Archive for april, 2012

Nu blommar torget och världen satsar på vind!

30 april, 2012

Se så vackert träden redan blommar på vårt nya torg! Markvärmen under granitblocken är avstängd (åtminstone för säsongen…). Hoppas folk upptäcker solvärmen på parkbänkarna. Problemet som återstår är att minska genomfartstrafiken, lära bilisterna att köra långsamt om man måste åka genom gångfartsområdet och – framförallt – utveckla verksamheterna på och runt torget.

Och här ser vi hur den förnybara vindkraften växer i världen! Kärnkraftverk däremot stängs av. I dag är bara 1 av 54 reaktorer i Japan i drift. En snabbavveckling som heter duga… Kanske kan vi även komma loss i Sverige?

Låt hjoborna komma till tals!

28 april, 2012

Många har uttryckt förvåning över kommunledningens nya förslag att lägga ut 69 miljoner kronor (sextionio miljoner) på Park-området och i första hand prioritera utställnings- och museiverksamhet. Är det ett försenat aprilskämt?

Men nu får vi sluta vara förvånade!
Hjälp till att tydligt förklara för de beslutsfattare vi valt

– att det är våra skattepengar det handlar om,
– att vi i första hand nu vill satsa på ungdomen och hjoborna,
– att Samskolan ska bli ett ungdoms- och allaktivitetshus,
– att Samskolan ska rustas upp för 8 mkr enligt beslutat bygglov,
– att nästa steg i upprustningen av området handlar om att fixa till biografen Park.

Sedan vill vi inte heller att stadsparksvillorna ska överges av kommunen eller säljas som privatbostäder. De stora trähusen tillhör vårt kulturarv! En levande Stadspark är en enorm tillgång för både hjobor och turistnäringen!

Läs här mer om Miljöpartiets förslag.
Om du vill hjälpa till kan du hämta en namnlista här.
Du kan även mejla eller ringa mig så skickar jag listor till dej.
christer.haagman@gmail.com
076-8048706

Regnbågens barn – låten Breivik inte tål…

26 april, 2012

40 000 norrmän sjunger
Barn av regnbuen

 

En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror, kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve hver søster og hver bror,
små barn av regnbuen og en frodig jord.

Noen tror det ikke nytter, andre kaster tiden bort med prat,
noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk mat,

(og) noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss,
noen stjeler fra de mange som kommer etter oss.

En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror, kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve hver søster og hver bror,
små barn av regnbuen og en frodig jord.

Men si det til alle barna, og si det til hver far og mor:
dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord.

En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror, kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve hver søster og hver bror,
små barn av regnbuen og en frodig jord.

En himmel……

 

Nu pratas det visioner i Hjo…!

25 april, 2012

Redan förra seklet (minns inte exakt årtal) föreslog Miljöpartiet att ett projekt med inomhusbad i Hjo borde undersökas.

Förslaget var att gräva sig in i slänten, från Guldkroksbadets utomhusbassäng, in mot källaren i hotell Bellevue. I min vision ser jag då en jättestor glasdiamant (det ska ju vara mycket glas nuförtiden), taket i simhallen, sticka upp ur marken och vintertid sprida ett varmt gult ljus i Stadsparken. Tänk att få simma på rygg och titta upp bland stjärnorna!

Sommartid kan man sedan öppna glasdörrarna ut mot utomhusbadet och Vättern. Vintertid når du badhuset via hotellentrén.

Eventuellt ska man förskjuta anläggningen lite längre norrut i slänten, så att man kan kliva ut bland badhytterna.

En kombination av solvärme och sjövattenvärmepump kan ge behagliga badvattentemperaturer året runt i både inomhus- och utomhusbassängerna.

Ett sådant här projekt ska naturligtvis göras i samverkan mellan kommunen, hotellet och restaurang- och turistnäringen. Så kan driftkostnaderna hållas nere genom samverkan mellan olika personalgrupper. SPA, gym, café – allt finns på plats! För att genomföra detta krävs nog ett så kallat OPP (OffentligtPrivat Partnerskap).

Att lägga allt för mycket krut på en utställningshall med GLAS-STRUT eller GLASS-STRUT är inte rimligt. Kommunen har stora investeringsbehov i Guldkroksskolan (B-huset), i ny förskola, i södra hamnpiren, i nytt äldreboende i slutet av 10-talet, i upprustning av utomhusbadet (!) och dessutom är det många som vill se en upprustning av vårt kulturarv Stadsparksvillorna. Vi kan inte få allt genast, det behövs en långsiktig och anpassad investeringsplan.

MEN FÖRST vill vi miljöpartister se en rejäl satsning på ett Ungdoms- och Allaktivitetshus i Samskolan! Det är dags att sätta barn- och ungdomsverksamheten främst nu ett litet tag. Efter 600 (sexhundra) år!

Läs mer här: http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/infobladsamskolan.pdf

Nu börjar insändarna trilla in i Hjo Tidning…

17 april, 2012

Först från Miljöpartiets språkrör
Anna-Karin och Peter:

Sätt de unga främst!

Vi i Miljöpartiet vill att Samskolan görs till allaktivitetshus med fritidsgårdens aktiviteter som bas. En på lång sikt hållbar, livfull och attraktiv kommun skapas om barn och unga prioriteras.
Vi vill ha ett kulturkvarter som fylls av våra ungdomar under hela året. Det är inte på baksidan vi vill att de ska vara, utan vi vill visa ungdomar att de är viktiga, att de behövs och att de ska få ta plats. Vi vill ge dem det finaste vi har med plats att växa.
I detta fallet menar vi att det är Samskolan som har de förutsättningarna. Ungdomarna kan då delta i det övriga kulturutbudet på biblioteket och nya Park utan att ta på sig skorna.
Ett önskemål som framförts är att det finns ett ställe att fika och hänga, som är öppet även på kvällstid. Vi tror att det inglasade torget bakom samskolan skulle kunna vara en sådan plats. I övrigt tycker vi att förslaget att lägga turistbyrån, kanske i kombination med en mindre utställningslokal, i en ny entré mitt i området är bra.
Vi tänker också att stadsparkvillorna är ett värdefullt och vackert arv som vi bör förvalta och vårda. Ett sätt att göra det är att satsa på att renovera dem så att utställningar, permanenta och tillfälliga kan visas där.
Det finns säkert många kreativa och konstruktiva idéer ute bland barn, ungdomar och föräldrar om hur det nya kulturkvarteret ska utformas på bästa möjliga sätt. Kanske kan detta länkas samman med det värdeskapande visionsarbetet som pågår i kommunen?
ANNA-KARIN FREDRIKSON
PETER THORNBLAD
SPRÅKRÖR MILJÖPARTIET I HJO”

—————————————-

Sen skriver Göran Magnusson: ”Erk du! Maja du! Var ska vi ta¨t?” Magnusson pekar på att pengar bland annat behövs till äldreomsorgen, till funktionshindrade och till fler lärare i skolan. Han räknar ut att storsatsningen i Samskoleparken kommer att kosta bortåt 10 miljoner kr per år. Magnusson noterar att det som skulle göras först, flyttningen av ungdomsverksamheten och upprustningen av Park, nu läggs sist.

Ett annat projekt som Magnusson talar för är stadsparksvillorna: ”Hjo vill göra sig känd som Trästaden vid Vättern, men då fordras det nog, att man också ser till sina egna kåkar och inte minst Förargelsens hus, förlåt: Societetshuset. Kåken är idag en parodi på Trästaden.” Magnusson tycker också att det krävs en hållbar ekonomisk kalkyl. Kanske inte en så dum tanke…

Avslutningen är dock lite kryptisk: ”Ett klarläggande: Insändaren står för mig personligen. Den har ingenting att göra med mitt engagemang inom Folkpartiet i Hjo.” Nähä… och vad driver Göran Magnusson för politik inom Folkpartiet då??

————————-

Sen har vi signaturen ”Janne Th-r”, den inflyttade stockholmaren som undrar om dom ”Hjofödda” är ”blinda?” ”Tänk till i rimliga proportioner! Låt Hjo vara Hjo, Trästaden vid Vättern.”

————————-

Till sist har vi härliga Esmeralda Rott som älskar ”provocerande kreativitet”:
”… och till min stora förtjusning har politikerna valt att mota Olle i grinn’ och uttala orden:
– Vi är fullt medvetna om att frågan inte är helt okontroversiell.
Min själ lyser av glädje och förväntan när vi kan se fram emot oceaner av gnäll från inrutade Hjobor som ‘alltid har gjort så här’ och som inte alls kan tänka sig utveckling mot nya tider.
Så nu vill jag hinna före er allihop bara för att säga: – Fantastiskt förslag! Ur alla tänkbara perspektiv. Äntligen lite stake i krokarna!”

Ungdomsverksamheten på undantag…

15 april, 2012

Det pågår ivriga diskussioner om ett förslag till om- och utbyggnad av Park och Samskolan på facebooks Hjo-grupp. Förslaget presenterades också i Hjo Tidning i fredags. Många tycks nu ha upptäckt att det tyvärr inte är ett försenat aprilskämt.

Förutom summan på 69 miljoner är det nog i första hand ”det som sticker ut” ur Samskolan som folk reagerar mot. Detta riskerar att dölja att det också handlar om att sätta ungdomsverksamheten längst ner på listan.

Fritidsgården föreslås flyttas till baksidan, hopbyggd med Teliaverkstan. Hela allaktivitetstanken med ungdomsverksamhet som bas slopas. Samskolan blir museum, med eller utan utväxt. Prioriteringsordningen är dessutom klar: först Samskolan till utställningshall, sedan mellanbyggnaden med turistbyrå, därefter Parks Medborgarhus och sist, kanske 2015, en separat fritidsgård på baksidan.

Jag skojade tidigare med att det var ena gamla bockar som skulle ta fram förslaget, utan representation från kultur- och fritidsverksamhetens personal. För detta fick jag skäll av kommunalrådet. Nu visar det sig att det är precis som jag trodde. De som står bakom tjänstemannaförslaget är endast f.d. stadsarkitekten och samhällsbyggnadschefen. Varken kultur- och fritidschefen eller någon från fritidsgårdens personal har undertecknat förslaget. Ingen av fritidsledarna har ens sett det slutliga förslaget innan det publicerades i HT. Föreståndaren för fritidsgården Stationen, Christian Nylander, anser att det är bättre att deras verksamhet blir kvar på nuvarande plats än att de tvingas flytta till Parks bakgård.

Hur ska det gå? Den härliga idén att sätta ungdomarna i centrum och göra Samskolan till allaktivitetshus för alla generationer, ska den idén ge vika för att istället fokusera på museum och turistcenter?

Samtidigt uppstår en tråkig biverkan: stadsparksvillorna överges av kommunen – Villa Svea ska säljas när hembygdsföreningen flyttar in i Samskolan.

Men det är inte försent att göra något bra av Parkområdet. Det krävs dock en mycket stark folkopinion eftersom alla partier representerade i kommunstyrelsen just nu hyllar det nya förslaget – alla utom Miljöpartiet de gröna i Hjo.

Prioriteringsordningen bör vara
1. Gör Samskolan till ett ungdoms- och allaktivitetshus
2. Rusta upp biografen
3. Skapa ett turistcentrum i mellanbyggnaden

Samtidigt bör ett långsiktigt program för renovering och utveckling av stadsparksvillorna sättas i verket.
http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/allaktivitetsalternativmedkultur.pdf

Snö och solvärme på torget

8 april, 2012

Så kom Påsken med lite aprilväder. Snö och is samlades på Stora Torget på påskafton. Det var nog den enda dagen under den här vintersäsongen som kombinationen snö och mycket folk på vårt nya vackra torg faktiskt inträffade.

Lite läskigt är det ju alltid i ”Farliga Hörnet” men tack vara att det varken var ”snöröjt eller halkbekämpat” tog alla bilister det lite lugnare än vanligt. Jag tror inte att någon blev påkörd under hela dagen. Hade vi inte haft tillgång till GOLVVÄRMEN (som naturligtvis var avstängd för säsongen ;-)) hade kanske någon kommit på idén att sanda lite på gångstråken…

Men framför kommunhuset stod solvärmen på och smälte snart bort snön från både granithällar och gatsten. Nu kommer snart den motion, som miljöpartister och vänsterpartister skrev om golvvärmen på torget i början av förra året, upp på fullmäktige. Behandlingen av motionen har förhalats i ett och ett kvarts år. Nu får det väl istället handla om en utvärdering: Vad har det kostat? Till vilken nytta? Ska vi låta golvvärmen förbli avstängd?

Gomorron världen…

1 april, 2012

(snott från Birger Schlaugs blogg.)

”Jag är inte exakt insatt…”

1 april, 2012

Frågestund i riksdagen. När det gäller Vättern svarar statsministern helt nonchalant att han inte är insatt:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120329sf&doctype=kammakt#pos=2259

Men frågan är om statsministern vill bli insatt. En politiker som anser att Sverige blivit rikt på bl.a. vapenhandel med diktaturer – och bör fortsätta med det – kan han ha så mycket till övers för folket runt Vättern?
Kolla här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120329sf&doctype=kammakt#pos=404

Och kolla här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120329sf&doctype=kammakt#pos=974

Hela vår välfärd tycks vila på sälja vapen och då måste man kanske också bomba i Vättern. Buller och förgiftat dricksvatten – eller massarbetslöshet och fattigdom? Välj!

Eller välj ett annat parti 🙂