Archive for juni, 2013

Hjo kommunfullmäktige ger bort 5 miljoner kronor

19 juni, 2013

worldbankVärldsbankens president Jim Yong Kim säger idag att det nu måste till krafttag mot den globala uppvärmningen och koldioxidutsläppen.

Obama2USA:s president Obama säger idag i sitt tal i Berlin att det behövs en ny klimatpolitik.

Ingen, inte ens kommunfullmäktiges ledamöter i Hjo, kan hävda att man inte vet vad det handlar om. Informationen finns överallt och budskapet uttalas högt och lågt.

Ändå beslutar idag samtliga fullmäktigeledamöter – utom tre miljöpartister – att man har för avsikt att skicka iväg 5 miljoner kronor av hjobornas skattepengar för att bygga ett fjärde körfält på E20. Avsikten är att försöka få regeringen, att mot Trafikverkets planförslag, satsa dubbelt så många miljarder på en motorväg istället för på en trafiksäker trefilsväg genom Skaraborg.

Fullmäktige med Catrin Hulmarker (M), Pierre Rydén (S), Michael Kihlström (KD) och Fredrik Bellino (f.d. vänsterpartist) i spetsen, stred för denna bakåtsträvande satsning som försvårar möjligheten att snabbt förbättra trafiksäkerheten på E20 och som motverkar uppbyggnaden av en modern, klimatsmart infrastruktur. En framtidsinriktad infrastruktur som måste bygga på mer järnväg, mer kollektivtrafik och mindre privatbilism. Ett fjärde körfält på E20 är en återvändsgränd, onödig och klimatvidrig.

Jag ställde frågan:

– Vad ska era barn och barnbarn säga? Jag tror de kommer att fråga er varför det bara var miljöpartister i Hjo fullmäktige som tänkte på framtiden.

varsågod son

Allvarliga olyckor på fyrfältsvägen E20 öster om Örebro…

7 juni, 2013

Citat från SVT/Nyheter:
Publicerad 3 juni 2013

”EN DÖD I NY OLYCKA PÅ E20

Ny kollision efter bussolyckan. 33 personer skadades efter en bussolycka på E20 på måndagen. Några timmar senare avled en person och ytterligare en skadades i en ny olycka på samma sträcka.

bussolycka_3

En person avled och en skadades efter en kollision mellan en lastbil och två personbilar på E20 mellan Örebro och Arboga vid lunchtid. Enligt räddningstjänsten hörde olyckan ihop med trafiksituationen runt den stora olycksplatsen som tidigare inträffat på morgonen med långa köer som följd. Då blev 70 personer inblandade i en trafikolycka mellan två bussar och en tankbil på E20 utanför Örebro. Fyra personer ska vara allvarligt skadade. Samtliga har transporterats in till USÖ för olika grader av vård.”

Varför alla dessa olyckor på denna så kallade trafiksäkra motorväg? Är de höga hastigheterna, som fyrfältsvägen uppmanar till, en bidragande orsak? Vad säger kommunalråden i Skaraborg som vill ta pengar från de kommunala budgetarna för att det ska gå fortare att köra bil till Göteborg och Stockholm?

Hjo kommun måste förbättra resultaten i skolan

6 juni, 2013

”Hjo kommun måste förbättra resultaten i skolan. Nästan var tredje elev i Hjo går ut den kommunala grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga* måste nu ta krafttag för att förbättra kunskapsresultaten. Det konstaterar Skolinspektionen efter tillsyn av kommunens utbildningsverksamhet.”

Detta skriver Skolinspektionen efter ha gjort tillsyn på skolorna i Hjo. Läs mer här!

Igår beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om planeringsförutsättningar för nästa år, som innebär fortsatta besparingar inom barn & utbildning. Endast miljöpartiet reserverade sig.

thCA5NRETY* Ansvariga är i första hand de ledande politikerna inom moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna. I andra hand är det resten av kommunfullmäktiges politiker som år efter år röstar igenom budgetar som inte uppfyller målen och som inte kräver åtgärder. Miljöpartiet har tyvärr varit ensam om att föreslå resurförstärkningar, t.ex. ökad lärartäthet. Majoriteten, inklusive socialdemokraterna, har varje år under den här mandatperioden röstat bort våra förslag tillsammans med alliansen.

Replik publicerad i SLA:

2 juni, 2013

E20: Förgången tid vs Framtid!

Ledaren den 11 maj i SLA hade rubriken ”Majoriteten vs Miljöpartiet”. Det finns bara två alternativ när det gäller satsningen på E20, konstaterar ledarskribenten.

Miljöpartiet de gröna i Hjo, som tog initiativ till de 13 miljöpartistiska kommunpolitikernas uttalande om en trafiksäker trefilig E20, håller med. Men för oss är alternativen: Förgången tid vs Framtid!

thCA04UCLNDe politiska opinionsbildare och beslutsfattare, som blundar för att transportpolitiken kräver en genomgripande omställning, sviker sitt ansvar.

Det är viktigt att inte förvränga fakta. Trafikverkets förslag innebär att en trafiksäker, mötesseparerad väg ska byggas genom regionen. (Förslaget finns på nätet. Googla ”Åtgärdsvalsstudie rekommendation E20”.) Målet är en transportled som är dimensionerad för det verkliga trafikbehovet under överskådlig framtid, fram till 2040. Kostnaden beräknas till cirka tre miljarder kronor, finansierat av staten. Vad SLA:s ledarskribent och kommunalråden vill göra, är att bygga en fyrfilig motorväg som till stora stycken måste byggas parallellt med nuvarande E20. Detta kostar minst sex, sju miljarder.

För att locka staten att spendera mer än dubbelt så mycket skattepengar än vad som behövs, försöker ledande allianspolitiker och socialdemokrater febrilt demonstrera hur viktigt de tycker att bygget av den överdimensionerade vägen är. Det sker genom att en halv miljard kronor ska skäras bort från regionens verksamhet, vars huvudansvar är att driva våra sjukhus. Den andra halva miljarden lovar kommunalråden att försöka få fram. Detta drabbar den kommunala verksamheten med bl.a. skolor, barnomsorg, äldreomsorg, miljöskydd, kultur och fritidsverksamhet. Är det någon som hört att dessa verksamheter badar i pengar?

Säkerhetshöjande åtgärder måste sättas in snarast längs vägen. Därför hoppas vi att fullmäktigeförsamlingarna i Skaraborg ställer upp på Trafikverkets alternativ – och inte lovar bort kommunala skattepengar till E20!

Peter Thornblad
Miljöpartiet de gröna i Hjo