Archive for 22 september, 2012

Arktis smälter

22 september, 2012

På kartan ovan ser vi hur sommarisen uppe på Nordpolen har extremt liten utbredning. Diagrammet nedan visar detsamma.

Vad händer när isen smälter? Läs: http://effektmagasin.se/vad-hander-nar-arktis-smalter-arktis-klimatforskning-extremvader

Vad gör den svenska regeringen som genom Carl Bildt för tillfället är ordförande i Arktiska rådet? Läs: http://www.supermiljobloggen.se/2012/03/regeringen-splittrade-im-arktis.html och http://www.supermiljobloggen.se/2011/04/det-ar-du-som-kan-radda-varlden.html