Archive for 24 februari, 2013

Hagaberg får vänta på sina solceller

24 februari, 2013

Solceller på Hagabergs tak får vänta. Tack vare ett speciellt solcellsprojekt via det lilla elbolaget EgenEl AB fanns under år 2012 möjlighet att täcka hela södertaket med elproducerande solceller med en sammanlagd effekt av hela 4 kW till en kostnad som motsvarade normalt elpris.

egen-el-webbild-skiss5Förutsättningen var dock att ekonomiskt stöd från länsstyrelsen skulle beviljas och att solcellerna skulle sättas upp under 2012. Bygglov söktes vid midsommar så fort det glada beskedet om solcellstöd kommit.

Byggnadsnämndens hantering drog dock ut på tiden, och i september kom det överraskande svaret: NEJ – ni får inget bygglov!

Genom en överenskommelse med byggnadsnämndens ordförande gjordes ett försök att hitta en kompromiss: ett tillfälligt lov för att prova ut anläggningen skulle sökas. Om anläggningen upplevdes som störande skulle den plockas ned efter tre år, om inte skulle ett permanent lov kunna ges.

Kompromissen sveks dock och byggnadsnämnden sa NEJ även till ett tidsbegränsat bygglov. Ett överklagande till länsstyrelsen skulle bara fungera om tjänstemännen på rättsenheten var blixtsnabba i sin handläggning. Besked måste komma innan årsskiftet. Länsstyrelsen meddelande att dom tänkte ta nio månader på sig. Kört alltså.

Nu kom dock ett beslut från länsstyrelsen redan 2013-02-06. För sent för att affären skulle kunna genomföras, men snabbt ändå. Det blev NEJ även där. Länsstyrelsen (en annan del av den länsstyrelse som tidigare beviljat ekonomiskt stöd) bedömde ”inte att åtgärden kan anses uppfylla kravet på tillfällighet. Redan på den grunden saknas förutsättningar för ett tidsbegränsat bygglov. Därför ska överklagandet avslås.” Dessutom förde länsstyrelsen ett resonemang om att solcellerna skulle förvanska byggnaden…

Det är ingen idé att överpröva detta beslut om tillfälligt lov. Det finns inte någon anläggning att sätta upp – den har hamnat på ett annat hus någonstans i Sverige. På en plats där byggnadsnämnden inte är så teknikfientlig kanske?

På Hagaberg gäller det att hitta ett nytt koncept för att förse huset med lokalproducerad förnybar el. Ett förslag som – om byggnadsnämnden och länsstyrelsen fortfarande vill stoppa solceller på alla trähus i Hjo – kan överprövas ända upp i Mark- och miljööverdomstolen, om det skulle behövas.