Archive for 9 december, 2012

…och världen rullar vidare mot ett allt varmare klimat…

9 december, 2012

Förhandlingarna om att försöka minska utsläppen av växthusgaser slutade i en meningslös kompromiss i Doha på den Saudarabiska halvöns nordkust. Världen har ledare som inte klarar av sitt uppdrag. Men det har vi lokalt i lilla Hjo också. Här eldar vi skogsflis och olja, så det ryker ur båda skorstenarna på värmeverket, för att värma upp gångstråken runt torget.

DSC00497

Trots kylan har de varmvattenfyllda slingorna under stenplattorna lyckats smälta bort snön och även delvis torka upp stenarna. Där det förr var övergångsställen blir det dock is eftersom bilarna hela tiden drar in ny snö.

(Har ni förresten märkt att få bilar stannar upp för att ge fotgängarna företräde på dessa isiga passager? Eftersom det inte längre är markerade vitrandiga övergångsställen brakar många bilister bara på in i ”gångfartsområdet” utan att kolla om någon vill passera.)

Men, som sagt, vi har även ett ledarskap i Hjo som inte tar sitt ansvar. Det finns inget som hindrar kommunstyrelsen att när som helst besluta att stänga av golvvärmen runt torget. Möjligen prestigen i så fall. Men jag tror faktiskt att en stor majoritet av hjoborna hellre skulle vilja spara in på energikostnaderna för torguppvärmningen istället för att dra in rastvakter på skolgården eller snåla in på tiden hos de gamla med hemtjänst.

Vem betalar? Kostnaden fördelas på tre grupper: skattebetalarna, Wennergrens hyresgäster (eftersom Wennergrens ska betala en tredjedel av kostnaden) och kunderna till Hjo Energi (eftersom priset på returvärmen subventioneras).

Jag är något förvånad att golvvärmesystemet klarar av att smälta så pass mycket snö och torka upp plattorna trots att det är ner mot tio minusgrader.

Det kan tyda på att returtemperaturen rörär onödigt hög, något som innebär värmeförluster i hela fjärrvärmesystemet. Bilden visar typexempel på de isolerade rör som leder fjärrvärmevattnet ut och tillbaka. Ju mindre förluster på vägen ju mindre energi går åt.