Archive for augusti, 2012

Torbjörn Birgersson har fel igen!

28 augusti, 2012

Med en dåres envishet återkommer Torbjörn Birgersson i insändarspalterna med påståendet att militärens övnings- och skjutverksamhet i Vättern inte lämnar några spår efter sig. Han har visserligen erkänt att han räknar tusenfalt fel när han själv försöker få ihop sina nollor och hänvisar nu gång på gång till ett fåtal begränsade och föråldrade studier, som finns refererade i Vätternvårdsförbundets skrifter. När argumenten tryter kallar han mig för gammal kommunist, i enlighet med förra århundradets kalla kriget-retorik.

Men Birgersson har fel även i denna fråga. Gammal är jag visserligen, faktiskt född det år kalla kriget tog riktig fart 1948 med Berlinblockaden.

Jag började intressera mig för politik i mitten på 60-talet under gymnasieåren. Det var framförallt två författare som kom att påverka mig för all framtid: Georg Borgström med boken ”Gränser för vår tillvaro” och Hans Palmstierna med boken ”Plundring svält förgiftning”.

De politiska ledare jag sedan tidig ungdom, och sen under alla år, beundrat mest är Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela. Arbetet för demokrati, social rättvisa och miljöansvar är det som gör det värt att ägna sig åt politik, även om det kan ta emot ibland när det blir allt för futtigt…

För att göra en lång historia kort kan jag berätta, att jag naturligtvis gick med i studentvänstern på 70-talet. Kapitalismens orättvisor var det vi ville ändra på, men vi var minst lika kritiska till både de kommunistiska diktaturerna i öst som till den trötta socialdemokratin i väst. När dom moskvatrogna lämnade vpk gick jag med där 1979, i hopp om att hitta en organisation som verkade för det jag brann för: demokrati, social rättvisa och miljöansvar.

Jag arbetade då i huvudsak fackligt inom Metall, under många år. Bland annat var jag med och organiserade metallarbetare för Linje 3, mot utbyggnaden av kärnkraften.

En av de roligaste aktiviteterna i det här sammanhanget var att samla fackligt stöd till Solidarnosc i början av 80-talet, i kampen mot den polska kommunistiska regimen.

Min sista insats i vänstern gjorde jag på kongressen 1990 – för 22 år sedan – då jag bidrog till att Vänsterpartiet tappade K:t som i kommunisterna. Jag föreslog också att (V) borde arbeta för en rödgrön allians, men det fick då inget stöd av majoriteten.

I den mening Birgersson lägger i begreppet ”gammal kommunist” har jag alltså varit en aktiv antikommunist i mer än 40 år!

Att jag 2005 gick med i Miljöpartiet de gröna var snarast ett behov av en mer radikal politik än vad de gamla vänsterpartierna lyckades åstadkomma. Lars Ohly och Göran Persson personifierade väl snarast Status Quo.

Klimat- och resurshushållningsfrågorna är de, enligt min mening nu helt avgörande politiska frågorna. Där hoppas jag att den gröna rörelsen kan bidra till förändring.

Och jag håller fast vid min käpphäst: Förutsättningen för den snabba omvälvning som krävs, är en blocköverskridande rödgrön allians!

SuperJAS kraschar försvaret…?

27 augusti, 2012

Först skulle det kosta 30 miljarder, strax därefter 50 miljarder. Nu 90 miljarder och sedan… dubbelt upp? SuperJAS är kanske den effektivaste metoden att förhindra flyg- och skjutövningar över Hjo och Vättern? Dom kommer ju inte ha råd att köpa flygfotogen.

Och kommer samarbetet med schweizarna verkligen att hålla? Där får ju folket ibland vara med och bestämma i folkomröstningar. Schweizarna vill nog hellre satsa på flottan…

Återstår Saudiarabien. Dom är pålitliga när det gäller vapenaffärer.

”Vi kanske ska lyssna på… expertisen”

15 augusti, 2012

Fredagens HT fyllde en sida med debatt om Vättern. Torbjörn Birgersson, f.d. folkpartistiskt kommunalråd i Hjo, fick svar på tal men kom igen med ytterligare en lång föreläsning. Utgångspunkten var denna gång lite klokare: ”Vi kanske ska strunta i all sifferexercis om ton hit och dit och i stället lyssna på expertisen.” Och så citerar han en tidningsartikel där sakkunnige Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet säger att ”Vättern har otroligt bra vatten”.

Nåja, det är ju bland annat därför som så många vill att Försvarsmakten ska SLUTA använda sjön som övnings- och skjutfält.

Men Birgersson tycks inte vara så intresserad av att verkligen ta till sig fakta.

Han skriver att det ”inte är särskilt hederligt” att hävda, att skjutningar i och lågflygning över dricksvattentäkten Vättern är olämpligt. ”Vad gör det om det ligger ammunitionsrester på några få ytterst begränsade platser på Vätterns botten…” (Bilden ovan kommer från försvarets marinblogg. Den visar troligen ett stycke OXA, oexploderad ammunition, som försvaret bärgat utanför Vadstena.)

Vad säger då expertisen i Vätternvårdsförbundet som Birgersson vill att vi ska lyssna till. Jo, Vätternvårdsförbundet kräver, bland 18 olika kompletteringskrav angående Försvarsmaktens ansökan om skjutningar utanför Brevik, att

”Frågan om möjligheter/kostnader för omhändertagande av utskjutet material (kulor och raketer) bör redovisas. /…/ Ansökan bör kompletteras med vilka mängder det rör sig om, ekonomiska och praktiska aspekter.” (2012-06-01)

I ytterligare en insändare i Hjo Tidning den 14 augusti menar Birgersson att jag har fel när jag tycker att det krävs mer forskning. Själv använder han osäkra uppgifter från 1993! Vad säger då expertisen i Vätternvårdsförbundet?

”Sökande anger uppdaterade data för egen andel av blymängd och sätter det i relation till andra källor som inte är uppdaterade (sökande anger att andra källdata är ca 15 år gamla). Ansökan bör kompletteras med tabell med olika jämförelsevärden, verksamhetens bidrag samt uppdaterade dataunderlag för källfördelning.” (Samma skrivelse som ovan.)

Det krävs alltså uppdaterade siffror. Framförallt krävs en mycket bättre kontinuerlig miljöövervakning, något som Vätternvårdsförbundet i dagsläget inte tycks kunna finansiera.

Eftersom Birgersson verkar vara allergisk mot Naturskydds-föreningen kanske denna rapport bör undvikas:
”Den flamsäkra fisken”.

Men kanske sväljer Birgersson ”Miljögifter i fisk och kräftor” från Vätternvårdsförbundet, som pekar åt samma håll.

P.S. Vätternvårdsförbundet består av medlemmar från kommuner, landsting, företag, intressesammanslutningar och olika statliga organ som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn över Vättern. Försvarsintresset är representerat. Majoriteten i styrelsen tillhör faktiskt de intressen som påverkar sjön. F.d. kommunalrådet Kjell Aldsten (S) är vice ordförande. Tack vara kunniga medarbetare från länsstyrelsen i Jönköping gör Vätternvårdsförbundet goda insatser i vården av Vättern. Men det är en organisation med starka partsintressen som inte alltid tar hänsyn till miljön i första hand. Ett uttryck för detta är att man ibland kan höra förbundets tjänstemän säga att ”man kör Vättern”.

Nu ska jag berätta en hemlis….

10 augusti, 2012

Schhh! Nu ska jag berätta en hemlis! Mellan den 9 juli och den 8 augusti har Hjo kommuns byggnadsnämnd hållit ett samråd om vad Samskolan ska användas till. Mitt under den tystaste semestermånaden har hjoborna alltså haft möjlighet att fundera och tycka till om denna fråga som engagerat så många. Det handlar om en liten ändring av detaljplanen som styr byggrätt och verksamhet i området.

Syftet är bl.a. att ge möjlighet att bygga en förbindelse mellan Biblioteket och Samskolan. Det är helt OK, tycker jag. Men så passar man på att också bestämma att Samskolan endast får användas som ”samlings- och utställningslokal”. Dvs. man försöker i detaljplanen slå fast att all annan verksamhet än museiverksamhet ska vara förbjudet i framtiden!

Som kommunstyrelseledamot är jag naturligtvis intresserad av byggnadsnämndens göranden och låtanden. Men när jag bad om att få ut handlingarna i ärendet ”Detaljplan Pedagogien” fick jag svaret att jag på grund av semestrar måste vänta till den 13 augusti – alltså efter samrådstidens slut!

Nåja, jag fick till slut tag i förslaget till detaljplan – eftersom jag är envis och känner till lagar och paragrafer. Då upptäckte jag ytterligare ett märkligt beslut: Förändringen av verksamheten i denna centrala byggnad i Hjo kommun tänker man köra igenom som ett s.k. ”enkelt planförfarande”, dvs. beslut fattas direkt av byggnadsnämnden utan att den folkvalda kommunfullmäktigeförsamlingen ens får se förslaget!

Förutsättningen för att man ska få göra så är, enligt plan- och bygglagen, att förändringen är helt oviktig och ”saknar intresse för allmänheten” (PBL 5:7).

Vi i miljöpartiet de gröna håller inte med. Vi tror att en ganska stor del av allmänheten är intresserad av Parkområdet och Samskolan och den verksamhet som ska få finnas där. Visst finns det dom som anser att Samskolan ska göras till Museum (en del av dessa återfinns i byggnadsnämnden och i kommunstyrelsen) men många andra hjobor tycker annorlunda – bland annat de drygt 500 som skrivit på namnlistor för ett ungdoms- och allaktivitetshus. Det rimliga är naturligtvis att detta debatteras och beslutas öppet och i enlighet med de lagar som styr kommunal verksamhet.

Miljöpartiet har lämnat in en skrivelse till kommunen och vi hoppas nu att smygandet upphör och att demokratin börjar fungera igen.

P.S. Den här detaljplaneändringen gäller inte möjligheten att bygga ut pelarkonstruktionen av glas och stål. Där kommer ett första steg tas på kommande kommunstyrelsemöte onsdagen den 15 augusti. Fortsättning följer!

Hjo-sommar för nästan hundra år sedan

3 augusti, 2012

Kolla kurortens glada människor genom att klicka på länken nedan.

http://www.svtplay.se/klipp/153959/hjo-badort-utan-ljud

En utmaning till dagens besöksnäring i samverkan med kommunen!