Archive for april, 2014

E20 blir huvudsakligen en 2+1 väg mellan Laxå och Vårgårda

27 april, 2014

Grön sträckning innebär 2+1 väg. Röd sträckning innebär 2+2 väg. Den enda motorvägsbiten (med planskilda korsningar) blir stumpen förbi Götene. Men den var färdigbyggd 2009.

E20_2+1

Källa: Regeringskansliet 2014-04-03

Detta innebär trots allt en viss tillnyktring även om den extra filen förbi Mariestad och utanför Vårgårda är en onödig kostnad. Motorvägsanhängarna har dessutom hävdat att växlingen mellan olika standarder är livsfarligt. Om det stämmer är den fjärde filen på de aktuella sträckorna ännu mer omotiverad.

Det ohederliga i denna historia är att så många politiker från Skaraborg, Region och Regering låtsas som att man nått sitt mål med utbyggd E20 genom Skaraborg och man med hjälp av denna bluff pressar pengar av kommunerna och regionen. Pengar som skulle ha använts till sjukvård, skola, omsorg.

Ett fjärde körfält genom Skaraborg? Eller historien om motorvägsbluffen.

18 april, 2014

förbifartDe lokala motorvägsälskande partierna har under många år förhindrat utbyggnaden av E20 genom Skaraborg till en mötesseparerad trafiksäker 2+1 väg. Det har man gjort genom att kräva att hela sträckan ska hålla motorvägsstandard – för att man ska kunna köra lika fort som på östgötasidan.

Trafikverket har talat för döva öron när man förklarat att det inte är motiverat ur trafiksynpunkt att bygga varken motorväg eller fyrfältsväg genom Skaraborg. E20 har blivit ett prestigeprojekt som inte har med verklighetens behov att göra.

Men nu – inför valet – kommer den stora bluffen:

”Det var glada miner och stor enighet över partigränserna när alla Skaraborgs kommuner, regionen och regeringen berättade om utbyggnaden av E20 idag.”

kommråd

Här gör man sken av att man nått sitt mål vad gäller utbyggnaden av E20. Den stora motorvägsbluffen är iscensatt!

Men läser man lite noggrannare, läser man det finstilta, visar det sig att Skaraborgskommunerna och Regionen ska skänka 1,35 miljarder till regeringen. Pengar som tas från sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.

motorvägFår skaraborgarna en motorväg för denna uppoffring? NEJ!
Får vi en fyrfältsväg genom Skaraborg? NEJ!

Vi får huvudsakligen en 2+1 väg genom Skaraborg – precis som Trafikverket redan föreslagit. Skillnaden är två vägsträckor med fyrfältsväg: en sträcka på 3,5 mil vid Mariestad och en sträcka på 1,5 mil mellan Vårgårda och Vara. Plus 3 kilometer (!) utanför Skara som troligen förhindrar framtida lösning med vägdragning väster om staden. Till detta finns luddiga utfästelser om att ytterligare utredningar ska göras efter 2025.

Vad som är RIKTIGT BRA är att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad. Genom Skaraborg blir det till största delen (ca 60 %) genom 2+1 väg. (Precis som miljöpartiet hela tiden föreslagit.) På vissa mindre sträckor sker en dyr och omotiverad utbyggnad till fyrfältsväg – pengar som kunde ha satsas på andra vägar i regionen om klokhet fått råda. Arbetspendlingen mellan Hjo och Skövde på 194:an är t.ex. mycket intensivare än pendlingen på E20 både norr och väster om Skara.

En fråga som återstår är hur det kommer sig att 15 kommunalråd är så lättlurade? Eller leker dom med i elakt spel och hoppas att skaraborgarna är lättlurade???

 

 

Ett fjärde körfält genom Skaraborg?

18 april, 2014

Först ska jag berätta att frågan om det är lagligt eller inte för Hjopolitikerna att lova bort 5 miljoner kronor till utbyggnad av ett fjärde körfält på E20 genom Skaraborg ännu inte är avgjord. (Sen – i nästa inlägg ska jag berätta om senaste regeringsbeslutet angående det fjärde körfältet.)

Visserligen meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping 2014-03-17 att domstolen avslår de överklaganden som lämnats in från två hjobor. Men eftersom förvaltningsrättens motivering inte ens tar upp frågan om det fjärde körfältet finns det goda skäl att pröva frågan i högre instans. Förvaltningsrättens begränsningar är ju självklara: ”Det får inte vara fråga om rent underhåll” och ”ett eventuellt bidrag /kan/ inte avse hela, utan endast en del av kostnaden.”

Nu går ärendet vidare till Kammarrätten i Jönköping. Förhoppningsvis tar juristerna där lite mer allvarligt på frågan.

Mitt överklagande finns i sin helhet under Kommentar.

kr_framsida