Archive for augusti, 2014

Lägg ner vårdnadsbidraget för barnens skull.

31 augusti, 2014

På HJO-GRUPPENS sida pågår en debatt om vårdnadsbidrag. Idag är det inte många partier som strider för det lilla bidraget som endast ett fåtal kan utnyttja. Det är egentligen bara kristdemokraterna som lite ljummet drar upp frågan. Och så sverigedemokraterna naturligtvis som vill tillbaka till 50-talets hemmafruideal.

I Hjo är det heller inte någon stor ekonomisk fråga. Men det är ändå en symbolfråga: ska vi ha ett barnperspektiv och aktivt arbeta för ett mer jämställt samhälle?

Det viktiga nu är att vi ser till
– att minska storleken på barngrupperna i förskolan,
– att ge möjlighet till barnomsorg även på obekväm arbetstid,
– att korta arbetstiden, (miljöpartiet driver kravet att bl.a. personal inom vård och omsorg ska kunna gå ned på 6 timmars arbetsdag  med bibehållen lön, vilket samtidigt innebär stopp för delade turer och en rejäl löneökning för deltidsarbetare).

När jag googlar på ”vårdnadsbidrag” kommer mest gamla sidor upp. Men det här, som jag klipper ut nedan, är fortfarande helt aktuellt.

– – – – – – – — – – – – – – – –

stoppa2

I arbetet för ett jämställt samhälle är det barnens behov som ska stå i centrum

Att sätta barnet i centrum innebär:

  1. Att utgå från barnets behov, inte föräldrarnas behov, eller normer om hur en ”familj” ska se ut.
  2. Att ge barnet mycket tid. Det är i samspelet med närstående vuxna, föräldrar, pedagoger, vänner och släktingar som barnet skapar sin identitet.
  3. Att se kostnader för barns uppväxt som en nödvändig investering. En kvalitativ förskole- och skolverksamhet är samhällets fundament. Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, oavsett familjebakgrund.
  4. Att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett klass, kön och etnicitet

– – – – — — – – – – – – – – – – – – – – –

Läs också gärna här!

 

 

Rösta på grisarna från Ebbetorp, Hjo!

23 augusti, 2014

Vem ska få Coops Änglamarkspris 2014? Jag röstar på grisarna som bland annat kommer från den ekologiska gården i Ebbetorp utanför Hjo. Inte för att jag äter så mycket fläsk nuförtiden, men julskinka vill jag gärna ha och den ska vara ekologisk! Äter man hälften så mycket kött kan man betala dubbelt pris och då kan djuren få schysstare uppväxt. På Ebbetorp får grisarna jord på trynet. Rösta nu eller senast på söndag!

https://www.coop.se/Vart–ansvar/Samhallsengageman/Anglamarkspriset/Anglamarkspriset-2014/Jord-pa-trynet/

SENASTE NYTT! GRISARNA VANN! GRATTIS! http://www.mynewsdesk.com/se/krav/pressreleases/jord-paa-trynet-vann-aenglamarkspriset-1046963

toppbild_Jord-pa-trynet

 

Nu har vi stulet resurser i tre dagar…

22 augusti, 2014

overshootI tisdags 2014-08-19 var det Overshoot Day, den dag på året då vi gjort av med hela årets resurser. Resten av året stjäl vi resurser från barn och barnbarn.

Vi tär på naturkapitalet, miljöskulden växer och vi lämnar en jord i sämre skick till framtidens generationer.

Gissa vilka politiska partier som tycker att detta är bra och kräver att skuldberget ska växa fortare?

 

 

Tankar vid Vättern

10 augusti, 2014

Socialdemokraterna i Hjo har delat ut en liten bok på 28 sidor. Den heter ”Tankar vid Vättern”. På framsidan står Pierre Rydén ensam och tittar ut mot det glittrande vattnet.

pirre

Tankar vid Vättern, men inte en enda tanke på hoten mot Vättern. Inte ett ord om de viktiga frågor som diskuterats den senaste mandatperioden: försvarets ansökan om att kraftigt utöka användningen av Vättern som övnings- och skjutfält. Eller hoten om borrning efter fossilgas i Motalaviken och brytning av tunga jordartsmetaller norr om Gränna.

Står Pierre Rydén där på bryggan och sover?

Skaraborgsmoderater fortsätter bluffa om E20

3 augusti, 2014

Här på bron över E20 står Skaraborgsmoderater och ler. Kanske är dom glada för att det i bakgrunden ligger en trafiksäker mötesseparerad 2+1 väg, med ganska gles trafik?

Kan det vara så att dom ler av glädje för att äntligen ha förstått att det inte blir någon motorväg genom Skaraborg? En liten stump på 1,2 mil utanför Götene, byggd 2009, blir den enda sträckningen med motorvägsstandard från Vårgårda till Laxå. Enligt alliansregeringens nu liggande förslag.

viadukten_4

Har dom förstått att det inte ens blir fyrfältsväg (2+2 väg) genom hela Skaraborg, utan att Trafikverkets förslag från 2013 i stort sett är det som nu ska genomföras, enligt uppgörelsen med den borgerliga regeringen. Det som skiljer sig från Trafikverkets förslag 2013 och alliansregeringens förslag 2014 är att en delsträcka på 1,5 mil utanför Vara och en liten snutt på 3 km utanför Skara föreslås bli 2+2 väg. Även utanför Mariestad planeras en 2+2 väg, något som Trafikverket också var inne på, även om trafikunderlaget inte var tillräckligt. Huvuddelen av E20 från Vårgårda till Laxå kommer alltså även med alliansregeringens förslag bli en 2+1 väg.

Jag har svårt att tro att det är detta som moderaterna är så glada över. Det blir ju nästan den lösning som Miljöpartiet de gröna hela tiden eftersträvat. En trafiksäker, mötesseparerad 2+1 väg istället för ett gigantiskt motorvägsslöseri.

MEN – det finns en annan viktig skillnad: för att få i stort sett samma lösning som Trafikverket tidigare föreslagit ska Skaraborgs kommuner och regionen nu punga ut med 1,35 miljarder kronor till en väg som enligt alla regler ska vara statligt finansierad. De små, men onödiga, fyrfältssträckorna ska betalas genom besparingar i sjukvård, skola, barnomsorg och äldrevård!

Det kan väl inte vara detta som moderatpolitikerna är så glada över? Nej, det måste vara för att dom hoppas att folk ska tro att alliansen har nått sitt mål med E20. Trots att det inte är sant. Därför skriver dom också artikel på artikel och angriper Miljöpartiet. T.ex. här.

Nej motorvägFör att klara av detta måste dom ljuga. Dom skriver att Miljöpartiet är emot att trafiksäkra E20, trots att vi hela tiden krävt en mötesseparerad 2+1 väg.

Notera dock att i artikeln finns inte ordet ”motorväg” med en enda gång! Ordet ”fyrfältsväg” finns inte heller med en enda gång! Nu heter det istället ”utbyggd E20”, ett knep för att dölja sanningen att det huvudsakligen blir en 2+1 väg. Frågan är om aldrig så glada miner kan dölja sveket gentemot tidigare uppfattningar?

För att läsaren ska förstå bättre vad konflikten handlat om sedan länge, rekommenderar jag läsning av detta inlägg från folkpartister. Det är augusti 2012.

”I sitt sommartal i Göteborg var Jan Björklund den förste partiledaren som påpekade nödvändigheten av motorvägsstandard genom Skaraborg. / Nu måste vi folkpartister i Skaraborg på allvar stödja Jan Björklund om motorvägsstandard. / Nu behöver vi folkpartister ta ledningen för infrastrukturen.” Här är länk till hela artikeln.

Det är denna extremistiska motorväggslobby som bidragit till att försena arbetet med att göra E20 till en trafiksäker mötesseparerad väg. Men nu döljer sig även folkpartister bakom ”utbyggd E20” och låtsas som om kravet på motorvägsstandard inte är så viktigt längre.

Jag undrar om inte skrattet kommer att sätta sig i halsen på allianspartierna, när de borgerliga väljarna i Skaraborg (som i åratal hört propagandan för nödvändigheten att göra E20 till motorväg) får veta att det inte blir någon motorväg.

Och dessutom för veta att de borgerliga politikerna har manövrerat så, att den kommunala servicen ska försämras, för att en nästan miljöpartistisk 2+1 väg ska byggas… 🙂

Fakta om utbyggnaden kan nedanstående karta studeras:

E20_2+1

Det är 165 km mellan Vårgårda och Laxå.
En sträcka på 12 km förbi Götene är motorväg, färdigställd 2009. (Detta är och förblir den enda motorvägsstumpen på E20 i Skaraborg.)
Regeringens utbyggnadsförslag innebär att 20 km, söder om Mariestad ska bli 2+2 väg. De 17 km som ligger norr om Mariestad fanns med i Trafikverkets förslag.
Utanför Skara ska 3 km 2+2 väg byggas.
Till sist ska 15 km av utbyggnaden mellan Skara och Vara bli 2+2 väg.
Förutom detta utlovas flera utredningar*. (Det är mycket liten skillnad jämfört med Trafikverkets förslag från 2013. Här är en länk.)

Förslaget innebär alltså att 55 km 2+2 väg ska byggas med hjälp av de 1,35 miljarder som kommuner och region ska ställa upp med. De övriga 98 km E20 är eller byggs ut till 2+1 väg. Cirka 60 % av E20 mellan Vårgårda och Laxå genom Skaraborg blir, trots kommunal medfinansiering, 2+1 väg. Trots att kommunerna krävde fyra fält hela vägen för att medverka. Speciellt hävdades också att växling mellan 2+2 och 2+1 var förödande för framkomligheten och säkerheten.

En rödgrönrosa regering bör, enligt min mening, snabbt överge den kommunala medfinansieringen och låta statliga pengar bekosta en snabb utbyggnad av E20 genom Skaraborg till en trafiksäker, mötesseparerad 2+1 väg.

———–
* Jovisst, det kan behövas fler utredningar. Nyligen konstaterades att Trafikverket räknat fel och överskattat framtida trafikökningar. Med ökande bränslepriser, omställning till ett fossilfritt transportsystem och ”peak car”, talar allt för att överdimensionerade vägbyggen snart är ett minne blott.

Dricksvatten eller lakvatten?

3 augusti, 2014

gruva eller drick

Tasman Metals har nu återupptagit provborrningar vid det mycket känsliga naturområdet Norra Kärr på sluttningen mot Vättern, norr om Gränna. En bakgrund finns här!

Jag kollade in området under semestern. Det syns tydligt på det berg som går i dagen att det innehåller speciella malmer.

REE 1

Brytningen är tänkt att ske som ett dagbrott. Området är planerat till 149 hektar och dagbrottet kan bli 250 meter djupt. Det blir med andra ord ett JÄTTE hål… Det värsta är dock att allt berg ska krossas och finfördelas för att det med kemiska metoder ska gå att laka ut de eftertraktade jordartsmetallerna. Det söndermalda berget ska sedan läggas upp i enorma avfallsdammar. Här kan innehållet med bl.a. uran, torium och bly långsamt sippra ut i Vättern under århundraden framöver. Eller, om det sker ett dambrott, snabbt förorena hela sjön. Ett sådant dambrott skedde i den ”moderna” gruvan Talvivaara för inte så länge sedan.

Det är hög tid att de politiker vi ska välja i september deklarerar vad de tänker göra för att skydda Vättern!

Mer privatisering?

2 augusti, 2014

skamtteckning181