Archive for mars, 2016

E20 till sista instans

29 mars, 2016

Om någon minns beslutade Hjo kommunfullmäktige i september 2014 att skänka 5 miljoner kronor till Trafikverket för att mötesseparera E20, något som normalt ska betalas av statliga pengar och inte gå på kommunalskatten. (Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.)

Många har trott att det kommunala bidraget var det extra stöd som krävdes för att få motorvägsstandard på E20 genom Skaraborg, eller åtminstone en fyrfältsväg. Men det stämmer inte. Planen för förbättring av E20 innebär i huvudsak 2+1 vägar. Precis som Trafikverket föreslog redan 2012. Den moderatledda regeringen lyckades dock lura kommuner och region att bidra med 1.350 miljoner kronor för att mötesseparera en statlig väg.

Mötesseparering och trefilsvägar istället för motorväg är mycket bra och minskar antalet dödsolyckor radikalt. E20-projektet blir därmed i stort sett som miljöpartiet föreslagit hela tiden och som även Trafikverket förespråkat från början. De många, många miljarder som hade gått åt, om motorvägsanhängarna fått som dom ville, kan nu satsas på klokare infrastrukturinvesteringar. Det är en stor seger! Det som kvarstår i detta ärende är att klargöra om regeringar – tidigare, nuvarande och kommande regeringar – ska kunna pressa pengar av kommunerna för statliga vägprojekt.

Kommunfullmäktiges beslut från 2014 är alltså överklagat av miljöpartiet. Beslutet att skänka pengar till E20 från Hjo har av denna anledning ännu inte vunnit laga kraft. Enligt min tolkning är det olagligt att skänka kommunala skattepengar till mötesseparering av den statliga vägen E20. Det strider mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten i Karlstad har kommit till samma slutsats. Det var olagligt för Örebro kommun att medfinansiera det aktuella E20-projektet med ca 36 kr/invånare, trots att E20 går rakt igenom staden Örebro. (Dom den 9 juni 2014 i mål nr 5524-13.)

Men Förvaltningsrätten i Jönköping tycker att det är lagligt för Hjo kommun att medfinansiera samma E20-projekt med ca 563 kr/invånare, trots att hjobor måste åka på både länsväg 194 och riksväg 49 för att ens komma fram till E20. (Dom den 26 juni 2015 i mål nr 4860-14.)

Kammarrätten ville inte pröva frågan (dom 2016-03-16) så nu återstår bara Högsta förvaltningsdomstolen. Begäran om överprövning går iväg idag. Det borde vara intressant att få ett prejudikat när lägre domstolar dömer helt olika.

hfd