Archive for december, 2012

Får man ha solceller i Hjo?

29 december, 2012

En decembereftermiddag 2012 ligger fortfarande taket på Hagaberg i solsken. Hela detta södertak hade varit täckt med solceller idag om inte byggnadsnämnden i Hjo förbjudit uppsättningen.

DSC00504

Vi hade nämligen ett avtal att via Egen El AB fylla taket med solceller med en effekt av sammanlagt 4 kW. På årsbasis skulle det troligen räcka till vår hushållsel.

Men byggnadsnämnden i Hjo sa NEJ. Huset finns upptaget i en inventering av äldre hus i Hjo och enligt nämnden går det kulturhistoriska värdet inte att förena med solceller på taket. Inte ens som tidsbegränsat prov.

Beslutet är naturligtvis överklagat, men länsstyrelsen har meddelat att handläggningstiden är 9 månader.

Ett ärligt och rakt svar från kommunalrådet!

28 december, 2012

Fråga på kommunfullmäktigemötet den 20 december 2012 från Miljöpartiet de gröna:

Är du beredd att på nästa kommunstyrelsemöte ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att successivt minska barngrupperna i förskolan till max 15 barn och högst 5 barn per lärare?

Svar från kommunalrådet Catrin Hulmarker, moderaterna:

Nej, jag är inte beredd att föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen det uppdraget på nästa kommunstyrelse.

(Fråga och svar är skriftligt dokumenterat. Bakgrunden var att en föräldragrupp inom förskolan försökte ställa frågor till partierna om barnomsorgen med anledning av budgetförslaget om ytterligare ökad överinskrivning under våren 2013.)

tecknad-barn-vektor_34-42239

Stäng av de krånglande Ringhalsverken för gott!

27 december, 2012

homer_nuclear-670x364

Det är vinter i hela landet och de gamla livsfarliga kärnkraftverken står och hackar. Just nu är Oskarshamnsverken O1 och O2 avstängda. Nödkraftssystemet krånglar. Om inte dieselmotorerna fungerar, dom som vid ett eventuellt elavbrott ska hålla kylningen av den radioaktiva härden igång, kan det bli härdsmälta.

Det var det som höll på att hända vid Forsmark 2006. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har beslutat om särskild tillsyn av kärnkraftsverken vid Oskarshamn på grund av brister i säkerheten.

Ringhals 4 tvingades att stoppa i veckan före jul på grund av att havsvatten läckte in i ett turbinsystem. Men man lyckades sparka igång reaktorn igen, dan före dopparedan. Ringhals 2 är neddragen till 94 % i väntan på att ventiler i hjälpmatarvattensystemet ska byggas om.

Just nu, 2012-12-27 kl. 11:15, exporterar Sverige  1 885 MW el. Mitt i vintern. Trots att alltså två kärnkraftverk i Oskarshamn är avstängda. Det innebär att vi utan vidare kan stänga av de krånglande verken Ringhals 2 och 4 (som tillsammans producerar 1 748 MW). För gott!

Då förbättras dessutom marknaden för fortsatta investeringar i förnyelsebar sol och vind!

Onödigt illa…

14 december, 2012

beskuren Fredagkväll efter arbetet. Ute temperaturen ligger runt minus fem grader. Det är omslag i vädret, det har blivit lite mindre kallt under dagen och ett snöväder är på väg.

Med termometern FOODPRO PLUS, som blixtsnabbt registrerar temperaturen på ytor, mäter jag upp mellan plus 2 till 4 grader på stenhällarna runt torget. Utanför golvvärmen, ute på det gatstensbelagda området, ligger temperaturen på cirka minus 6 grader. Varmt returvatten rinner under plattorna för att klara denna uppvärmning och fjärrvärmeverket måste lägga på ett extra kol.

Till och med Världsbanken har vaknat och lämnat en sammanställning av forskningsresultat som visar att jordklotet är på väg att värmas upp med katastrofala 4 grader gobalt. ”Vi är på väg mot en temperaturökning världen aldrig skådat på 20 miljoner år.

GetAttachmentMen kommunledningen i Hjo fortsätter att elda på i fjärrvärmeverket för att smälta snön på gångstråken (med undantag för de f.d. övergångsställena där isen istället växer).

Det är illa. Och det är onödigt.

Här kan du stämma upp i Föräldravrålet!

12 december, 2012

logga-foraldravralet-hemsida1

 

Klicka här!

Bussarna i Hjo

11 december, 2012

Om nu inte världens regeringar klarar av att minska utsläppen (fiaskot i Doha) kommer nog Peak Oil att driva igenom att endast de riktigt rika har råd att åka omkring i privata bilar. Problemet är dock att det kanske tar för lång tid att låta den minskande tillgången till lättåtkomlig olja driva omställningen. Vissa kommer att göra vad som helst för att förlänga den fossila eran: borra uppe i Arktis, klämma dropparna ur tjärsanden eller köra på fossilgas från Motalaviken

drivmedel2_1946-2011

Bloggaren Cornucopia? har gjort en liten gissning om hur det kan se ut på svenska vägar om tjugo år.

Vi kan säkert diskutera när detta blir verklighet men med lite framförhållning borde den politiska ledningen i Hjo förstå att en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik är en överlevnadsfråga för hjoborna.

Den moderatstyrda alliansen, (där socialdemokraterna allt som oftast ingår), tycks inte ha uppfattat detta. Man har nyligen låtit bussförbindelserna söderut mot Jönköping skrumpna ihop. Förbindelserna norrut mot Karlsborg försvann för länge sedan. Nu ställer man upp på försämringar inne i Hjo stad genom att applådera Västtrafiks förslag att köra rakt väster ut ur staden från busstationen och slippa köra förbi Stora Torget. Hulmarker & Rydén besvarar kritiken, från bland annat de många ungdomar som åker buss, i en insändare den 7 december i Hjo Tidning.

”Eftersom Hjo busstation är den hållplats med flest påstigande resenärer kommer övervägande delen av dagens resenärer att gynnas av en snabbare restid till och från Skövde.”

Jag har rest till jobbet med 402:an i snart fem år och gått på antingen vid Stora Torget eller, under ombyggnationen, på Ringvägen. Det är alltid ett mindretal som går på 402:an på busstationen. Det säger även busschauförerna om man frågar. Västtrafik har naturligtvis statistik på detta, så jag förstår inte varför Hulmarker & Rydén ljuger?

För dom som går på längs Skövdevägen blir det varken tidsvinst eller tidsförlust. Men för alla i centrum och i de södra delarna av Hjo ökar restiden. För mej som bor strax söder om Stora Torget förlängs restiden, inklusive gång, med 21 %. Skulle jag gå på 430-bussen på Ringvägen för att följa med till busstationen skulle restiden öka med 29 %.

Varför framställa det som en förbättring?

I dagens HT får kommunalråd och ”oppositionsråd” ett rakt svar från signaturen ”Vaken resenär”. Jag måste återge insändaren här men det blir inte ikväll. Jag måste ju med bussen 5:35!

…och världen rullar vidare mot ett allt varmare klimat…

9 december, 2012

Förhandlingarna om att försöka minska utsläppen av växthusgaser slutade i en meningslös kompromiss i Doha på den Saudarabiska halvöns nordkust. Världen har ledare som inte klarar av sitt uppdrag. Men det har vi lokalt i lilla Hjo också. Här eldar vi skogsflis och olja, så det ryker ur båda skorstenarna på värmeverket, för att värma upp gångstråken runt torget.

DSC00497

Trots kylan har de varmvattenfyllda slingorna under stenplattorna lyckats smälta bort snön och även delvis torka upp stenarna. Där det förr var övergångsställen blir det dock is eftersom bilarna hela tiden drar in ny snö.

(Har ni förresten märkt att få bilar stannar upp för att ge fotgängarna företräde på dessa isiga passager? Eftersom det inte längre är markerade vitrandiga övergångsställen brakar många bilister bara på in i ”gångfartsområdet” utan att kolla om någon vill passera.)

Men, som sagt, vi har även ett ledarskap i Hjo som inte tar sitt ansvar. Det finns inget som hindrar kommunstyrelsen att när som helst besluta att stänga av golvvärmen runt torget. Möjligen prestigen i så fall. Men jag tror faktiskt att en stor majoritet av hjoborna hellre skulle vilja spara in på energikostnaderna för torguppvärmningen istället för att dra in rastvakter på skolgården eller snåla in på tiden hos de gamla med hemtjänst.

Vem betalar? Kostnaden fördelas på tre grupper: skattebetalarna, Wennergrens hyresgäster (eftersom Wennergrens ska betala en tredjedel av kostnaden) och kunderna till Hjo Energi (eftersom priset på returvärmen subventioneras).

Jag är något förvånad att golvvärmesystemet klarar av att smälta så pass mycket snö och torka upp plattorna trots att det är ner mot tio minusgrader.

Det kan tyda på att returtemperaturen rörär onödigt hög, något som innebär värmeförluster i hela fjärrvärmesystemet. Bilden visar typexempel på de isolerade rör som leder fjärrvärmevattnet ut och tillbaka. Ju mindre förluster på vägen ju mindre energi går åt.

Även Skara kommun vill försvara Vättervattnet mot försvaret!

5 december, 2012

imagehandler.ashxUnder hösten har kommunerna fått tillfälle att yttra sig över Försvarsmaktens anspråk på att få flyga lågt över stora områden i Götaland (och därigenom blockera utbyggnaden av vindkraften), och dessutom använda Vättern som skjutfält. Lite längre ned på bloggen kommenterade jag Hjo kommuns tydliga yttrande om att försvarets verksamhet står i konflikt med de värden som Hjo vill utveckla.

Nu har även Skara yttrat sig. Skara Samhällsbyggnadsnämnd säger bl.a. följande:

”Skara kommun vill försäkra sig om att riksintresset för totalförsvarets anläggningar vid Vättern inte äventyrar Vätterns funktion som dricksvattenresurs och/eller som friskt och naturligt ekosystem.”

I bakgrundstexten står:

”Vättern och dess vatten är en förutsättning för att Skara ska klara sin försörjning av dricksvatten. Vättern är inte bara Skara kommuns dricksvattentäkt utan används också av flertalet strandkommuner samt Falköping och Skövde med omnejd. Dessutom finns planer att nyttja vätternvattnet för Örebro och Närkeslätten. Att Vätterns ekosystem dessutom är känsligt för störningar är väldokumenterat.”

”Med hänvisning till EU:s vattendirektiv bör Försvarsmaktens verksamhet vid och i Vättern begränsas så att föroreningar och utsläpp upphör och elimineras, samt att statusen hos Vätterns akvatiska ekosystem förbättras.”

Hela yttrandet finns i protokoll från 19 november § 182 på Skaras hemsida.

P.S. Bilden visar rökutvecklingen efter att JAS Gripen kraschat i Stockholm. Förhoppningsvis slipper vi ett sådant lågflygande besök i Hjo Stadspark…

På Torget gasar kommunen på växthuseffekten utan särskilt stor snöröjningseffekt…

3 december, 2012

DSC00508

Första söndagen i december och på Stora Torget i brassar man på med fjärrvärme under de stenlagda gångstråken. Klockan är tre på eftermiddagen och det har blivit några minusgrader. Fjärrvärmeverket måste spetsas med olja för att klara värmebehovet och få upp det nedkylda returvattnet till hetvatten igen.

DSC00509

Det har bara kommit någon centimeter nederbörd men kylan gör att det är svårt att smälta bort snön.

DSC00511

Här i hörnet vid pizzerian, där gångtrafikanterna leds ut i genomfartstrafiken, är det särskilt halt och isigt.

DSC00512

Eventuella kyrkobesökare kan också få det glatt…

DSC00513

Framför butiken Hjo Sportfiske är värmeslingorna felmonterade. Här går systemet in i kommunhuset för att hämta det varma returvattnet och det har blivit kvar ett område utan uppvärmning.

Det finns ju ett uttryck: Elda för kråkorna! Men jag såg varken kråkor eller människor som gladdes över de fuktiga och delvis isiga stenarna. Jag undrar när miljöpartiet ska få stöd från något av de andra partierna i kommunstyrelsen för att stänga av golvvärmen runt torget? Men Sverige skickar en avlövad miljöminister Ek till Doha, så det är svårt att vara optimist…

Budgetbeslutet – ett politiskt bottennapp!

2 december, 2012

Moderatalliansen i Hjo omfattar nu inte bara de små borgerliga partierna utan även socialdemokraterna. I torsdags på fullmäktigemötet sällade sig även vänsterpartiet till den moderata majoriteten. (SD-representanten var som vanligt frånvarande.)

+++Hela gänget, 29 fullmäktigeledamöter, röstade JA till budgeten för 2013-2015. Fullmäktiges tre miljöpartister försökte få igenom en återremiss, som åtminstone kunde rätta till de direkta felaktigheterna i budgeten (t.ex. skrivningarna om barnomsorgen).  Om socialdemokraterna och de borgerliga politiker, som på mötet med lärarna nyligen sagt sig vilja skapa mindre barngrupper på förskolorna ställt upp, hade detta också varit möjligt att genomföra. Men alla röstade istället för det liggande budgetförslaget. Endast miljöpartisterna reserverade sig.

Ett litet axplock bland det som klubbades:

”Under en övergångsperiod till den nya förskolan står klar 2015 ges i budgeten förutsättningar för en tillfällig avdelning under hösten 2013. För att finansiera detta tillförs förvaltningen 850 tusen kronor.”

Det skulle innebära att överinskrivningarna skulle fortsätta och öka ytterligare. Frågan är dock om det är kommunfullmäktige och kommunstyrelse som styr. Det lilla gänget i allmänna utskottet hade nämligen några dagar innan fullmäktigemötet gett tjänstemännen uppdraget ”att undvika överinskrivning på förskolorna, och /…/ uppdra åt förvaltningen att skyndsamt hitta en hållbar lösning för barnomsorgen fram till 2015”. Se protokoll. Budgetbeslutet är alltså överspelat. En tillfällig avdelning ska nu skapas redan i början av 2013 – men det finns inga pengar avsatta.

”Under 2013 avsätts 13,5 miljoner kronor för rivning av Grönköpingssalen samt uppförande av en ny byggnad som ska fungera som länk mellan Park och Samskolan/Biblioteket. /…/ 2014 avsätts 25 miljoner kronor till kulturkvarteret…”

Det betyder att det inte finns några pengar till Glasstruten under 2013. Och det är ju bra. Men moderatalliansen, inklusive (S) och (V), tänker göra plats för Glasstruten genom att banta satsningen på Park år 2014. Men först krävs en ny detaljplan…

”Den ekonomiska utvecklingen har hittills i år i flera avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt.”

Den så kallade omvärldsbevakningen är påverkad av Anders Borgs felaktiga glädjekalkyler från i våras. Majoriteten orkade inte ändra skrivningen trots att varslen står som spön i backen.

gas”Vi har enats om att gasa i uppförsbacken men med foten mycket lätt på gaspedalen…” skriver kommunstyrelsens ordförande.

Snarare trycker man gasen i botten! Genom den våldsamma satsningen på Kulturkvarteret Pedagogien är investeringarna dubbelt så stora, jämfört med vad som är en hållbar investeringstakt under åren 2013-2015. Kommunen tvingas nu öka upplåningen kraftigt. Enligt resultatbudgeten ökar kostnaderna med 7 %, inkomsterna ökar med 6 % och de finansiella kostnaderna ökar med 113 %!

skutanÖverskottet beräknas sjunka från det uppsatta målet på 8 miljoner kronor ner till 1 miljon kronor. Moderaterna kör, med hjälp av socialdemokraterna, kommunens ekonomi i botten. Hoppas dom alla att slippa ansvar efter valet 2014?

Sen fortsätter satsningen på LOV och vårdnadsbidrag. (S) och (V) sväljer och håller tyst.

Ytterligare två bottennapp:

1. Målsättningen för ekologiska livsmedel stannar på 8 % fast de enligt riksdagsbeslut borde varit 25 % redan 2010!
2. Satsningen på energieffektivisering stannar på 2 % fast den enligt riksdagsbeslut borde vara minst fem gånger större!

Miljöpartiet har under hela året lagt fram konkreta ändringsförslag i budgetprocessen. Men det är först när vi får ett rejält stöd från hjoborna som vi kan skapa förändring. Vi jobbar på och det är ju tur att inte allt oppositionsarbete i kommunen har tystnat.