd eller medveten bluff. Vattenfalls ägardirektiv ger möjligheten att säga nej ill EPH-affären både på grund av miljöhänsyn och affärsmässighet (affären innebär att det blir möjligt att öppna nya brunkolsgruvor och Vattenfalls varumärke och internationella ställning kommer att skadas vid en försäljning till EPH.) Det är tvärtom så att regeringen, om den säger ja till affären, kan prickas för att den inte helt och fullt tillämpar ägardirektivets krav på att Vattenfall ska vara ett av de ledande bolagen i omställningen till hållbart energisystem. Ägardirektivet gäller inte bara verksamhet i Sverige utan i hela Europa, inkl. Tyskland.

3. Riksdagens näringsutskott har den 3 februari 2016 slagit fast att det är regeringen själv, i sin styrning av Vattenfall, som slutligen avgör köp och försäljning av olika delar av Vattenfall. Detta ryms inom nuvarande ägardirektiv. Vänsterpartiet har däremot motionerat om ett nytt detaljerat uppdrag om avveckling av brunkolet till ett visst årtal, mm. Ska en sådan ändring göras krävs troligen riksdagsbehandling och det är inte säkert att högermajoriteten ställer upp på det. Varken miljöpartister, vänsterpartister och miljömedvetna socialdemokrater (och eventuella allianspolitiker med klimatsamvete) bör alltså kräva nya uppdrag. Det räcker med att tala om att den föreslagna affären med EPH varken är affärsmässigt eller miljömässigt godtagbar.
Detta framgår av 2015/16 NU7. Nedan har jag klippt ut det centrala stycket:

NU7Regeringen sköter alltså ägarstrukturen själv och ska då agera långsiktigt så att hållbarhetsmålen nås.

4. Trots att Vattenfall i det närmaste skänker bort brunkolsverksamheten finns bara en intresserad köpare (förutom Greenpeace som Vattenfall inte ville prata med). Och det är inte så konstigt. Det finns nämligen inte så många seriösa företag som vill köpa på sig mer brunkol. Ska Parisavtalet följas, med målsättningen att hålla den globala temperaturökningen rejält under 2 grader med sikte mot 1,5 grad, krävs att huvuddelen av koltillgångarna i Europa stannar i marken. Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland sägs avveckla sig självt till 2030, om inte de nya brunkolsgruvorna öppnas. Den rödgröna regeringen har redan beslutat att Vattenfall inte får öppna några nya gruvor i Tyskland. Ett beslut i linje med ägardirektivet. Jag kan tänka mig att det behövs direktiv för en snabbare avveckling, men det får bli en senare fråga. EPH:s ambition och förhoppning är att EU:s klimatpolitik ska misslyckas. Förutsättningen för att de tjeckiska miljardärerna ska tjäna pengar är att dom kan bränna allt kol och öppna fem nya gruvor innehållande 1,2 miljarder ton brunkol, alternativt göra konkurs och smita från återställningsnotan. EPH är inte ett seriöst företag och det strider alltså mot Vattenfalls ägardirektiv att göra affärer med detta bolag.

5. Att den avgående klimat- och miljöministern, i strid mot miljöpartiets politik tycks strunta i ägarfrågan och sätta all sin tillit till handeln med utsläppsrätter, är tragiskt. Med en ny miljöminister kan dock detta rättas till. Varje insats från de stora energiföretagen inom EU att leva upp till Parisavtalet kommer att ge stora överskott av utsläppsrätter. Den alltmer förbättrade prisbilden för förnybar energiteknik verkar i samma riktning. Hitintills har inte EU lyckats hänga med genom att skärpa villkoren för utsläppsrätterna. Kolet, oljan och gasen måste bli olönsam, konkurreras ut och stängas ned. Låt kolet ligga!

Fyra Greenpeaceaktivister hängde i morse upp en banderoll på Näringsdepartementet i centrala Stockholm för att uppmana näringsminister Mikael Damberg att lämna Vattenfalls kol i marken. Statliga Vattenfall släpper ut mer koldioxid än hela Sverige gör tillsammans. De mesta av utsläppen kommer från bolagets brunkolskraftverk i Tyskland. Utsläppen har upprört många och Vattenfall försöker därför nu sälja kraftverken. Det skulle få förödande konsekvenser för klimatet eftersom en försäljning riskerar att verksamheten hamnar i händerna på en ägare som är villig att öppna upp fem nya gruvor innehållande 1,2 miljarder ton brunkol. En enad forskarkår visar gång på gång att merparten av jordens kol, olja och gas måste lämnas i marken om vi ska undvika en katastrofal klimatförändring. Texten på banderollen lyder: "Näringsminister Mikael Damberg: Låt Vattenfalls kol ligga".