Archive for juli, 2012

Blytung skottsalva från fd kommunalråd

30 juli, 2012

Torbjörn Birgersson råkade sätta sig ner och försöka räkna ut hur mycket bly som sprids i Vätterns dricksvatten på grund av att militären använder sjön som skjutfält. Resultatet blev en insändare som sträckte sig över en tredjedels Hjotidningssida.

Nu visar det sig dock att mästerskytten trots allt är en amatör när det gäller naturvetenskap. Hans kunskapsnivå höjs inte heller för att han kallar Naturskyddsföreningens experter för ”rent och skärt inkompetenta”. Birgersson börjar sin utläggning med att felaktigt påstå att en kubikkilometer innehåller 1 miljard liter. Han räknar alltså redan från början fel på tre nollor.

Men jag ska kanske inte raljera med det folkpartistiska föredetta-rådets matematiska misstag. Skolan hade ju sina begränsningar även förr. Hade han räknat rätt hade ju blyet dessutom blivit ännu mer utspätt. Å andra sidan har han ju helt fel ingångsvärde på blyföroreningen!

Nej, då är det mer pinsamt att denne självutnämnde vetenskapsman förutsätter att föroreningar från giftiga tungmetaller alltid sprider sig snabbt och likartat i hela Vätterns enorma vattenvolym precis som vodkan sprider sig i ett grogglas. Och sen har han mage att anklaga Naturskyddsföreningen för inkompetens!

Ändå ska vi kanske vara tacksamma för Birgerssons inlägg. Det har gett möjlighet för både Naturskyddsföreningen och Aktion Rädda Vättern att gå i svaromål och nu idag i SLA, även Breviksgruppen. Därmed har kunskapen om försvarsmaktens planer ökat.

Sommarväder på Grönland… :-(

28 juli, 2012

Kraftig issmältning på Grönland
Nästan hela det grönländska istäckets ytskikt började tina i mitten av juli. Normalt smälter isens översta lager på omkring 40 procent av istäcket sommartid, men på bara en knapp vecka accelererade issmältningen dramatiskt till att omfatta 97 procent av ytan.” (Citat SVD 25 juli 2012)

Läs: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gronland-smalter-men-klimatpolitiken-ar-nedfrusen_7377380.svd

Hjo får fortsatt bottennotering i miljöpolitiken…

11 juli, 2012

Idag redovisas Gröna Bilisters landsomfattande kommunranking 2012 som handlar om att miljöanpassa bilismen. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Av 144 deltagande kommuner kommer Trollhättan på första plats med 86 poäng av 100 och både Lidköping och Skövde är med bland dom 20 bästa kommunerna i landet. Hjo kommun kommer på 134:e plats med bara 13 poäng. I Västra Götaland är Hjo allra sämst på att miljöanpassa bilismen. Här finns rapporten i sin helhet.

Hjo Aktion Rädda Vättern

5 juli, 2012

Den nya aktionsgruppen HARV (Hjo Aktion Rädda Vättern) har ett stånd på Slöjdmässan under fredag-lördag-söndag 6-8 juli. Gör ett besök, hämta information och hjälp till att stärka opinionen för en flygvapenfri zon över Vättern!

Läs här en jättebra artikel från Naturskyddsföreningen: http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/04/orimligt-att-f-rsvaret-till-ts-f-rgifta-v-ttern

Och en rapport i samma ämne: http://naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/Med_naturen_som%20m%C3%A5ltavla.pdf

Och kolla in här: http://www.facebook.com/HjoAktionRaddaVattern