Archive for december, 2011

Passa på inför det nya året!

30 december, 2011

Ett utmärkt tillfälle att göra din röst hörd inför det nya året är att skriva på nedan- stående upprop:

Översvämning. Pakistanska soldater hjälper en bebis i en översvämmad by. Arkivbild: Khalid Tanvee

”Vi som undertecknar detta upprop är oroade av den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker.

Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer.

Vi tror inte att ett samhälle med förändrad livsstil behöver bli sämre för oss medborgare. Inte om det förenas med minskade orättvisor inom landet. Däremot kan stora orättvisor inom den rika världens länder skapa svårigheter för en bred acceptans för en radikalare klimatpolitik.

Vi tror att det kan vara bättre att leva i ett hållbart samhälle som präglas av ett mer etiskt tänkande och som är mer inriktat på kvalitet än på kvantitet. Det som gör oss beredda att ändra livsstil är dock inte grundat på tron att vi själva därmed ska få det bättre. Istället handlar det om omtanke om de människor som riskerar att drabbas värst av den globala uppvärmningens konsekvenser; såsom ökad fattigdom, svält och död.

Vi vill inte tyngas ner av samvetskval för att åtgärder som skulle kunna minska Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen inte genomförs på grund av vår egen bekvämlighet och rädsla för förändringar. Istället vill vi att Sverige ska präglas av en livsstil som är moraliskt försvarbar ur ett klimatperspektiv – att vi får en hållbar livsstil som vi kan vara stolta över – och som kan inspirera andra länder till efterföljd.

Dessutom kommer klimatförändringarna att leda till svåra påfrestningar på världsekonomin när de väl har uppstått. Det gör att vi förmodligen har att välja mellan att arbeta förebyggande, och därmed på ett planerat sätt ändra vår konsumtionsnivå, eller påtvingas förändringar av vår konsumtion på ett oplanerat och okontrollerat sätt.

Därför har vi en uppmaning till samtliga politiska partier: besluta om så radikala åtgärder att Sverige inte bidrar till utsläpp som fortsätter att driva upp jordens medeltemperatur på det sätt som forskarna varnar för – och det gäller även om åtgärderna leder till lägre konsumtionsnivå och till förändringar av den nuvarande livsstilen i Sverige.

Klicka här för att skriva på: http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/

SPRID SEDAN UPPROPET VIDARE TILL VÄNNER OCH BEKANTA!

En öppning för Allaktivitetshuset i Samskolan?

23 december, 2011

På informationsmötet för politiker den 12 december om ”Parisgruppens” förslag till att utnyttja Samskolan för permanenta och tillfälliga utställningar var målsättningen klar:

Beslut skulle snabbt fattas om att använda Samskolan för ”Parisgruppens” nya idéer. Ungdoms- och fritidsverksamheten skulle få några månader på sig att utarbeta ett alternativ för sin verksamhet. Med det upplägget hade Samskolan troligen försvunnit som möjligt alternativ för ungdomsverksamhet i Parkområdet.

Men nu öppnar sig möjligheten igen för ett allaktivitetshus i centrum. Hjo Tidning skriver idag den 23/12:

”Diskussionerna om hur lokalerna i Samskolan ska disponeras i framtiden rullar vidare. I onsdags var frågan uppe som en diskussionspunkt när allmänna utskottet /del av kommunstyrelsen/ möttes i ett sammanträde.
– Några beslut fattades inte och det var heller inte avsikten, kommenterar Catrin Hulmarker (M), kommunalråd. Nu är vi i den del av processen där respektive parti för interna diskussioner och ska komma fram till en ståndpunkt som senare redovisas.
Hulmarker anser att man måste lösa helheten, alltså både fritidsgårds- och kulturverksamheterna i ett och samma beslut. Här finns det en politisk enighet.”

Det lovar gott! Ännu bättre blir det om diskussionen inte hålls så ”intern” och hemlig bland politikerna. Jag tror att miljöpartiets öppna förslag om att satsa på både ungdom och kultur har bidragit till den positiva vändningen. Ju fler som engagerar sig i debatten, gärna även unga människor utanför partierna, ju bättre resultat!

Med denna glada nyhet önskar jag alla en God Jul!

Östgötar vill inte heller ha Vättern som skjutfält!

22 december, 2011

Det var meningen att Försvarsmakten skulle komma med sin ansökan om att kraftigt öka bombflyget över Vättern innan årets slut. Nu har dom skjutit(!) upp det till våren. Våra grannar på andra sidan Vättern har också vaknat och börjat fundera över om det är så bra att låta Vättern vara ett skjutfält. Folke Borgh är pressad och låtsas som om han har exakta uppgifter om hur tonvis med bly uppför sig på Vätterns botten. Något som kanske särskilt irriterar en miljöinspektör som jag. Hade det varit ett vanligt företag som slängt så mycket bly i sjön hade länsstyrelsen redan polisanmält verksamheten…

Ur Motala & Vadstena Tidning
http://mvt.se/nyheter/1.1480039-forsvaret-vill-skjuta-annu-mer-i-vattern?m=print

Folke Borgh tycker inte om att man använder ordet ”bomba” i Vättern. Men att säga att det handlar om att skicka iväg en massa riktigt stora raketer från bombplan rakt ner i sjön går kanske bra?

Ställ inte kulturturism mot ungdomsverksamhet!

20 december, 2011

Hjo tjänar på en helhetslösning där både ungdomar, kultur och näringsliv får plats. Miljöpartiet de gröna i Hjo lägger fram ett förslag som ställer ungdomsverksamheten i centrum men ändå ger plats och utveckling åt den s.k. Parisgruppens många goda idéer. Beställ Miljöpartiets förslag på helhetslösning via mejl till chris_haagman@hotmail.com eller ring och beställ dokumentet på 076-804 87 06.

Tillägg:
Här finns det nu också att bara ladda ner: http://tropahjo.weebly.com/uploads/1/2/0/5/1205308/allaktivitetsalternativmedkultur.pdf

Återställare!

19 december, 2011

Ikväll beslutade fullmäktige enhälligt att reparera en del av de skador som omorganisationen 2008 skapade. Ledningen för vård och omsorg breddas. Byggnadsnämnden återuppstår och plan- och byggfrågor samlas igen i en gemensam enhet. Det tog fyra år. Ingen har brytt sig om att beräkna vad den onödiga och felaktiga omorganisationen 2008 har kostat. Ingen har ens ställt frågan.

Nu får vi glädjas åt att vår nya kommunchef visat handlingskraft och snabbt tagit vara på de erfarenheter som lämnats i arv. Det är dessutom positivt att kultur, turism och fritid lyfts fram som ett eget verksamhetsområde direkt under kommunchefen. Det är lite i linje med vad miljöpartiet motionerat om.

Det går om man vill…

8 december, 2011

Titta här!

Så här fint kan man snöröja och halkbekämpa utanför Apoteket och Wennergrens utan golvvärme och utan att bränna olja i fjärrvärmeverket. Det går om man vill….

Lärarförbundet föreslog under förhandlingarna inför budgeten att en del av budgetöverskottet skulle användas som en engångssatsning för att köpa in läromedel. Mycket av barnens undervisningsmaterial är gammalt, t.ex. lever fortfarande Sovjetunionen och Tjeckoslovakien i böcker och kartor. Men det blev ingen respons från kommunledningen.

Däremot beslutade kommunstyrelsen igår att 1,4 miljoner kronor av budgetöverskottet kan användas för att köpa in maskiner till Teknisk service. Det går om man vill…. Och det är lättare att få loss pengar till maskiner än till barn – om det är så man vill ha det…

Ett uppenbart förakt för vår tids ödesfråga…

7 december, 2011

I Syd-Afrika pågår klimatförhandlingarna. I Hjo brassar man på med uppvärmda hällar runt torget.

Första vinterdagen 2011-12-06 med lite snö och någon minusgrad fungerade det som planerat. Snön smälte av i stråken runt torget men trottoarerna fram till torget var glashala på grund av bristande sandning.

På bilden syns gränsen mellan uppvärmd och ouppvärmd stenyta tydligt.

Och genomfartstrafiken rusar fram i en fart som rekommenderar fotgängare att hålla sig intill väggarna.

Enligt en uppskattning från Hjo Energi kommer det att gå åt cirka 290 000 kWh per år för att värma stråken runt torget. Det kan jämföras med den kommunala fastighetsenhetens ambitioner att energispara: fram till år 2020 har man målsättningen att sänka årsförbrukningen med 260 000 kWh (av totalt 6,5 miljoner kWh). Torgvärmen äter alltså med råge upp energisparandet i kommunens fastigheter under de närmaste 9 åren!

Minimum för energisparandet i Hjo kommun borde vara det av riksdagen beslutade målet om 20 %. Det skulle innebära en energibesparing på 1,3 miljoner kWh (och kanske drygt lika många kronor sparade).

En bra början är att stänga av golvvärmen på torget!

Unga tjejer hoppar av…

2 december, 2011

Tyvärr är det trögt och ogästvänligt att ta sig fram i kommunpolitiken, särskilt om man tillhör ett parti i opposition. Två av våra yngre, kvinnliga medlemmar har nu av olika skäl valt att inte delta i kommunfullmäktige. Elin förklarar sin erfarenhet här.

Det innebär att miljöpartiet, som gick till val med en varvad lista (varannan man, varannan kvinna) till fullmäktige, nu bara har män på de tre ordinarie platserna. När det gäller ersättare har vi en man och en kvinna. Det finns ytterligare fyra poster inom kommunstyrelsen och dess utskott. Dessa poster innehas av en man och två kvinnor.

Vi måste jobba för en bättre representation till nästa mandatperiod! Det gäller inte minst genomsnittsåldern som nu drastiskt ökar.

Men hur tar vi i itu med härskartekniken??