Archive for maj, 2012

Sanningar brukar krypa fram så småningom – även i politiken…

22 maj, 2012

Jag vet inte om ni minns, men när jag för en tid sen fick höra att f.d. stadsarkitekten och tekniske chefen utgjorde arbetsgruppen för alternativ ungdomsverksamhet (när idén Allaktivitetshus skulle göras om till idén Hembygdsmuseum), liknade jag det vid att sätta getabocken som trädgårdsmästare (blogginlägg).

Kommunalrådet Catrin Hulmarker gick då i taket och kommenterade på min blogg:

“Grattis Christer….bottennivån på dina blogginlägg borde vara nådd nu /…/ Det tycker jag är dålig stil och förvrider sanningen i den information som gavs på kommunstyrelsen ang den grupp som arbetar med den aktuella frågan. Gruppen består av fler som du mycket väl vet. Du är oseriös.”

Sedan dess har vi flera gånger fått höra att arbetsgruppen faktiskt har bestått av f.d. stadsarkitekten och tekniske chefen. Jag är med andra ord som vanligt helt seriös.

Nästa försvarslinje från kommunalrådet har varit att arbetsgruppen har haft en DIALOG med verksamheterna och då inte minst med fritidsgårdens personal. Den politiska ledningen har gång på gång gett intryck av att ungdomsverksamheten står bakom förslaget om att lägga fritidsgården på baksidan av Park. Men detta är inte sant. Övriga politiker och kommuninvånarna har förts bakom ljuset.

Nu framgår detta med all önskvärd tydlighet i dagens Hjo Tidning. Några citat ur artikeln:

”Fritidsgården Stationen säger nej till att flytta till Teliahuset på Parks baksida i det tilltänkta 69-miljonersprojektet – kulturkvarteret Pedagogien.

– Förslaget är inte bra och har ingen förankring i vår verksamhet. Vi kan lika gärna vara kvar där vi är i dag, säger föreståndaren Christian Nylander. /…/

I höstas fanns ett färdigt förslag med arkitektritningar om ett allaktivitetshus, som framarbetats av en arbetsgrupp tjänstemän och personal. /…/

– Vårt förslag var fruktansvärt bra, där flera verksamheter skulle kunna dra stor nytta av varandra, men politikerna tyckte onekligen inte detsamma. /…/

– Fritidsgården har en bra verksamhet idag och står inte och faller med detta, men vi vill inte bli involverade i något Teliahus, avslutar Nylander bestämt.”

Nu väntar jag på att kommunalrådet går in på kommentarer och berättar att det är hon som varit oseriös 😉 !

Folkpartiet i Hjo ansluter sig till oppositionen…

15 maj, 2012

Folkpartiets ordförande i Hjo, Petter Jönsson, säger i dagens Hjo Tidning nej till ”glasutbyggnaden” på Samskolan. Jönsson säger enligt HT:

– Byggnaden bär på kulturhistoriska anor /… / Hela kvarteret har skyddsmärkning i detaljplanen och vi vill bevara dagens Samskola som den är, frånsett den inre renovering som är helt nödvändig.”

Folkpartiet har haft ett medlemsmöte, framgår det av tidningsartikeln, och en klar majoritet av medlemmarna sa nej till ”glasutbyggnaden”. Enligt ”projektgruppen Pedagogien” är ju utbyggnaden i glas och cortenstål ”det enda sättet” att lösa museiverksamheten, så detta kan kanske öppna upp för alternativ som prioriterar ungdomen igen?

Trevliga nyheter! Folkpartiet är på väg till folket i Hjo 😉 !

Tänk om Socialdemokraterna också frågar sina medlemmar? (S) gick till val på löftet: ”Gör Samskolan till ett Allaktivitetshus!” Vad säger s-medlemmarna idag?

Om den demokratiska processen rullar vidare blir miljöpartiets 3 mandat, folkpartiets 4 mandat och socialdemokraternas 10 mandat en majoritet av fullmäktiges 33 ledamöter…

P.S. På informationsmötet om ”Kulturkvarteret Pedagogien” häromveckan fick vi veta att ”glasutbyggnaden” huvudsakligen ska byggas av rosttrögt stål, s.k. cortenstål.

Vision = framtidsbild, drömbild, utopi, idealbild, uppenbarelse, hägring, hallucination…

13 maj, 2012

Det är ju populärt bland kommuner att hitta på ”visioner”. Det roliga hittills med visionsarbetet i Hjo är att ovanligt mycket folk engagerat sig. Oavsett om resultatet i slutändan blir en hägring eller ett praktiskt genomförbart framtidsprojekt tror jag att alla som deltagit lärt sig en del, som man kan bära med sig.

Torsdagskvällens visions-övningar slutade med att vi skulle välja ut en bild som symbol för allt vi ville åstadkomma. Vi fick välja bland ett dussin bilder. Det blev mycket barn, svan-mammor, simhoppare. Ingen använde sig av nedanstående bild, som också fanns med bland alternativen:

Annars skulle man väl kunna tycka att den presenterar en vision av kraft! En fin symbol för att våga bryta genom vallar! Att ta ut svängarna! Att vara nyfiken på vad som finns på andra sidan! Man skulle också kunna lägga in behovet av att rusta upp kollektivtrafiken…

Men fler kanske associerade till läget när visionen möter budgetberedningen?
När prioriteringarna istället styrs av små påtryckargrupper och särintressen?

Det som var mest fascinerande under de två visionskvällarna på Park var samstämmighet bland de runt 150 deltagarna. Ovan är en del av den sammanställning som gjordes vid mitt bord. Mycket av samma tema gick igen hos de flesta:

  • Vättern, hamnen, stadsparken, kurorten, småstadsmiljön.
  • Barn och ungdom. Närproducerat och ekologiskt. Kollektivtrafik och tryggt boende.
  • Fokusera på hjoborna. Satsa på det som vi är bra på.

Allt väldigt mycket i samklang med miljöpartiets politiska perspektiv i Hjo!

 

Folkopinioner och demokrati – ska det vara nödvändigt?

6 maj, 2012

Här bredvid står Elin Wägner framför en hög med 351 454 namnunderskrifter. Året var 1914. Då krävde namninsamlingen kvinnlig rösträtt.

Igår stod jag utanför ICA och samlade namn för ett ungdoms- och allaktivitetshus i Samskolan. Det möttes med entusiasm och glädje av väldigt många människor. Jag fick in 83 namn på en kort stund. Folk kom fram och sa ”Det vill jag verkligen stödja!” Folk stod till och med och väntade tre, fyra i kö för att få sätta sin namnteckning.

Jämfört med Elin Wägners namninsamling för kvinnlig rösträtt är naturligtvis vår lilla namninsamling bara futtig.

Men det intressanta med jämförelsen är att storgodsägarnas, brukspatronernas och de rika stadsborgarnas argument mot folkligt inflytande lever än idag.

Så här skriver en debattör på facebooks HJO-sida:

”Jag tycker det är opportunt [alltså att samla namn för ungdoms- och allaktivitetshus, min anm.]. Att skriva på en namninsamling kräver absolut ingenting av den som skriver på. Man behöver inte ens veta någonting ö h t om det man skriver under på. Det är alltför lätt att bara tycka, utan att verkligen sätta sig in i frågeställningen på ett mer seriöst plan. Att bara rent allmänt tycka att någonting är dåligt bara för att det i grunden inte intresserar en, ger jag personligen inte ett dyft för.”

Jag kan ju intyga att de som skrev på namnlistan igår förmiddag utanför ICA visste vad dom skrev på. Men det intressanta här är själva föraktet för andra människors förmåga och kunskap, som lyser igenom lika starkt nu, som på den tid när rösträtten var inkomstgraderad.

Debattören på facebook, som inte tycker om namninsamlingar, får strax en liten kommentar av en annan deltagare på HJO-sidan:

” På tal om opportunt… att rösta i allmänna val kräver lika lite vill jag tillägga.”

Detta är naturligtvis en ironisk kommentar men ironin går inte fram till vår debattör. Hans svar blir:

”Är benägen att hålla med dig där. Ett problem över huvud taget, detta att alltför många – tyvärr – bildar sig en uppfattning enbart genom att läsa rubriken, men inte artikeln.”

I ett läge när en majoritet av politikerna i valrörelsen 2010 lovade att satsa på ungdomen i Samskolan, plötsligt håller på att ändra sig och istället vill prioritera museiverksamhet, då är det en demokratisk rättighet att hjälpa till att synliggöra opinioner. Istället för att hetsa mot miljöpartiets initiativ vore det mer konstruktivt att starta en namninsamling för ett Estrid- och Hembygdsmuseum i Samskolan. (Jag tycker att vi ska ha ett sådant museum men att det passar bättre i stadsparksvillorna!)

Jag är också övertygad om att kvaliteten på tänkandet och ansvaret hos dom som skriver på namnlistor inte är sämre än hos dom som sitter på kommunfullmäktiges möten. Vad är alternativet? Kim Jong-Un?

Tillägg 7/5: Angreppet ovan på vår namninsamling och på dom som skriver på namnlistor är nu borttaget från HJO-gruppen på facebook. Kanske var det bara förflugna ord…

Nordpolen

5 maj, 2012

Se video och läs om hur vi kan hjälpa till att rädda Nordpolen.
Klicka här!

Hic Jacet Otium

1 maj, 2012

Både gammal och ung har hittat solvärmen framför de blommande torgträden denna sköna första maj.

Hic Jacet Otium. Det ska föreställa latin och betyda Här vilar lugnet. Nu öppnar Stadsparkens Vandrarhem – ett säkert sommartecken!

I Stadsparken gick det lugnt till när socialdemokraterna i Hjo firade första maj. Talarna trodde benhårt på att sossarna lätt ska kunna bilda en socialdemokratisk regering 2014. Kändes riktigt gammaldags, som när (S) var ett 45 % parti och hade ett lydigt kommunistparti vid sin sida.

Men nu är spelplanen ändrad. Det krävs en rödgrön allians för att att egoismens och ohållbarhetens politik ska ställas åt sidan. Det ställer krav på socialdemokratin att vara lite mer ödmjuk. Det ställer krav på miljöpartiet att överge idén om vågmästarrollen och förstå att långsiktigt hållbar utveckling bara kan nås i samtidig kamp för rättvisa och jämställdhet.