Archive for juli, 2014

Hjovieran

13 juli, 2014

Hjorivieran

Strandpromenaden vid Vättern. Uppskattad badplats när värmen kommer och vinden ligger på. Men ständigt under hot. Hit rinner smutsigt vatten från de hjobor på söder som tvättar bilen på asfalterade gator eller garageuppfarter. Här bräddar avloppsledningen på väg till reningsverket när det regnar kraftigt eller när pumparna lägger av. Bräddar betyder att avloppsvattnet rinner rakt ut i Vättern, orenat, genom ett rör i södra delen av strandpromenaden.

Så flöt kiss&bajs ut i badviken nyligen: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Badplats-pa-Soder/

Snusket uppmärksammades på fb HJO-gruppen. Och frågan ställdes varför kommunen inte tar badvattenprov på denna badplats. Men ingen ansvarig svarar – det är ju semestertider men framförallt är detta en fråga som ett närvarande miljökontor skulle ta tag i. Något sådant finns inte i Hjo sedan nästan sex år tillbaka.

En av de första åtgärderna, som vidtogs när MÖS i Skövde tog över miljökontorets ansvar, var att sluta ta badvattenprov på Söder. Risken med dessa prover har alltid varit att de ibland blivit dåliga, t.ex. efter kraftiga regn. Och då måste ju något göras… Även på det den tiden då det fanns en miljö- och byggnadsnämnd i Hjo stoppades tillfälligt provtagningarna i vattnet utanför strandpromenaden. Det fanns politiker och chefer som även på den tiden föredrog att blunda.

Nu när kommunen satsat på badbryggor och grillplatser är det självklart att det handlar om en allmänt accepterad badplats. Den digitala temperaturmätningen är ju pricken över i:et. Självklart ska det följas upp med kontinuerliga badvattenprover.

Men ännu viktigare är att man åtgärdar avloppssystemet och förhindrar möjligheten till bräddning i vårt bad- och dricksvatten. Under hela denna mandatperiod har jag arbetat för att Hjo kommun ska göra en vatten- och avloppsvattenplan. Det är man skyldig till enligt EU-lagstiftning men vissa kommuner drar benen efter sig. Här i Hjo är det framförallt kommunstyrelsens tekniska utskott som inte gör sitt jobb, trots ideliga påstötningar. Ordförande för tekniska  utskottet är Lars Glad (M). Ordförande för MÖS:s direktion är Catrin Hulmarker (M).

I en vatten- och avloppsvattenplan ska man bl.a. lägga upp en investeringsplan för att se till att minska risken att regnvatten rinner till spillvattennätet istället för till dagvattennätet. Dessutom bör pumpstationen Sörbacka säkras så att bräddning undviks.

Men ska det bli någon ordning får hjoborna se till att välja politiker som bryr sig om miljön 🙂 !