Archive for 10 februari, 2013

Glasstruten på väg till Byggnadsnämnden

10 februari, 2013

bild2Många frågar mig: Vad händer nu med planerna på den beryktade tillbyggnaden?

Jo, så här är gången:

Först gör tjänstemännen en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet. (Hela 78 sidor med synpunkter varav de flesta är mycket negativa till Glasstruten.) Sen kommer ärendet upp på byggnadsnämndens  dagordning.

sju

Där ska de sju politikerna besluta om detaljplanen för Pedagogien ska ställas ut som den är, eller med eventuella mindre förändringar. Nämnden kan också besluta att skicka tillbaka planförslaget för omarbetning. Kravet på en miljökonsekvensbeskrivning är t.ex. ett skäl till omarbetning. Det är ett krav som till och med hejarklacken inom Hjo Hembygdsförening föreslår.

De sju politikerna kan också direkt besluta om att utbyggnadsområdet i Samskoleparken ska tas bort. Då krävs kanske ingen utförligare miljökonsekvensbeskrivning, men eftersom det är en så viktig ändring bör samrådet i så fall tas om igen.

Men byggnadsnämnden kan också bara besluta, tvärtemot alla synpunkter, om ”granskningsutställning” under tre veckor av förslaget till detaljplan Pedagogien. I Hjo är ju allt möjligt!

Här är det viktigt att alla, som eventuellt senare skulle vilja överklaga kommande beslut, också skriftligt skickar in sina ändringsförslag under utställningstiden. Vad som händer sen är att tjänstemännen återigen sammanställer synpunkter på förslaget.

Byggnadsnämnden tar därefter ett beslut att förkasta planen eller att skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige. Innan det når fullmäktige ska förslaget till detaljplan diskuteras i kommunstyrelsen. Om inte förr kan här ett beslutförslag resas som säger nej till Glasstruten. (Miljöpartiet har nämligen ingen representation i byggnadsnämnden, men väl en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen.)

Frågan avgörs till slut i kommunfullmäktige. Där har miljöpartiet bara tre ledamöter av 33. Det gäller alltså att få många andra politiker att ändra sig – minst 14 till :-)!

imagesVill du vara med och påverka nu är det en bra idé att ringa och prata med de politiker som förbereder beslutet. Här är de sju ordinarie ledamöterna i byggnadsnämnden:

Björn Bröne (Fp), ordförande
073 – 910 71 05, 0503 – 108 48

Kjell-Arne Green (S), vice ordförande
070 – 871 47 37

Knut Indebetou (M)
070 – 845 32 88

Göran Svensson (M)
070 – 940 31 97

Lars-Erik Sondell (C)
070 – 752 11 68

Bertil Ask (S)
073 – 848 66 36

Reine Blanck (S)
070 958 55 87