Archive for maj, 2014

Högervind i Hjo?

27 maj, 2014

eu_oversvamning_instagramJag ska vänta med att dra förhastade slutsatser innan det riktiga valresultatet är klart. Men av de preliminära siffrorna är det högst tveksamt om en kan påstå att högervinden blåser när hjoborna röstar – som Hjo Tidning skriver idag.

Antalet hjobor som röstar på de gröna, röda, rosa och skära partierna ökar med cirka 20 %! Miljöpartiet gör sitt bästa val någonsin! Feministiskt initiativ mer än fördubblar sina röster. Vänsterpartiet ökar med nästan 50 %. Tillsammans ökar de progressiva partierna från 41 till 44 % av de röstande. En frisk ung vind för miljö och jämställdhet!

utAntalet hjobor som röstar på allianspartierna minskar däremot! De borgerliga partiernas andel av rösterna minskar från 47 till 41 %. När visade den gamla högern upp en sådan svaghet sist?

Sen har vi förstås missnöjespartierna och blankröstarna som ökade från drygt fyrahundra till drygt femhundra – varav de flesta nu röstade på sverigedemokraterna. Vad kan det bero på, och varför så stor andel just i Fågelås? Det kan ju kännas lite unket men nu tror jag inte att så många uppfattar att dom har röstat på en rasistiskt och i grunden fascistiskt parti. Många är nog bara missnöjda med EU, älskar snus och hatar vargar…

Störst av alla partier var tyvärr även i detta val dom slappa soffliggarna.

soffan

Inga rasister på våra gator!

23 maj, 2014

bild-2Drygt 500 personer vände Jimmie Åkesson ryggen på Hertig Johans Torg igår kväll. Unga, gamla, alla sorter. Härligt! Till slut försvann han i sin stadsjeep efter att ha övertygat allt fler om att vi inte vill ha rasister varken i riksdagen eller i EU.

bild(1)

 

Jag röstar på Isabella Lövin, (MP)

21 maj, 2014

Det är ett enkelt och billigt sätt att bidra till att göra världen lite bättre.

isabella

https://sv-se.facebook.com/isabella.lovin

 

Militärens skjutningar i Vättern på remiss till regeringen

9 maj, 2014

För några veckor sedan tog länsstyrelsen ett beslut om att skicka Försvarsmaktens önskningar om att kraftigt få utöka flygningar över och skjutningar i Vättern på ”snabbremiss”(?) till regeringen.

Det betyder för det första att länsstyrelsen nu tar miljöbalkens paragrafer om Natura 2000-reglerna på allvar. Och det är ju riktigt BRA! mb

Den miljöfarliga verksamheten militären vill bedriva ska dels prövas enligt miljöbalkens 9 kapitel, dels prövas enligt 7 kapitlets paragrafer om särskilt skyddade områden. Detta har jag sagt hela tiden och framfört skriftligt till försvarsmakten och länsstyrelsen 2012 och 2013. Dessa argument stärktes ytterligare av Högsta domstolen i det så kallade Bungemålet om kalkbrytning på Gotland den 18 juni 2013.

Med de fakta länsstyrelsen så sakteliga samlat på sig är det tydligt att militärens ansökan om att flyga och skjuta hej vilt över och i Vättern måste stoppas i papperskorgen. Efter som stridsflygplanens framfart skadar den miljö som ska skyddas får länsstyrelsen inte säga JA utan måste i så fall först få tillåtelse av regeringen. Länsstyrelsen hade också kunnat säga NEJ, framförallt med motiveringen att det finns alternativa platser och metoder att öva, och då tvingat Försvarsmakten att överklaga. Men det vågade inte man tydligen inte.

Nu ligger bollen hos alliansregeringen. Ska det bli en SNABBREMISS? Innan valet? Då har vi nog inte så mycket gott att vänta. Alliansregeringen gav ju i januari i år klartecken för att fortsätta prövningen av gruvprojektet Norra Kärr utanför Gränna som hotar att läcka giftiga metaller till vårt dricksvatten. Och dagens regering innehåller alltför många NATO-entusiaster och miljöblinda…

För att rädda Vätterbygden som en bra plats att leva på för både vuxna och våra barn och barnbarn behöver vi nog fylla på i både EU, regering, region och kommun med så många miljöpartister, vänsterpartister och feminister som möjligt!feministiskt-initiativ1

mpv

 P.S. Konstigt att den här frågan inte tas upp i Hjo Tidning eller SLA. Man får hitta nyheterna på andra sidan sjön: http://www.mvt.se/nyheter/motala/?articleid=9742146 (Eller har jag missat något nummer av skaraborgspressen?)

Till HJO-gruppens tråd om förskolan

3 maj, 2014

I senaste valrörelsen var det ett populärt löfte att minska barngrupperna i förskolan i Hjo:

Kristdemokraterna skrev ”Vi vill minska gruppstorleken i förskolan, särskilt för de yngsta barnen.”
Socialdemokraterna ställde kravet ”Minska barngrupperna på förskolan och elevantalet i klasserna.”
Moderaterna lovade arbeta för ”att vuxentätheten förbättras inom skola och barnomsorg”.
Folkpartiet skrev skrev tidigt att ”Vi skall verka för att öka personaltätheten och minska antalet barn i barngrupperna.”index

Miljöpartiet lovade också att arbeta för fler vuxna i skola och förskola. Vi gjorde det innan valet och har fortsatt att hålla vårt löfte.

Inför budgetbeslutet 2009 yrkade miljöpartiet:
”Påbörja arbetet att minska storleken på barngrupperna i förskolan.”
”Påbörja arbetet att öka lärartätheten i grundskolan, vilket möjliggör färre barn i varje klass.”

Inför budgetbeslutet 2010 yrkade miljöpartiet:
”Fördela 1 500 tkr av ’omställningsbudgeten’ på fortsatt kvalitetsarbete inom förskolan.”

2011 återupprepar miljöpartiet kravet från 2009 och skriver i sin reservation:
”Miljöpartiet vill arbeta för en långsiktig förstärkning av den kommunala verksamheten riktat till barn och unga. Det handlar om kreativitet och ledarskap, men även mer resurser. Vi vill att Hjo kommun ska nå målet minst 9 lärare per 100 elever i grundskolan och högst 5 barn per förskollärare i förskolan. Den borgerliga alliansens budgetförslag saknar alla sådana ambitioner.”

2012 yrkade vi i budgetdebatten dels att:
”1,4 miljoner kr överförs från politikområde ”KS förvaltning” (totalt 35,9 miljoner kr) till politikområde ”Barn och utbildning” (totalt 175,7 miljoner kr) för att öka personaltätheten inom barnomsorgen från 5,3 till 5,0 inskrivna barn per årsarbetare.”
dels att:
”2,9 miljoner överförs från överskottet i finansförvaltningen till politikområde ”Barn och utbildning” för att öka antalet lärare från 8,3 till 9,0 per 100 elever.”

2013 framförde miljöpartiet:
”I förskolan ska riktpunkten vara att nå ett snitt på 15 barn per avdelning, med 5,0 barn per personal senast till utgången av 2017. Hälften av målet ska vara uppnått när den nya förskolan tas i bruk 2015. Kostnaden beräknas till totalt 8 miljoner kr, plus kapitalkostnader för ytterligare en förskola som ska tas i bruk under 2017. Vid denna tidpunkt bör också alla dyra och undermåliga baracker vara avvecklade. Under 2014 förstärks förskolans budget i ett första steg med 2 miljoner kr, som finansieras helt genom besparingar på skuldräntor och något minskade politikerarvoden.

De helt orimliga sparbetingen på barnen inom fritidsverksamheten bör snarast upphöra. Återställ personaltätheten i fritidsverksamheten, till åtminstone den tidigare resursfördelningsmodellen, genom att satsa 1,4 miljoner kr istället för alliansens blyga 400 tusen kr. Den extra miljonen kan finansieras genom rationaliseringar på KS förvaltning som totalt omfattar 39,5 miljoner.”

2014 tvingas miljöpartiet reservera sig i kommunstyrelsen mot förslaget att avslå en motion om bättre förskola. Miljöpartiet yrkade bifall med tillägget att vad gäller barngruppernas storlek i förskolan kan Barnverkets rekommendationer, om flexibel tillämpning av riktpunkten 15 barn på 3 personal, tillämpas enligt följande:

”- För en syskonavdelning (3-5 år) föreslås 15 barn som riktvärde och snitt.
En normal spridning kan ligga mellan 12-17 barn.

– För en småbarnsavdelning (1-3 år) 10 barn.
Med en spridning 9-12.

– Och för utökade syskongrupper (1-5 år) 13 barn.
Med en spridning 10-15.

I grupper med barn i behov av särskilt stöd krävs än mindre grupper eller utökad personalstyrka.
Denna ökade satsning på barnen bör genomföras successivt under nästa mandatperiod.”

—————————————————

Förutom detta har vi motionerat i frågan, skrivit insändare, pratat med alla som vill lyssna och deltagit på alla möten vi blivit inbjudna till av föräldrar eller personal.

NÅ, VAD HAR VI UPPNÅTT? Allianspartierna har haft majoritet under alla dessa år och har dessutom stöttats av socialdemokraterna i alla ovanstående omröstningar där miljöpartiets förslag röstats bort. Under mandatperioden har barngrupperna tvärtom ökat i storlek. Miljöpartiets 3 röster av 33 i fullmäktige (och 1 av 15 i kommunstyrelsen) har inte kunnat förhindra detta.

ugglanDET POSITIVA 2013: Föräldrar och personal agerade på hösten 2012 för att inte en ny kraftig överinskrivningsvåg skulle ske i förskolorna på våren 2013. Bland annat med några aktiva trådar på HJO-gruppen och bildandet av en föräldragrupp. Miljöpartiet kunde delta genom att framföra kraven i kommunstyrelse och fullmäktige. Resultatet blev till slut en snabb vändning och beslut om en tillfällig paviljong istället för att pressa in fler barn i befintliga grupper.

DET POSITIVA 2014: Kommunstyrelsens förslag, med rösterna 14 mot 1 (MP:s röst), att avslå motionen om mindre barngrupper, mildrades under fullmäktigedebatten i slutet på april. Ett NEJ blev istället ett KANSKE, typ. Flera partier säger nu att ”på sikt” vill man minska barngruppernas storlek.

MEN det räcker inte. Miljöpartiet har visat att vi redan nu kan ta första stegen. Vi förslår också att vi tar fram en ekonomisk plan för att genomföra riktpunkt 15/3 under nästa mandatperiod. tecknad-barn-vektor_34-42239