Archive for juli, 2013

Miljöpartiet överklagar miljonrullningen till E20

14 juli, 2013

Den moderatledda alliansen i Hjo tar ofta beslut, inte sällan stödda av Pierre Rydéns socialdemokrater, som inte alltid är så genomtänkta och kloka. Beslutet att skriva under en avsiktsförklaring, att skicka iväg 5 miljoner av hjobornas skattepengar för att få till stånd ett fjärde körfält på E20, hör till de minst förnuftiga.

Rallare_RL_469px

Det är uppenbart för alla i Sverige att vi måste ställa om hela vår transportapparat till en energismart och fossilfri infrastruktur. Det är också vad alla politiska partier lovar sina väljare (möjligen med undantag av kristdemokrater och sverigedemokrater…). Men nu kan det inte bara stanna vid löften – det är dags för handling. Att då plöja ner miljarder i ett fjärde körfält på E20 motverkar det som bör göras: investeringar i Västra stambanan, i regionala järnvägar och vägar samt rejäla satsningar på kollektivtrafiken.

Miljöpartiets överklagan av kommunfullmäktiges avsiktsförklaring om medfinansiering av motorvägsbygget handlar dock inte om det är rätt eller fel. Det handlar om det är lagligt eller olagligt. Hela överklagan finner du nedan under kommentar:

Tillägg 2013-07-20: Eftersom jag är lite ”lokalpatriot” vill jag gärna ge Hjo tidning chansen att först få del av nyheter kopplade till Hjo. Men nu har det gått en vecka utan att tidningen tagit in ens en notis om frågan. Därför skickade jag till andra medier och Skövde Nyheter tog in det direkt! http://www.skovdenyheter.se/nyhet/65904/mp-overklagar-beslutet-om-e20

Tillägg 2, 2013-07-23: I dagens Hjo Tidning står att E20-beslutet ”överklagas nu av en Hjobo”. Det är Göran Magnusson som skickat in ett överklagande på i princip samma juridiska grundval som jag. Att HT hade tillgång till ett pressmeddelande om mitt överklagande redan för nio dagar sedan nämns inte. Frågan är vad som styr det urvalet? Läs Magnussons överklagande nedan under kommentar.