Archive for februari, 2015

Fortsatt debatt om E20

16 februari, 2015

Jo, min insändare kom in i Hjo Tidning. (För innehållet se blogginlägget längre ned.) Den fick till och med ett direktsvar av reportern Alf Ehn. Han försvarade sig med att:

”Var det skulle bli motorväg skrev jag inte, men alla som följt ärendet vet att det i Skaraborg handlar om fyrfältsväg eller mötesseparerad väg.”

Ok, så kan man se det. Men eftersom både motorväg, fyrfältsväg (2+2 väg) och trefältsväg (2+1 väg) är mötesseparerad hade det varit en tydligare och mer korrekt information att berätta att det huvudsakligen blir 2+1 väg, några mindre utbyggnader till 2+2 väg och ingen motorväg.

En bilägare i Hjo hoppade i fredagens HT in i debatten och upprepade Alf Ehns desinformation. Jag citerar hela insändaren:

10943776_869051693160507_1785080379896484126_n”E20. När man läser Christer Haagmans insändare i Hjo Tidning den 10 februari, kan man inte undvika reflektionen att denna insändare är skriven i stor ilska och frustration.

Förutom att Haagman läst journalisten Alf Ehns artikel i HT den 3:e februari på ungefär samma sätt som en herre med horn läser bibeln, slås man av de närmast fientliga övertonerna i insändaren. Varför använda ord som falska, ständiga lögner och överdriva, när ett mer nyanserat språkbruk snarare hjälper än stjälper budskapet.

Vad jag förstår summerar Ehn det avtal om E20 som undertecknats, på ett korrekt sätt i slutet av artikeln: Avtalet omfattar etapperna förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad. Sedan tidigare finns beslut om bland annat etapperna Alingsås-Vårgårda (byggstart 2015) samt förbi Hova (byggnation 2016-18). Det handlar om 112 kilometer väg där 22 kilometer får motorvägsstandard och 68 kilometer blir fyrfältsväg med 2+2 standard.

Att ondgöra sig över att E20 äntligen får en bättre standard är minst sagt märkligt, och de politiker som motarbetar detta tar på sig ett stort ansvar. Hur kan man försvara nuvarande standard på en väg som skördat så många människoliv, och som dessutom bromsar samhällets nödvändiga utveckling. Infrastrukturutvecklingen är en hörnsten i tillväxten, och det är just denna, inte uteblivna investeringar, som skall betala sjukvård, skola och omsorg.

Miljöpartiet har under senare år utvecklats till att bli ett Stockholms-parti, där infrastruktursatsningar i övriga landet nedprioriteras till förmån för kollektiv-satsningar i och kring huvudstaden, och då framförs i sammanhanget den syniska åsikten att satsningen på Dödens väg E20 är onödig.

imagesDet enda tråkiga är att det inte blir en fullskalig utbyggnad till motorväg av E20. Då hade ännu fler människoliv kunnat sparas, eftersom motorvägarna är våra säkraste vägar. Dessutom är de mer miljövänliga än 2+1-vägarna, där fartökningar och inbromsningar orsakar mer utsläpp än den jämna trafikrytm som råder på motorvägarna.
Olle Söderpalm”

Jag ska nog svara Söderpalm. Jag ska inte klaga på hans språkbruk, att han drar in bibelläsning, ”fientliga övertoner”, ”ondgöra sig” och dylikt. Jag ska inte heller beröra hans helt-upp-åt-väggarna analys av miljöpartiet: vem är det som kämpar mot svindyra felinvesteringar i motorvägar i Stockholm, den s.k. Förbifarten, om inte miljöpartiet? Och menar att det bör byggas bostäder i Bromma (och låta dom som bor där slippa dränkas i flygplansavgaser och buller) och istället flytta Bromma flygplatstrafik till Arlanda?

Jag ska inte heller kommentera de felaktiga faktauppgifterna att motorvägar sparar fler liv än 2+1 vägar, inte heller ska jag berätta att de högre hastigheterna på motorvägarna ger upphov till mer koldioxidutsläpp.

Jag borde kanske berömma honom för att han ändå erkänner att hans mål fortfarande är att bygga motorväg till mångmiljardkostnad genom hela Skaraborg, trots att det inte behövs ur trafiksynpunkt, varken vad gäller transportkapacitet eller säkerhet.

Och berömma honom för att han trots allt inser att det inte blir någon motorväg (”Det enda tråkiga är att det inte blir en fullskalig motorväg av E20.” Det kan man kalla ett litet understatement för att det inte blir någon ny motorväg alls genom Skaraborg…)

Men jag svarar istället helt kort:

”Svar till Ola Söderpalm
Ja, Ola Söderpalm, jag blir faktiskt lite frustrerad när skaraborgarna får upprepad falsk i formation om E20. Det miljard-avtal som kommunalråden nu skrivit på, leder inte till ny motorväg. Inte en enda kilometer! Huvuddelen av E20 genom Skaraborg blir 2+1 väg. (Att Alingsåsarna får motorväg, utan kommunal medfinansiering, är en helt annan sak.)

Det är också lite frustrerande att du upprepar lögnen att jag, eller miljöpartiet, vill behålla nuvarande standard på E20. Jag har tvärtom förordat en snabbare och billigare mötesseparering i enlighet med Trafikverkets förslag för flera år sedan! Nu genomförs Trafikverkets förslag, endast kompletterat med några få sträckor 2+2 väg. Både jag, och säkert också miljöpartiet, är nöjda med att det äntligen blir en tryggare väg.

Jag förstår att den som lägger mycket pengar på bilar, som går väldigt fort, gärna vill ha motorvägar. Helst med fri fart. Detta gäller särskilt om man lever kvar i förra århundradets värderingar och inte inser att alla investeringar i transportsektorn nu måste vara klimatsmarta. Men att staten inte ska särbehandla Skaraborgs kommuner, och kräva bidrag för att mötesseparera statliga vägar, borde vara en självklarhet för alla.
Christer Haagman”

E20 genom Skaraborg är en av de minst trafikerade vägarna när det gäller arbetspendling

4 februari, 2015

pendeltrafik

Dom som tror att E20 har stor betydelse för arbetspendlingen i Skaraborg känner inte till fakta. Bilden ovan (som jag lånat av Chalmersprojektet Strukturbild Skaraborg) visar trafikströmmarna. Ju tjockare väg desto fler resor.

Arbetspendlingen mellan Hjo och Skövde är alltså betydligt större än pendlingen på E20 mellan Götene och Mariestad eller mellan Vara och Vårgårda. Som sagt, på E20 är det mest genomfartstrafik. Den långväga genomfartstrafiken bör i så stor utsträckning som möjligt föras över på järnväg och kollektivtrafik.

För Skaraborgs näringsliv är satsning på Falköpings torr-hamn (http://www.skaraborglogisticcenter.se/) betydligt viktigare för att skapa utveckling hos oss, istället för att centralisera allt till Göteborg. Säkrare mötesseparerade vägar (2+1) behövs också där arbetspendlingen i Skaraborg är som störst, Så slösa inte bort skattepengarna på onödiga motorvägar!

Felaktiga uppgifter om E20 i Hjo Tidning

3 februari, 2015

Ingen ny motorväg genom Skaraborg!
Felaktig information om E20 återkommer ständigt. Nu senast bidrar journalisten Alf Ehn i tisdagens Hjo Tidning till att överdriva den kommande vägstandarden genom Skaraborg. Artikeln har rubriken: ”Avtalet om E20 är undertecknat”. Där framstår det som att skaraborgarna får både motorväg och fyrfältsväg.

Sanningen är att det inte blir någon ny motorväg alls genom Skaraborg, på grund av det avtal som nu har undertecknats!

Över hälften av E20 genom Skaraborg byggs ut till, eller förblir, en 2+1 väg! Mindre än hälften blir 2+2 väg. Ingen motorväg byggs. Kalaset kostar ändå kommunerna och regionen 1.350 miljoner kronor – pengar som tas från sjukvård, skola och omsorg. Staten betalar en halv miljard mindre än planerat, pga. att kommunerna är med och betalar notan.

Den falska informationen från Alf Ehn skapas genom att han lägger till motorvägsbygget före och efter Alingsås och mötesepareringen förbi Hova. Men dessa utbyggnader av E20 ingår inte i Skaraborgspaketet och finansieras helt och hållet med statliga medel, så som det bör vara.

Trots ständiga lögner om utbyggnaden av E20 gäller fakta: Det blir ingen ny motorväg genom Skaraborg. Huvuddelen av E20 genom Skaraborg, efter genomförandet av utbyggnaden fram till 2025, kommer att bestå av 2+1 väg. Maxhastigheten blir 100 km/tim.

Det är bra att vägen blir mötesseparerad. Det är också bra att utbyggnaden åtminstone till drygt hälften stannar vid 2+1 väg. År 2025 lär det stå klart för de flesta, att ett överdimensionerat motorvägsbygge inte behövs. Huvuddelen av den tunga genomfartstrafiken måste då gå på järnväg och kollektivtrafiken bör ha tagit över stora delar av privatbilismen. E20 lär vara ganska glest trafikerad om tio år.

Christer Haagman
Miljöpartist i Hjo