Archive for september, 2013

Hulmarker hukar i HT

24 september, 2013

b

I dagens HT finns ett referat av kommunstyrelsens remissvar, angående stridsflygets planerade övningar över Vättern och över Hjo. Det är länsstyrelsens uppgift att besluta om verksamheten ska tillåtas eller inte och vilka villkor som ska gälla. För att få fram ett bra beslutsunderlag skickar länsstyrelsen försvarets ansökan om utökad verksamhet till olika organisationer på remiss. Svar har kommit från bland annat Vätternvårdsförbundet, Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) och Aktion Rädda Vättern (ARV). Dessa organisationer talar om för länsstyrelsen vad dom tycker.

När det gäller Hjo kommun hävdar kommunalrådet Catrin Hulmarker att kommunen ska beskriva problemen, men inte ta ställning till om verksamheten ska godkännas eller inte. ”…det är inte vår uppgift att bedöma om ansökan ska avslås eller inte”, citeras Hulmarker i HT.

Högst märkligt! Catrin Hulmarker är, förutom ordförande i kommunstyrelsen, även ordförande för direktionen i MÖS. Hennes nämnd har nyligen (11/9) tillstyrkt Försvarsmaktens ansökan, inkl. några förslag till villkor. Hur kan det komma sig att den ena remissinstansen, där kommunalrådet har politiskt ansvar, får säga JA till försvaret medan den andra, kommunstyrelsen, bara får ställa sig bakom en beskrivning av problemen?

Svaret på denna fråga är troligen att Hulmarker leder ett splittrat moderatparti och att hon försöker sitta på två stolar samtidigt. I kommunstyrelsen sitter moderater som tycker det är bra att tillstyrka militärens utökade verksamhet. Samtidigt finns det moderater vars verksamhet och boende kommer att drabbas hårt av bullret.

Kommunalrådets falskspel drabbar dock alla hjobor. Det finns stor risk för att kommunens remissvar väger lätt när svaret inte har den självklara slutsatsen att ansökan bör avslås. Att säga en sak i ett sammanhang och en annan sak i ett annat, skapar inte förtroende.

Förutom moderaterna bedriver socialdemokrater och folkpartister samma falskspel. Vad säger centern och kristdemokraterna? Ingenting?

Falskspelande hjopolitiker ökar hotet mot Hjobygden!

20 september, 2013

jas_vätternMiljöpartiet de gröna i Hjo reagerar kraftigt mot det falskspel som pågår i den kommunala politiken just nu. Det gäller militärens ansökan om att kraftigt utöka sin flygövnings- och skjutverksamhet i och runt Vättern. Å ena sidan lämnar kommunstyrelsen ett remissvar till länsstyrelsen där det står att Hjo kommuns framtida utveckling och attraktionskraft för boende, besöksnäring och andra verksamheter hotas av försvarets planerade verksamhet. Samtidigt, men på ett annat möte, röstar samma politiska partier för att försvarsmaktens ansökan ska godkännas!

Det är uppenbart att ledande socialdemokrater och allianspolitiker försöker sitta på två stolar samtidigt. Man förstår att opinionen mot buller och miljörisker ökar bland hjoborna. Samtidigt finns starka krafter bland både moderater och socialdemokrater som är direkt för att försvarsmaktens ska använda Vättern som ett övnings- och skjutfält. Lars Glad (M) och Pierre Rydén (S) tävlar om att på kommunstyrelsemöten beskriva vilken tillgång det kan bli med de lågt flygande stridsflygplanen. Hjoborna kan samlas nere vid hamnen och hurra när flygplanen dundrar över staden och sedan, med hjälp av storbildsskärm, se hur blyskotten slår upp kaskader i dricksvattnet utanför Brevik.

Tjänstemannaförslagets beskrivning av hur den planerade militära verksamhet hotar livet i Hjobygden var utmärkt- Jag citerar beslutsförslaget i sin helhet under kommentarerna. Det enda politikerna behövde tillföra var bedömningen att försvarsmaktens ansökan inte kunde godkännas. Därför föreslog jag följande tillägg:

”Sammanfattningsvis är Hjo kommuns uppfattning att länsstyrelsen ska avslå ansökan om utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Försvarsmakten bör uppmanas att utreda alternativa platser och metoder för att fullgöra sitt uppdrag.”

Varför vägrar socialdemokrater och allianspolitiker ta detta självklara beslut? Det beror på att dom redan har röstat för att tillstyrka försvarets ansökan! Förra veckan röstade Björn Bröne (FP) och Kjell-Arne Green (S), Hjo kommuns representanter i MÖS, för att tillstyrka försvarsmaktens ansökan!

När det gäller moderaterna beror det nog också på att dom är splittrade i frågan. Det finns många moderater som ser de uppenbara hoten mot både boende och näringsliv i Hjo kommun. Men majoriteten viker sig för det som dom tror är försvarsintresset. Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) försöker hålla god min och dels uttala sig kritiskt, men när det gäller ändå acceptera att Hjo kommuns representaner säger JA till försvaret.

Catrin Hulmarker säger i TV4 att jag ska ska rätta mig efter majoriteten (14-1) i kommunstyrelsen. ”Det är det som kallas demokrati”, säger hon i inslaget (se länk nedan). Tänk att vi kan ha så olika uppfattningar om vad demokrati är…?!

För mig är det ett hån mot de demokratiska värdena att som politiker först säga en sak och sedan direkt göra en helt annan sak – att säga att det är stora problem med försvarsmaktens övningar i Vättern och samtidigt tillstyrka en ansökan där skjutningarna ska öka från tusen skott ner i sjön per år, till sextiofyra tusen skott per år.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-skaraborg?video_id=2446295

Obs! Missa inte informationen i tredje kommentaren. Det handlar om hur Skaraborgs Flygflottilj berättar om hur oerfarna piloterna är och att dom ”som skjuter för första gången” kanske inte kan ta en så snäv sväng som den som planeras framför Hjo Hamn i flygvarv 2!!!