Archive for mars, 2013

Glad Påsk

28 mars, 2013

påsk

Bilden lånad från Sievert Anderssons HJOBILDER & MINNEN. Idag, om påskkärringen kommer flygande över torget kan  hon kanske använda sig av termikvindarna som skapas av de av fjärrvärme uppvärmda gångstråken :-)!

Jordtimmen

23 mars, 2013

Delta gärna i Earth Hour! I Hjo är det samling på det uppvärmda torget. Och ni som eventuellt har svårt för detta jippo kan läsa denna ovanligt självkritiska DN-ledare.

4--BARN

Det viktiga är att fatta vad som gäller och sätta igång arbetet att rätta till det vi har ställt till:

http://thehumanquest.org/

 

Hur mycket utvandring tål Sverige?

17 mars, 2013

Oskar Johansson har skrivit en intressant faktaartikel i Länsfokus 1/2013 med ovanstående titel.

utvandrarnaxDär framkommer att den svenska utvandringen till Amerika nådde sin topp 1887. Då utvandrade 50 786 personer.

År 2011 utvandrade 51 179 människor från Sverige.

Under 2011 invandrade ca 100 000 personer till Sverige. Ungefär 15 % av invandringen bestod av återvändande svenskar och cirka 15 % var flyktingar Resten var utbytesstudenter, kärleksinvandrare och arbetskraftsinvandrare.

I Västra Götaland skulle 42 av 49 kommuner haft en negativ befolkningstillväxt utan invandring. Bland annat Göteborg.

Det föds många barn i Sverige om man jämför med övriga Europa. Det är bara Irland och Frankrike som har högre födelsetal än Sverige. Trots det skulle Sveriges befolkning minska om invandringen helt upphörde. Under 2011 skulle befolkningen ha minskat med cirka 30 000 personer utan invandringen.

Om befolkningen skulle minska i Sverige, samtidigt som allt färre ska bidra till försörjningen av de äldre, krisar ekonomin. Invandringen, där de flesta är i arbetsför ålder, bidrar till utveckling av Sverige. Men det gäller att ta vara på folk som kommer och släppa in dom i samhället.

Ska hjoborna betala E20?

3 mars, 2013

Nu rullar hundratals miljoner (varav en del är dina pengar!) omkring på slutna möten med ledande kommunpolitiker i Skaraborg. Det handlar om den helt onödiga satsningen på att bygga om E20 till fyrfilig motorväg. Trafikverket har gång på gång utrett frågan och transportbehovet kräver varken nu eller i överskådlig framtid en fyrfältsväg.

xx090622-e20Staten har redan sagt sig vara villig att bygga en trefilsväg av E20 genom Skaraborg, alltså en 2+1 väg med mitträcke.  De ledande kommunpolitikerna längs vägen har dock fortsatt att kräva motorvägsstandard. Då säger staten att kommunerna får betala den fjärde filen – en merkostnad som just nu beräknas till 600 miljoner kronor (enbart för Skaraborgs kommuner  – totalkostnaden ökar enligt nuvarande beräkningar från 3,5 till 6,6 miljarer kr!) Och, enligt Nya Lidköpings Tidning, har kommunledningarna sagt sig vara positiva till att medfinansiera utbyggnaden.

Det betyder att Hjo kommmuns skattebetalare, förutom de skatter som betalas till staten för nya vägar, ska ställa upp med 18 extra miljoner. Detta enligt ett förslag att fördela kostnaden efter folkmängd.

– Jag har bevakat den här frågan sedan början av 1990-talet. E20 har ältats hela tiden sedan dess. Men så här nära en lösning har vi aldrig varit, säger oppositionsrådet i Lidköping, Bertil Jonsson (M) till Nya Lidköpings Tidning.

Eller med andra ord:

Så här nära en gigantisk felinvestering har vi aldrig varit!

Vad säger kommunledningen i Hjo? Ska hjoborna bidra med 18 miljoner till en en fjärde fil som inte behövs? Ska vi låtsas att det inte finns något Peak Oil och inget klimathot? Ska vi låtsas att vi inte behöver ställa om våra transporter – från lastbil till järnväg, från privatbilism till kollektivtrafik – vilket gör att trafiken på E20 måste bli allt glesare? Ska vi använda våra kommunala skattepengar till att bygga moderna fornlämningar?