Ett ärligt och rakt svar från kommunalrådet!

Fråga på kommunfullmäktigemötet den 20 december 2012 från Miljöpartiet de gröna:

Är du beredd att på nästa kommunstyrelsemöte ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att successivt minska barngrupperna i förskolan till max 15 barn och högst 5 barn per lärare?

Svar från kommunalrådet Catrin Hulmarker, moderaterna:

Nej, jag är inte beredd att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen det uppdraget på nästa kommunstyrelse.

(Fråga och svar är skriftligt dokumenterat. Bakgrunden var att en föräldragrupp inom förskolan försökte ställa frågor till partierna om barnomsorgen med anledning av budgetförslaget om ytterligare ökad överinskrivning under våren 2013.)

tecknad-barn-vektor_34-42239

5 svar to “Ett ärligt och rakt svar från kommunalrådet!”

 1. mindre barngrupper Says:

  Hon borde kanske läsa följande:

  http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2010/09/13/sma-barn-far-illa-forskolan

 2. Christer Haagman Says:

  I fredagens Hjo Tidning finns en kort men korrekt beskrivning av vad som hände på fullmäktigemötet:

  ”Miljöpartiets Christer Haagman hade lämnat in en omfattande interpellation (fråga) riktad till Catrin Hulmarker. Det mesta av interpellationen underkändes dock av KF-presidiet och endast Haagmans egen fråga besvarades. Ämnet handlade om barnomsorg och debatten uteblev nästan helt.”

  Föräldragruppen hade redan på föregående fullmäktigemöte försökt framföra ett antal frågor till politikerna under det så kallade Demokraticafét. Då detta inte funkade erbjöd jag mig att föra fram frågorna. Interpellationen i sin helhet, inklusive föräldrarnas frågor återges i nästa kommentar i sin helhet.

  Gruppledarna för fullmäktiges partier var särskilt uppmärksammade på att dom hade chansen att svara, men ingen tog tillfället i akt.

  Det där med demokrati och dialog med kommuninvånarna tycks vara väldigt svårt ibland….

 3. Christer Haagman Says:

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker från Miljöpartiet de gröna.

  Det finns en stor oro bland föräldrar och personal på grund av de allt större barngrupperna i förskolan. Frågan diskuteras såväl i Hjo som i nationella massmedier.

  Vid förra fullmäktigemötet försökte en föräldragrupp framföra ett antal frågor till oss politiker. Jag vill här förmedla de frågor och synpunkter de ville framföra genom denna skrivelse:

  ”FRÅGOR FRÅN HJO FÖRSKOLORS FÖRÄLDRAGRUPP

  1) Hur kan ni garantera att pengarna till baracken ej tas från barn och ungdomsverksamheten, det vill säga att någon annan del av verksamheten blir lidande? Vilka garantier finns det för att den nya baracken endast kommer att finnas tills den nya förskolan blir klar, det vill säga att det inte blir en repris av baracken på Orrelyckan?

  2) På de flesta avdelningarna i Hjo finns det 20 barn. Hur kommer det sig att barngrupperna planeras utifrån 20 barn? Är det kunskapsbaserad vetenskap att det är bäst att organisera barngrupper just utifrån denna siffra? Det finns undersökningar som Skolverket publicerat som tydligt visar att det max ska vara 15 barn i grupper där barnen är mellan 4-5 år och i grupper med yngre barn skall det vara mindre antal barn än så.

  3) Finns det en plan för hur man skall minska grupperna i kommunens förskolor? Hur ser den i sådant fall ut? Varför föregår inte Hjo med gott exempel och har små barngrupper där förskolelärarna får extra mycket tid för varje barn, särskilt då det ska byggas en ny förskola? Tänk att kunna skryta med banderollen ”Hjo kommun prioriterar barnen, vår framtid, först!”. Utan barnfamiljer stagnerar en kommun, ni behöver oss! Vilka partier arbetar aktivt, förutom miljöpartiet, för att barngrupperna ska bli mindre?

  4) Hur ska vi kunna förklara för våra barn att det läggs 15 miljoner kronor på att muddra hamnen, men endast 1 miljon till barnomsorgen?

  5) Vi vill att de inre och yttre miljöerna på våra förskolor inventeras. Vi vill ha en tydlig plan för hur arbetet med att få bort luktproblemen i Orrelyckan ska gå till väga. Barnen luktar illa i hår och kläder efter en dag på förskolan. Vi vill att detta ska åtgärdas snarast! Blåa avdelningen på Orrelyckan, finns det en tydlig planering för hur den ska avvecklas/permanentas? Hur ser planen ut? Finns det ett beslut på detta?

  6) Vi vill se riskbedömningar som man enligt arbetsmiljöverket kontinuerligt skall genomföra och som vi har fått uppgift på att kommunen gör. Dessa skulle vi således vilja se. Vi vill också se en konsekvensbeskrivning av de redan stora barngrupperna i förhållande till våra barns trygghet, säkerhet och välmående. Pedagogernas möjlighet till att ge barnen en god pedagogisk miljö, deras välmående samt i förhållande till hur bra man kan följa läroplanen ska även synas i konsekvensbeskrivningen.

  7) Hur ser planen ut för Fritids som också är överbelastat? Förskolans stora barngrupper kommer ju att hamna där – i en verksamhet som redan har problem med stora barngrupper.

  8) Hur ser ni själva på dialogen mellan pedagoger, rektorer, barn- och utbildningschef, kommunstyrelsen? Tycker ni att det fungerar bra? Den känsla vi har fått är att det ej fungerar så bra och det är ju av yttersta vikt att det gör det så att dessa viktiga frågor som rör våra barn kommer till sin rätt.

  Vi ber er ödmjukast att prioritera förskolorna och budgetera dem så att pedagogerna ligger i bräschen när det gäller vidareutbildningar och så de har resurser till att ge våra barn

  – en god pedagogik som baseras på färsk kunskapsbaserad pedagogik
  – tid och möjlighet att följa barnens utveckling och deras individuella behov
  – se till barnens säkerhet i den yttre och inre miljön
  – kunna ge barnen möjlighet till avkoppling och ro så att de får en chans till återhämtning och ladda sina batterier för att orka med resten av dagen på sitt ”arbete”!

  – – – – – – – – – – –

  Du har nu chans att offentligt svara föräldrarna på deras frågor. Avslutningsvis vill jag själv ställa en fråga:

  – Är du beredd att på nästa kommunstyrelsemöte ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att successivt minska barngrupperna i förskolan till max 15 barn och högst 5 barn per lärare?

  Hjo 2012-12-05
  Christer Haagman
  Miljöpartiet de gröna i Hjo

  P.S. Kommunalrådet har sedan också svarat föräldragruppen skriftligt men jag vet inte var detta svar finns eller om det är arkiverat. Det borde finnas i kommunens diarium. Det var väl någons slags prestigesak att det inte skulle gå att få ett svar i fullmäktige pga ett miljöpartiinitiativ….

 4. Det var en gång… | Malin Bergström Johansson Says:

  […] Jag länkar här till Christer Haagmans blogginlägg som handlar om kommunfullmäktigemötet 20 december 2012, ”Ett rakt och ärligt svar från Kommunalrådet”.   […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: