Archive for 29 november, 2011

Högervriden budget med vänsterstöd…

29 november, 2011

Fullmäktige klubbade budgeten i måndags. Den börjar med att säga att en ”samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin”. Men ”2013-2015 blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det förklaras med att tillväxten i svensk ekonomi ånyo förutsätts ta fart. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och arbetslösheten når då 6 procent. /…/ Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas först 2015 nå upp till 2 respektive knappt 4 procent när ekonomin når jämvikt.”

Att fylla budgeten med de erbarmliga prognosmakarnas osäkra ”väderutsikter” är väl en sak. Men att ställa upp på att en massarbetslöshet på 6 procent utgör en stabil arbetsmarknad och klassas som en ekonomi i jämvikt, det är förskräckligt! Det är ju rena råkapitalismen som inte ens de borgerliga borde ställa upp på, åtminstone inte öppet! Men i Hjo radar alla partierna i fullmäktige upp sig bakom dessa extrema värderingar – alla partier utom Miljöpartiet de gröna. Socialdemokraterna berömmer sig själva med att ha varit med och utformat budgeten och även Vänsterpartiet svansar med.

Men det är ju klart: budgeten är på 50 sidor. Hyllningen till massarbetslösheten står på sidan 10. Pierre Rydén (S) och Fredrik Bellino (V) kanske inte hann läsa allt…

Men att budget 2012 framförallt öppnar upp för privatisering av äldreomsorgen i Hjo borde väl alla begripa?