Archive for juli, 2015

…stor, större, störst…

2 juli, 2015

Visst, det är självklart att sverigedemokraterna vill bli det största partiet. (Det tyckte Jimmie Åkesson i Almedalen i år.) Om de skulle få makt skulle de snart berätta att de ska bli det enda partiet.

13ff2f4171de3820

Förvaltningsrätten vill inte stoppa kommunens miljonrullning till E20

1 juli, 2015

Så kom då domen från Förvaltningsrätten i Jönköping angående E20. (Mål nr 4860-14 meddelad 2015-06-26.) Efter drygt åtta månaders funderingar avslås överklagandet från Hjo. Men beslutet är ändå en halv seger: förvaltningsrätten erkänner att det inte blir något motorvägsbygge genom Skaraborg, inte ens en fyrfältsväg.

Foto till appen 2Så här står det i domens slutkläm:
”Förvaltningsrätten har i tidigare mål 3275-13 kommit fram till att kommunens beslut om medfinansiering av E20 är förenligt med Befogenhetslagen. Det faktum att vägen kommer att få huvudsakligen tre körfält istället för fyra föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås”

Den som har lite minne kvar minns nog att hela anledningen till att kommuner och region i Västra Götaland skulle gå in med pengar i den statliga E20-utbyggnaden var missnöjet med Trafikverkets förslag om att lösa trafiksäkerheten med i huvudsak 2+1 väg genom Skaraborg. Kommunalråden ville ha motorväg, men prutade ner sig till att åtminstone få fyrfältsväg.

För att få denna fyrfältsväg (som enligt propagandan skulle göra Skaraborgs näringsliv starkt och expansivt och ge pendlingskommuner som Hjo nya arbetstillfällen) var alla partier utom miljöpartiet villiga att satsa en halv miljard av kommunala skattepengar. I Hjo ger man bort fem miljoner kronor.

Inför besluten om kommunal medfinansiering beskrev moderaterna, som varit drivande i projektet, hur erbarmligt dåligt det skulle bli men 2+1 väg enligt miljöpartiets (och Trafikverkets) förslag. Att det sedan, i uppgörelsen med den borgerliga regeringen på vårkanten 2014 blev beslut om en utbyggnad av E20 med endast ett fåtal fyrfältssträckor har både politiker och massmedia förträngt. Men nu har vi förvaltningsrättens dom: faktum är att det huvudsakligen blir en 2+1 väg.

Att förvaltningsrätten sedan inte orkar dra slutsatsen att detta visserligen ökar trafiksäkerheten och kommer att minska dödsolyckorna längs vägen, vilket miljöpartiet hela tiden stridit för, men inte är de skäl den s.k. befogenhetslagen kräver för att godta kommunal medfinansiering är trist.

Förvaltningsrätten i Karlstad har kommit till motsatt slutsats. Örebro kommun, som ligger vid E20 och är betydligt mer berörd av standarden på vägen än Hjo kommun, fick inte delta i medfinansieringen på grund av att detta stred mot kommunallagen och den s.k. befogenhetslagen. Att bidra med kommunala skattepengar var här olagligt enligt dom 5524-13.

Dessa helt skilda domar i samma ärende gör att frågan kanske bör lyftas till högsta instans för att få ett rättsligt prejudikat. Vi får fundera på det.