Archive for november, 2015

Från Hjo till Paris…

30 november, 2015

Vi fick inte demonstrera i Paris,

We sent

men vi skickade ändå ett meddelande till politiker och förhandlare

skor

genom att 785 000+ människor genomförde möten och demonstrationer under Global Climate March

australia-blue

i 2300 städer i 175 länder från Sydney till San Paulo

sao paulo

via Stora Torget i Hjo! 🙂

På torget

Se fler bilder: http://350.org/global-climate-march/

Samling på Stora Torget i Hjo

27 november, 2015

Nu kan vi samlas i novembermörkret på Stora Torget, tända ett ljus och sjunga en sång. Det kan vara vårt lilla bidrag till att stärka de krafter som verkar för ett rättvist klimatavtal och omsorg om varandra.

Tack vare ett initiativ på HJO-gruppen från ”HJO CAN SING”:

Halv fem på söndag kväll. Ta med dig ett ljus!

HJO CAN SING - jpg

Vi har en plan… :-)

23 november, 2015

Vi tillhör en generationen som nu kan utrota extrem fattigdom i hela världen.  Vi tillhör också den sista generationen som fortfarande har en liten chans att förhindra att den globala uppvärmningen kan leda till självförstärkande processer, som gör vår nuvarande mänskliga civilisation omöjlig.

Det är inte för sent – vi kan rädda planeten
Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och säkerställa överflöd för alla. Vi är också den sista generationen som har chansen att leda mänskligheten bort från den destruktiva väg som leder mot en planetär kris, skriver Johan Rockström och Peter Bakker.

Har du hört det senaste? Världen har en plan. En allomfattande plan för att stoppa fattigdom, mätta alla människor, skapa stabila regeringar och fred och försätta oss alla i balans med naturen och gränserna för vad vår planet kan klara av. Den här planen omfattar alla män och kvinnor, företag och regeringar, rika och fattiga länder, gamla och unga, människor och planet. Planen är de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

Fredagen den 25 september antog 193 världsledare utvecklingsmålen i FN:s generalförsamling. De 17 målen är långtgående och ambitiösa och efter tre år av globala överläggningar och förhandlingar är antagandet av dem en fantastisk bedrift.

För första gången finns ett brett erkännande av att de problem som utvecklingsmålen riktar in sig på inte definieras av gränser eller regeringar. Vi ser med egna ögon hur fattigdom och hunger lever sida vid sida med överflöd och fetma världen över. Vi vet att social och ekonomisk stabilitet i alla länder nu hänger på vår förmåga att gemensamt styra hela planetens miljömässiga stabilitet.

Det här är ett helt nytt sätt att tänka jämfört med tidigare, då miljöagendan sattes mot utvecklingsagendan som om de två var ömsesidigt oförenliga. Faktum är dock att den ena inte kan existera framgångsrikt utan den andra. Men detta mantra, att de är oförenliga, har stört arbetet kring klimatförändring och ekosystemförvaltning i årtionden.

FN:s konventioner om klimatförändring (UNFCCC) och biologisk mångfald (UNCBD), till exempel, har brottats med att felaktigt uppfattas som miljökonventioner. Länder träffas regelbundet för att gräla och vara oense om vilka som ska dela bördan och hur stor del av den för att lösa de globala problemen. Den här uppfattningen vidkänner inte att ett stabilt klimat och en stabil biologisk mångfald är avgörande för ekonomisk tillväxt, minskning av fattigdom och främjande av välstånd – utan en miljö som håller planeten vid liv har vi inget av detta över huvud taget.

Detsamma gäller för milleniemålen. De fokuserade på att halvera fattigdomen, på hunger och bristen på utbildning och hälsa. De innehöll tomma ord om en hållbar miljö och de fokuserade inte på att uppnå full utveckling för alla.

Världen vi lever i är global och vi är beroende av varandra och det är vad de nya utvecklingsmålen vidkänner.

Den nya utvecklingsagendan har ett verkligt universellt ramverk som går bortom separatismen i enbart miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet. Det är en omfattande agenda för globalt välstånd som införlivar det säkra manöverutrymmet på en stabil och motståndskraftig planet.

Men det är inte så här FN eller global media kommunicerar den nya agendan till världen.

Istället för att hylla den nya integrerade och universella dagordningen för alla människor och planeten har utvecklingsmålen lanserats som en agenda för att ”slutföra det som milleniemålen inte uppfyllde”. Ungefär som att: vi har kommit halvvägs och nu är det dags för slutsträckan. På fasaderna till FN:s högkvarter i New York lyser bilder som lyfter fram detta tillfälle att stoppa hunger, fattigdom och barnadödlighet samt förse världens alla fattiga med utbildning och grundläggande sjukvård.

De här är högprioriterade frågor, men utvecklingsmålen handlar om mer än så.

Utvecklingsmålen tillhandahåller ett nytt ramverk som skiljer sig väldigt mycket från milleniemålen (som endast fokuserade på att utrota fattigdom) och väldigt mycket från den gamla agendan för hållbar utveckling, som handlade om att i största möjliga mån minska miljöpåverkan inom nationalstater.

Utvecklingsmålen är utformade för att lösa systematiska problem. De är mål för att utrota fattigdom, trygga tillgången på mat från hållbart jordbruk till alla människor, se till att alla får utbildning och grundläggande sjukvård, uppnå jämställdhet mellan könen, transparent styre, god ekonomisk utveckling inom planetens gränser för ett stabilt klimatsystem, friska hav, tjänligt sötvatten och skydd av all biologisk mångfald. De tillstår att inget mål kan uppnås utan de andra.

Det är en agenda som erkänner att alla 193 nationer sitter i samma båt. Vi måste gemensamt göra omställningen mot en bättre och mer hållbar inställning till utveckling för att ha chans att lyckas i framtiden. Verklig hållbarhet är den enda vägen till tillväxt, nyskapande och utveckling.

Ramverket för utvecklingsmålen är ett unikt tillfälle att genomföra en klok och ambitiös plan för att ge alla en lyckosam framtid inom det säkra manöverutrymmet på jorden.

Vi har ingen tid att förlora. Vetenskapen talar sitt tydliga språk. Vi har bara några få år på oss att vända de negativa kurvorna för globala klimatförändringar för att undvika katastrofala följder för mänskligheten.

För att uttrycka det enkelt: det är nu eller aldrig. Målen är vårt tillfälle att sträcka oss bortom en agenda för att minska fattigdomen. Istället måste nu alla omfamna den här planen i sin fulla bredd: regeringar, finansinstitut och företag måste alla planera att rätta sina strategier och investeringar efter planen, mäta sina framsteg och vara öppna med sin påverkan, både positiv och negativ.

Ledare världen över förtjänar erkännande för att de tagit fram en plan, ett ramverk, där nyckeln är verklig hållbarhet. De strävar mot betydande förändring genom att lansera en fullständigt integrerad agenda för globalt välstånd som är universellt. Den är lika viktig för USA, EU och Turkiet som den är för Afrika, Kina och Indien.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och säkerställa överflöd för alla. Vi är också den sista generationen som har chansen att leda mänskligheten bort från den destruktiva väg som leder mot en planetär kris.

Låt vår generation vara den som uppnår harmoni för både människor och planet. Låt oss alla ta vara på det tillfälle som dessa 17 utvecklingsmål erbjuder, och skapa vår gemensamma framtid under denna resa mot hållbart välstånd för alla. Vi har en plan.

Johan Rockström
Professor i miljö-vetenskap och chef för Stockholm  Resilience Centre

Peter Bakker
Vd för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)”

(Klippt ur Dagens ETC.)

 

Söndag den 29 november 2015!

22 november, 2015
….
#ClimateMarch:

The Road Through Paris

21 november, 2015
…och Hjo kommun har en energiplan från 2007. Den skulle ha uppdaterats varje mandatperiod men det har den styrande majoriteten nonchalerat. En helt ny, och vassare, klimat- och energiplan borde ha utarbetats under 2015 för att börja gälla den 1 januari 2016.
Nu får vi öka trycket! Hjo kommuns verksamheter bör vara fossilfria och koldioxidneutrala senast 2021.

Naomi Klein och Johan Rockström

20 november, 2015

http://embed.ur.se/embed/192584?cid=aptsf6-xqz3kn

UR Samtiden - Det här förändrar allt: samtal med Naomi Klein : Det här förändrar allt: samtal med Naomi Klein/UR

UR Samtiden – Det här förändrar allt: samtal med Naomi Klein : Det här förändrar allt: samtal med Naomi Klein/UR

images

Det kom ett mejl från Greenpeace…

20 november, 2015
 

Hej,

Den 29 november, timmarna innan det avgörande klimatmötet inleds i Paris, samlas människor i manifestationer över hela världen. Vi måste förmå politiker och beslutsfattare att ta ansvar för klimatet och vår gemensamma framtid. I Sverige planeras demonstrationer på ett tjugotal platser.

Nu mer än någonsin behöver vi samlas och göra våra röster hörda. Så här säger Jean-François Julliard, chef för Greenpeace i Frankrike, efter beslutet att klimatmarschen i Paris stoppas till följd av de fasansfulla dåden i helgen:

“Det känns väldigt sorgligt, men vi måste respektera myndigheternas beslut. En enorm mängd människor väntades komma till Paris, men de kommer inte låta sig tystas. Vi kommer att hitta nya, kreativa vägar för att försäkra att våra röster blir hörda i FNs konferenscenter och utanför. Människor i hundratals städer över hela världen kommer fortfarande att demonstrera för klimatet, för Paris, och för mänskligheten. Vi står för en vision om samarbete mellan människor som mördarna försökte släcka. De kommer inte att lyckas”

Det är nu ännu viktigare att vi samlas *) och visar att fred, rättvisa och miljö hänger ihop. Vi vill att klimatmötet slår fast ett mål om nollutsläpp av koldioxid, en fullständig utfasning av fossila bränslen och en omställning till 100 procent förnybar energi till 2050.

Var med och demonstrera den 29 november!

I Sverige arrangeras manifestationer på ett 20-tal orter. Världen över är 2 000 demonstrationer planerade, vilket gör att det kan bli den största gemensamma klimatmanifestationen någonsin. Glöm inte att bjuda med dina vänner.

Hoppas vi ses!
För Paris och planeten.

Rolf Lindahl
Klimat- och energiansvarig
Greenpeace

———————————

*) ”Visst blir 29 november en manifestation om klimat och miljö, men det är också en demonstration för tilltro, tillit, hopp och förnuft och människors förmåga att älska, skydda och hjälpa varandra i svåra situationer. Motsatsen till den misstro, oro och splittring som terroristerna vill skapa.” Citat från Annika Jacobson.

SD-Hjo gav upp sitt krav på 5 %

16 november, 2015

Om någon minns skrev SD i Hjo Tidning att budget 2016 för Hjo kommun borde ha ett effektiviseringskrav på drygt 5 %. Att detta skulle innebära kraftiga nedskärningar i skola, vård och omsorg låtsades dom inte om, eller så begrep dom inte vad dom pratade om.

När det sedan blev skarpt läge, på senaste kommunstyrelsesammanträdet, höll SD tyst. Dom lämnade inget förslag överhuvudtaget. Ingen reservation. SD slöt lydigt upp bakom Alliansens budgetförslag. Undrar om det var därför som 9,84 % lade sin röst på SD?

Miljöpartiet lämnade en egen budgetreservation. (Hela texten finns under Kommentarer.)

Skärmklipp

P.S. Budgeten beslutas på kommunfullmäktige torsdagen den 26 november. Enligt kommunallagen måste förslag som ställs i fullmäktige, särskilt förslag med ekonomisk verkan, först presenteras (beredas) i kommunstyrelsen. Det innebär att varken sverigedemokraterna, socialdemokraterna eller vänsterpartiet kan yrka på några egna förslag på fullmäktigemötet. Men de är välkomna att rösta på Miljöpartiet de grönas förslag.

Indonesien brinner och vi äter palmolja…

5 november, 2015

Forest fires

Karta över de områden där elden härjar 2015.

Jag fick ett mejl från Greenpeace:

Indonesiens regnskogar, hem åt utrotningshotade djurarter som orangutangen, pygméelefanten och Sumatra-tigern, står i lågor. Jag skriver till dig för att be om hjälp.
Sedan augusti har enorma regnskogsområden i Indonesien tänts på av palmolje- och pappersmassaindustrin för att ge plats åt nya plantager. Industrin har länge använt sig av denna miljövidriga praksis, och i år när Indonesien samtidigt drabbats av torka, har skogsbränderna fått katastrofal spridning.
Det vi ser i Indonesien just nu är en miljökatastrof av ofattbara proportioner. Majoriteten av bränderna härjar på torvmarker, som har ett naturligt lager av kol strax under markytan. Det gör bränderna nästan omöjliga att släcka eftersom elden kan pyra långt ner i marken för att sedan blossa upp igen och igen. 

43 miljoner människor i Indonesien och dess grannländer är direkt drabbade av den giftiga röken från bränderna. Koldioxidföroreningarna från bränderna har under de senaste dagarna varit större än hela USA:s totala koldioxidutsläpp. Och redan hotade arter drivs varje dag närmare utrotning.
Nu måste palmolje- och massatillverkare, som i årtionden har stått bakom förstörelsen av Indonesiens skogar och torvmarker, ta ansvar för den miljökatastrof som de har skapat! Alla tillgängliga resurser måste sättas in för att stoppa bränderna och få bukt på denna oerhörda tragedi.
Med din hjälp kan vi sätta press på Indonesiens regering, och palmolje- och massaindustrin.
——————–
Här kan du protestera:
https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1844&ea.campaign.id=43471&utm_source=internal&utm_medium=post&utm_term=gpi-bos&utm_campaign=Forests&__surl__=Ig25Q&__ots__=1446722568837&__step__=1
——————–
Läs mer här!

Klarspråk

4 november, 2015

Här är en satirteckning som haft svårt att få vara kvar på fb.

sd-bild

…och här ett klokt inlägg från en HJOBO:

http://www.expressen.se/debatt/sd-borde-oroa-varje-tankande-manniska/