Archive for 5 december, 2012

Även Skara kommun vill försvara Vättervattnet mot försvaret!

5 december, 2012

imagehandler.ashxUnder hösten har kommunerna fått tillfälle att yttra sig över Försvarsmaktens anspråk på att få flyga lågt över stora områden i Götaland (och därigenom blockera utbyggnaden av vindkraften), och dessutom använda Vättern som skjutfält. Lite längre ned på bloggen kommenterade jag Hjo kommuns tydliga yttrande om att försvarets verksamhet står i konflikt med de värden som Hjo vill utveckla.

Nu har även Skara yttrat sig. Skara Samhällsbyggnadsnämnd säger bl.a. följande:

”Skara kommun vill försäkra sig om att riksintresset för totalförsvarets anläggningar vid Vättern inte äventyrar Vätterns funktion som dricksvattenresurs och/eller som friskt och naturligt ekosystem.”

I bakgrundstexten står:

”Vättern och dess vatten är en förutsättning för att Skara ska klara sin försörjning av dricksvatten. Vättern är inte bara Skara kommuns dricksvattentäkt utan används också av flertalet strandkommuner samt Falköping och Skövde med omnejd. Dessutom finns planer att nyttja vätternvattnet för Örebro och Närkeslätten. Att Vätterns ekosystem dessutom är känsligt för störningar är väldokumenterat.”

”Med hänvisning till EU:s vattendirektiv bör Försvarsmaktens verksamhet vid och i Vättern begränsas så att föroreningar och utsläpp upphör och elimineras, samt att statusen hos Vätterns akvatiska ekosystem förbättras.”

Hela yttrandet finns i protokoll från 19 november § 182 på Skaras hemsida.

P.S. Bilden visar rökutvecklingen efter att JAS Gripen kraschat i Stockholm. Förhoppningsvis slipper vi ett sådant lågflygande besök i Hjo Stadspark…