Archive for 3 mars, 2013

Ska hjoborna betala E20?

3 mars, 2013

Nu rullar hundratals miljoner (varav en del är dina pengar!) omkring på slutna möten med ledande kommunpolitiker i Skaraborg. Det handlar om den helt onödiga satsningen på att bygga om E20 till fyrfilig motorväg. Trafikverket har gång på gång utrett frågan och transportbehovet kräver varken nu eller i överskådlig framtid en fyrfältsväg.

xx090622-e20Staten har redan sagt sig vara villig att bygga en trefilsväg av E20 genom Skaraborg, alltså en 2+1 väg med mitträcke.  De ledande kommunpolitikerna längs vägen har dock fortsatt att kräva motorvägsstandard. Då säger staten att kommunerna får betala den fjärde filen – en merkostnad som just nu beräknas till 600 miljoner kronor (enbart för Skaraborgs kommuner  – totalkostnaden ökar enligt nuvarande beräkningar från 3,5 till 6,6 miljarer kr!) Och, enligt Nya Lidköpings Tidning, har kommunledningarna sagt sig vara positiva till att medfinansiera utbyggnaden.

Det betyder att Hjo kommmuns skattebetalare, förutom de skatter som betalas till staten för nya vägar, ska ställa upp med 18 extra miljoner. Detta enligt ett förslag att fördela kostnaden efter folkmängd.

– Jag har bevakat den här frågan sedan början av 1990-talet. E20 har ältats hela tiden sedan dess. Men så här nära en lösning har vi aldrig varit, säger oppositionsrådet i Lidköping, Bertil Jonsson (M) till Nya Lidköpings Tidning.

Eller med andra ord:

Så här nära en gigantisk felinvestering har vi aldrig varit!

Vad säger kommunledningen i Hjo? Ska hjoborna bidra med 18 miljoner till en en fjärde fil som inte behövs? Ska vi låtsas att det inte finns något Peak Oil och inget klimathot? Ska vi låtsas att vi inte behöver ställa om våra transporter – från lastbil till järnväg, från privatbilism till kollektivtrafik – vilket gör att trafiken på E20 måste bli allt glesare? Ska vi använda våra kommunala skattepengar till att bygga moderna fornlämningar?