Archive for 12 maj, 2016

Inför miljöpartiets kongress

12 maj, 2016

Nystart

Det blir ingen nystart om inte miljöpartiets ledning erkänner att Vattenfalls ägardirektiv inte hindrar, utan snarare uppmanar till att förbjuda Vattenfall att sälja brunkolet till det tjeckiska företaget EPH, som spekulerar i misslyckad klimatpolitik. Läs här.

En del andra beslut som miljöpartiet tvingats till på grund av maktförhållanden i regering och riksdag – och på grund av bristande utomparlamentarisk mobilisering – går att rätta till i kommande val  och genom nya beslut.

Men – att med brakförlust hoppa av ansvaret för brunkolet och släppa in några oseriösa miljardärer, som kommer att göra allt för att den tyska klimatpolitiken Energiwende* ska misslyckas, är irreversibelt, oåterkalleligt. Sverige missar den fantastiska chansen att göra global skillnad genom att tillsammans med Tyskland visa på nödvändigheten och möjligheten att låta större delen av brunkolen ligga kvar i marken. Det handlar inte heller om nya stora pengar: förlusten är har redan skett pga att fossila resurser är ”strandade tillgångar”.

Om den rödgröna regeringen säljer av brunkolen (inkl. rätten att öppna nya enorma dagbrott) till EPH, då spottar den samtidigt på det nyligen underskrivna Parisavtalet. Hur ska miljöpartister (som vet vad det handlar om) kunna förklara det för barn och barnbarn (egna och andras)?

* http://www.nyteknik.se/opinion/sluta-forvanska-tyska-energiewende-6394895
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_transition_in_Germany