Archive for december, 2013

Årets sista kommunfullmäktige i Hjo…

20 december, 2013

… blev en ointressant tillställning eftersom den stora  majoriteten tydligen bestämt sig för att inte diskutera politik på det politiska mötet. Och i vilket fall som helst absolut inte bemöta synpunkter och förslag från miljöpartiet, det enda oppositionspartiet.

Så, t.ex., svarade inte Lars Glad (M) på varför han i Tekniska utskottet fortfarande inte tagit initiativ till att göra en vatten- och avloppsvattenplan, enligt det direktiv som gäller från de svenska Vattenmyndigheterna. Miljöpartiet föreslog att det vore bra att ha en sådan plan när man som Lars Glad (M) föreslår den ena taxehöjningen för VA-abonnenterna efter den andra. Men Lars Glad (M) satt tyst kvar på sin stol och log.

Inte heller Petter Jönsson (FP) ville diskutera politik, trots att han hade kommunstyrelsens uppgift att svara på den motion om mindre barngrupper i förskolan som lämnats in av miljöpartiet. I det skriftliga förslaget som fanns med i kallelsen framgår det att de borgerliga, med stöd av socialdemokraterna, fortsätter att planera den nya förskolan med riktlinjen 20 barn i varje avdelning. Men det gick inte att få upp Petter Jönsson (FP) i en debatt. Han satt också tyst kvar på sin stol. Men han log inte. I Petter Jönssons (FP) svar står att ”Vår målsättning är att minska barngruppernas storlek på sikt”. De folkpartister som månar om barnen får väl vänta med att stödja partiet i val de närmaste åren – för att kanske återkomma på sikt? Om tjugo år?

projektutveckling

Ett riktigt bra beslut fattades dock på fullmäktigemötet: Hjo kommun säger upp medlemskapet i West Sweden. Detta har miljöpartiet föreslagit flera gånger under mandatperioden, men inte förrän nu har misskötseln av verksamhet fått alla att hoppa av.

(Se t.ex. här: ”Nästan två år efter att P4 Göteborg avslöjat en rad uppgifter om frikostig representation, herrklubbsavgifter och höga spritnotor ska organisationen nu avvecklas.” Moderatalliansen och socialdemokraterna i Hjo ville dock vara kvar in i det sista!)

Den senaste information från West Sweden var att man riskerar bli stående med lokaler på Rue de Luxembourg i Bryssel som – enligt uppgift lämnad på kommunstyrelsen – kostar kostar 2,1 miljoner kronor i hyra om året. West Swedens nuvarande ordförande skriver att ”Detta riskerar att få omfattande ekonomiska konsekvenser /…/ under 2014 och 2015”. Oklart är nu för vem? Hjo kommun kommer att tvingas vara medlem under hela 2014 då uppsägningstiden är så lång. Det kommer alltså tyvärr att kosta hjoborna ytterligare skattepengar.

Beslutet att lämna West Sweden var enhälligt – trots att miljöpartiet yrkade bifall :-)!

Lyssna på ”Mandelas arv och Sveriges svek”

7 december, 2013

Om du missade morgonens radioprogram ”Konflikt”, lyssna på reprisen 22:05 eller klicka på länken:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/288970?programid=1300

Något att tänka på varje gång du ser ett JAS Gripen vråla förbi över Vättern…

2769960_1200_675

Flaskvatten – ett litet men bra exempel!

5 december, 2013

 

Kommunalrådet vill inte gå med i miljöpartiet…

3 december, 2013

Det är inte lätt, att få in allt i en politisk debatt i Hjo kommunfullmäktige, i ett kort reportage i Hjo Tidning.

I dagens HT står:

m”Christer Haagman (MP) lovordade det borgerliga budgeten, som han uppfattade, anammat flera av Miljöpartiets hjärtefrågor, som minskade barngrupper och satsning på energieffektivisering. Han bjöd till och med in indexkommunalrådet Catrin Hulmarker att gå med i Miljöpartiet.
Kommunalrådet har inga tankar på att byta parti och definitivt inte till Miljöpartiet.”

Bakgrunden till dessa märkliga beskrivningar är följande:

sPierre Rydén hävdade i debatten att (S) får i genom sin politik genom att inte vara i opposition utan att samarbeta med moderaterna.

Det har jag inte märkt. Jag kan se att Miljöpartiet får igenom mer politik, trots sina få mandat i fullmäktige, genom att driva politiska frågor i opposition. Det blir kanske inte resultat direkt, det kan ta en tid innan det landar i verklig förändring. Och oftast krävs det dessutom ett tryck utanför partipolitiken, en opinion bland hjoborna, som är tillräckligt stark för att makthavarna ska lyssna.

Därför hävdade jag i debatten att miljöpartiet får mer uträttat i opposition. Som exempel på detta citerade jag vad kommunalrådet skrivit i inledningen till 2014 år budget. Kommunalrådet skriver om ”ökade ambitionsnivåer både vad gäller kost och barngruppsstorlekar”. Vidare skriver kommunalrådet ”att ambitionsnivån har i denna budget dessutom höjts avsevärt” när det gäller arbetet med energieffektiviseringen. Och nu vill man ”kunna servera mer mat som producerats i vår närhet”.

Allt detta låter ju genuint miljöpartistiskt! Och jag skämtade lite och undrade om inte Catrin Hulmarker skulle gå med i (MP). Men det ville hon naturligtvis inte.

Moderaterna vill inte minska barngrupperna i förskolan. Inte nu. Man anser inte att man har råd. Man gör bara en mycket liten personalförstärkning på fritids i budgeten. Miljöpartiet vill satsa tre ggr så mycket på fritids (med pengar vi får genom att vara sparsammare på andra områden). Och vi har en finansierad plan för att minska barngrupperna i förskolan. Catrin Hulmarker hänvisar till KKIK och säger att personaltätheten är jättebra. Den nya förskolan ska planeras för avdelningar med 20 barn i varje grupp.

200 000 kr satsas på kostenheten med motivering att vi ska kunna köpa mer närodlat. Kommer det att innebära att vi slipper den thailändska kycklingen? Kommer barn och gamla få dricka mjölk från Hjordnära Mejeri? Kommer vi i närheten av riksdagens mål om minst 25 % ekologisk mat?

led-lampa-e27g36Vid förra budgetmötet skällde jag på att energieffektiviseringsmålet var skamligt lågt – 4 % till 2020. Nu har det höjts till miniminivån 20 % till 2020. Men redan 2015 tappar arbetet fart genom att budgeten lägger 0 kr (noll!) i investeringsplanen. Nu när det istället är dags att höja ribban till 40 % till 2030. Det är ju faktiskt så att dessa investeringar sänker driftskostnaderna till skillnad från många andra investeringar.

MODERATERNA OCH DERAS SAMARBETSPOLITIKER SÄGER ALLTSÅ EN SAK (som låter bra) MEN LEVER INTE UPP TILL DET I HANDLING. Det krävs mycket mer av påtryckningar och opinionsbildning för att få till förändring.

Omvärldsbevakning…

1 december, 2013

En kommunal budget ska ju alltid ha ett avsnitt med lite omvärldsbevakning, typ ”Vi och vår omvärld”. Oftast kopierar man de prognoser som ekonomerna i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hittar på. ”Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och till 2014 med 2,7 procent.” Heja, vi måste sätta fart på BNP-tillväxten!

Att som jag, i budgetdebatten, ta upp inte bara finanskrisen och arbetslöshetskrisen utan dessutom klimat- och resurskrisen genom att visa upp nedanstående första sida från DAGENS NYHETER, betraktas nog som något utanför ramarna. Även om det är detta som borde vara ”omvärldsbevakning” och som kommer att förändra hela basen för den kommunala ekonomin.

dnHoten ökar mot vår jord

– Större matbrist
– Fler naturkatastrofer
– Mer krig och våld

Världens länder har svårt att komma överens om åtgärder mot den globala uppvärmningen. Klimatmötet i Warsawa var ännu ett misslyckande.

”Ett internationellt klimatavtal i Paris 2015 är nödvändigt för vår överlevnad”, skriver DN:s vetenskapsreporter…

Jag skulle önska att hela kommunfullmäktige kunde fått se och lyssna till youtube-klippet här, översatt till västgötska: