Archive for september, 2011

Privatisering förbereds i Hjo

29 september, 2011

Planerna för att genomföra LOV, så kallad valfrihet inom hemtjänsten i kommunen, fortsätter. I ett arbetsmaterial som diskuteras inom kommunstyrelsens utskott ska inte all personal inom de privata hemtjänstföretagen behöva ha omvårdnadsutbildning på gymnasienivå. För den personal som utför ”omvårdnadsinsatser och delegerade hemsjukvårdsinsatser” räcker det att 80 % har utbildning. Det vill säga var femte hemtjänstpersonal behöver inte gymnasial omvårdnadsutbildning! När det gäller ”serviceinsatser” behöver det privata företagets personal bara ”erfarenhet”!

Eftersom utbildad och engagerad personal är nyckeln till bra äldreomsorg, tycks det redan nu stå klart att snacket om höjd kvaliteten genom konkurrens med hjälp av LOV, bara just är snack. Det handlar snarare om att skapa privata vinstmöjligheter på skattefinansierad omsorg. På sikt är LOV ett led i att avskaffa välfärdsstaten (se nedan under Kommentar hur Reinfeldt formulerade den moderata strategin redan som ung!)

Dom som bäst skulle behöva kvalitetsförbättringar är dessutom utlämnade i den moderatledda valfrihetsrevolutionen. Det har till och med doktorer och professorer upptäckt: läs här!

Högerkrafterna mobbar ut forskare

23 september, 2011

I ett tidigare inlägg undrade jag om forskningen runt privatiseringen skulle kunna fortsätta. Och mycket riktigt – högerkampanjen får nu forskarna att hoppa av.

Tidningen Dagens Arena beskriver hur det gick till under rubriken ”När näringslivet ryter hörs det ända till Hjo”. Artikeln innehåller visserligen några faktafel om min roll i Hjo, men det har jag rättat till genom följande kommentar:

”Jag förstår att du som journalist vill ha lite dramatik i dina alster. Och det kanske inte spelar någon roll för sammanhanget att vissa detaljer inte stämmer. Men den som känner till alla fakta kan tycka att det är lite störande.
Därför vill jag bara berätta att jag är fritidspolitiker. Jag har inte något eget rum på kommunhuset. Jag för inte heller några budgetförhandlingar med allianspartierna just nu, de har en egen betryggande moderatledd majoritet i Hjo, och miljöpartiet försöker påverka genom konstruktiv opposition och opinionsbildning.
Men det stämmer att ”en skakning på nedre däck” i Näringslivets hus i Stockholm fortplantade sig ända till Hjo. På morgonen den 7 september kl 8.00 var jag på väg till Medborgarhuset Park i Hjo där alla partier och ledande tjänstemän var inbjudna till en informations- och dialogdag om budgetläget.
Jag hade just läst en intressant artikel på DN Debatt av Laura Hartman. ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten”. Den informationen använde jag i diskussionerna på mötet. Den moderatledda alliansen blev ganska svarslös. Men någon dag senare fick dom alltså hjälp från Urban-Direkt.
Till sist, jag tänker sällan ”Herregud”. Möjligtvis ”Göstapetter” eller ”Herrejävvlar” om jag blir riktigt upprörd. Och nog blev jag förvånad av att få mejl från Näringslivet. Lite orolig blev jag också av aggressiviteten i den borgerliga reaktionen. Jag skrev på min blogg att jag undrade hur det skulle gå för forskarna. Jag behövde inte undra länge: det sprider sig en lukt av DDR….”

Nu har det gått så långt att dom ångrar mobbingen. Se DN och SNS. (Anders Vredin kan ju börja med att avgå och se om det möjligtvis hjälper lite.)

Miljöpartiet drar sig ur Libyenkriget…

22 september, 2011

…. TACK OCH LOV! Miljöpartiet har äntligen kommit till sans. Riksdagsledamöterna (MP) stöder inte fortsatt deltagande i det smutsiga Libyenkriget.

Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna anslår dock tyvärr ytterligare 21 miljoner (sammanlagt 336 miljoner kronor) för att hänga med NATO i trettio dagar till.

Miljöpartiets Bodil Ceballo m.fl. yrkade på ”att Sverige i stället för militära insatser bör satsa på humanitärt bistånd och stöd till uppbyggnaden av libyska institutioner och myndigheter”(motion).

Valfrihet = valångest?

15 september, 2011

Krämarborgerligheten har länge försökt förvandla längtan efter frihet till längtan efter valfrihet. Det är nämligen lättare att tjäna pengar på valfrihet…

Det kan till och med vara lönsamt att dra fördel av problemen med valfrihet – som t.ex. för Dagens Nyheter som lockar läsare med tips hur man ska bearbeta sin beslutsångest inför alla val som måste göras.

(Pensionsfonder,
telefonabonnemang,
TV-kanaler,
elbolag,
bredbandsleverantör,
hemtjänstföretag,
vårdcentral,
gymnasieprogram,
tandkräm,
Aftonbladet eller Expressen…. ;-))

Prästens lilla kråka…

13 september, 2011

I kommunens så kallade planeringsförutsättningar, som kommunfullmäktige svalde på sitt junisammanträde, hade skönmålande prognoser från SKL plockats in i texten:

”Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas.” ”De offentliga finanserna är i god ordning, hushållens ekonomi är stark och banksektorn har ordnade finanser.” ”…bedömningen som SKL gör är att världsekonomin för närvarande befinner sig i en uthållig återhämtning och att det blir några år med bra tillväxt.” ”Priserna på livsmedel och energi har stigit mycket kraftigt. SKLs bedömning är att dessa prishöjningar till viss del är tillfälliga och att inflationen fortsatt kommer vara låg.”

Jag föreslog på fullmäktigemötet att dessa ovederhäftiga och överdrivna påståenden skulle strykas ur Planeringsförutsättningarna. Det var ju uppenbart för alla som följer nyhetsförmedlingen att finanskrisen redan övergått i en skuldkris och att hela den globala finansmarknaden fortsatt var mycket skakig. Men jag fick inget gehör.

På kommunens budgetdag i september, två och en halv månad senare, är den ekonomiska prognosen istället mer än kolsvart. Nu har vi ”fått en kanonad av risker och osäkerheter mot världsekonomin” och vi hade ”redan ett relativt dåligt utgångsläge för världen som helhet.” Sparplaner ska börja smidas och ”investeringar kan behöva minskas med 5-10 miljoner kronor 2012-2013”. Om alla drar åt svångremmen på detta sätt hamnar den svenska ”tigerekonomin” snart i Greklands situation…

Jag kan inte låta bli att tänka på prästens lilla kråka, som skulle ut och åka, ingen hade hon som körde…

NEJ TACK till att regera med Reinfeldt!

12 september, 2011

Just nu – på grund av att den borgerliga regeringen hamnat i minoritet – bedrivs en aktiv kampanj för att bredda Reinfeldts regeringsunderlag. Att bryta ner Miljöpartiet de gröna till ett vinglande mittenparti, som lika gärna kan hamna i en blågrön soppa som i en rödgrön röra, är ett led i det arbetet. Just nu bidrar även ett antal miljöpartister till att strypa MPs samhällsförändrande kraft.

Anders Wallner, partisekreteraren, svarar på mitt blogginlägg om ”nej tack till en moderatledd regering”:

”Jag kan inte ta ansvar för rubrik- och bildsättning i artikeln /i Dagens Samhälle nr 30/. Det våra politiker svarar i enkäten är att en majoritet inte utesluter varken M eller S som eventuell samarbetspart i framtiden. Det är en klassisk grön hållning och en följd av att vi inte ställer upp på det blockpolitiska tänkandet.
Tycker att Per Gahrton skriver pedagogiskt om det i dagens Brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mps-grundide-ar-att-sta-over-blockpolitiken_6460042.svd
Det du inte nämner att jag skrivit på bloggen är att vi inte har några ambitioner om att bli ett femte alliansparti och inrätta oss i det politiska projekt som stått för försämringarna i trygghetssystemen för sjuka och arbetslösa, den obefintliga klimatpolitiken, kärnkraftsutbyggnad och så vidare. Men vi är beredda att göra uppgörelser i frågor där vi kan ta ansvar för politiken – oavsett vilken färg partierna vi samarbetar med har.”

Det är bra att Anders här tar upp politikens innehåll. Mot bakgrund av beskrivningen av moderaternas politiska projekt ovan är det dock märkligt att Anders på sin blogg skriver: ”Jag tror också att när den politiska spelplanen förändras så landar många i att Moderaterna idag inte lika tydligt som förut är det parti som alltid står längst ifrån oss i alla frågor.” Sådana analysfria påståenden, och andra svaga bemötanden av den borgerliga offensiven, gör Miljöpartiets bas osäker och tvehågsen.

Anders hänvisar till en artikel av Per Gahrton. Bra, men ännu tydligare är Per i ett ledarstick i början av året:

”Ibland lanseras det gröna tänkandet som ett ´mittenalternativ´. Men hur kan något befinna sig mittemellan sammanväxta siamesiska tvillingar? Det finns inget politiskt utrymme ´mellan´ den borgerliga tillväxthetsen och den socialdemokratiska tillväxthetsen. Däremot finns det massor med utrymme framför.”

Hela inlägget är läsvärt!

Även som kommentar till dagens debatt med SNS om privatisering:

”Var står det gröna partiet när det gäller privatiseringar och liberaliseringar? Handlar det, som när MP bildades, om en reaktion mot socialdemokratisk vägran att godkänna minsta experimentmöjlighet i ett heltäckande välfärds- och utbildningssystem? Eller handlar det om successiv avveckling av det offentliga trygghets- och servicesystemet? Ofta jämförs MP:s syn i detta avseende med borgarnas, utan att protesterna från MP-håll har varit öronbedövande. Är det inte dags att bekänna färg – grön färg?”.

Privatisering ger varken bättre effektivitet eller kvalitet enligt borgerligt studieförbund

10 september, 2011

Den kraftigt borgerligt influerade SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har kommit ut med en vetenskaplig forskarrapport som skapar rubriker och häftig reaktion.

Rapporten talar om att den 20-åriga offensiven med privatisering av offentlig verksamhet i Sverige har följts av väldigt få studier av effekterna. Dessutom rapporterar forskarna att den kunskap, som trots allt finns, visar att vare sig kvaliteten eller effektiviteten har ökat av konkurrensutsättning med privata, vinstdrivande alternativ.

Vissa små problem med den s.k. valfriheten ifrågasätts försiktigt. Kan den fungera bra ”på marknader där kunden ofta har svårt att bilda sig en ordentlig uppfattning om de tjänster olika utförare erbjuder”, skriver Laura Hartman, (forskningschef på SNS ännu en liten tid?). Privatisering kan istället leda till att marknadsföring prioriteras och valfriheten tenderar att främja segregation. Debattartikeln publicerades på DN i onsdags och det blev tydligen en riktig skräll i borgarsverige!

Privatiseringsanhängarna angriper nu forskarrapporten på bred front.

Forskarnas slutsatser ska nedvärderas, ifrågasättas och oskadliggöras. De penningstinna ideologerna bakom privatiseringen går till och med så långt att dom skickar ut mejl till mej, en liten kommunalpolitisk gräsrot i Hjo!!!

Näringslivets betalda man, Peter.Gaestadius@svensktnaringsliv.se,
skriver personligen till mej om rapporten:

” inga nya forskningsresultat eller nya idéer” – ”ett antal svepande slutsatser” – ”medborgarna ser valfrihet och ökad kundnöjdhet som kvalitetsförbättringar” (oavsett vad forskarna kommit fram till) – ”att utvärderingar inte gjorts i större utsträckning betyder inte att reformerna inte haft någon tydlig effekt” – och så vidare.

Det är uppenbart att forskarna med sin nya rapport svär i privatiseringskyrkan. Dom nafsar lite i den hand som föder dom. Frågan är om forskarna nu har integritet och kurage att gå vidare i sitt projekt eller om högerattacken gör att dom ställer in sig i leden?

Gå fot! ryter Näringslivet. (Urban ”har själv sett exempel på hur väl fungerande /privata/ verksamheter bidrar till att utveckla välfärden” Vetenskapen kan alltså slänga sig i väggen!!!) Samma sak piper mikrohögern (c).

Moderatledd regering? NEJ TACK!

9 september, 2011

Partisekreterare Wallner står och skrattar under rubriken ”VI REGERAR GÄRNA MED MODERATERNA”. Ett taskigt upplägg av tidningen Dagens Samhälle, kan man tycka.

Miljöpartister vill naturligtvis inte delta i en moderatregering som t.ex. skickar cancersjuka till arbetsförmedlingen. Och inte vill vi delta i en regering som till och med stoppar Livsmedelsverkets kostråd som uppmanar människor att köpa miljösmart och närodlat.

Jag förväntade mej en kraftfull dementi från partisekreteraren men på sin blogg pratar han vidare om att moderaterna har förändrats. Jo, dom har förändrats på så sätt att dom blivit effektivare på att genomföra högerpolitiken.

Och dom har även blivit skickligare på att ta död på centerpartisternas ambitioner att vara en grön röst. Vargjägare Carlgren, kärnkraftsbyggare Olofsson och EU-anpasslingen Erlandsson – alla står de med mössan i hand i den moderatledda regeringen. Att få vara med i detta mediokra gäng är inget att stå efter, eller hur…?

Gamle avdankade Schlaug är lite bättre på bortförklaringar. (Tyvärr är han också fast i vågmästarhoppandet och alltför personfixerad.) Det grundläggande svaret för ett miljöparti, som långsiktigt vill förändra världen till det bättre, måste vara att aldrig ställa upp på högerpolitik som ökar klyftorna i samhället, motarbetar miljöarbetet både nationellt och internationellt och hyllar konsumismens katastrof-race ut mot avgrunden.

Ta hem de svenska legosoldaterna NU!

7 september, 2011

Miljöpartiets deltagande i det grymma och smutsiga kriget i Libyen går förhoppningsvis mot sitt slut. Åsa Romson håller med socialdemokraternas Urban Ahlin och tycks inte vilja ställa upp på någon förlängning av JAS-insatsen (– Det får man titta på då, det är inget som jag kan se är aktuellt just nu, säger hon.)

Till Ekot säger Ahlin: ”…vi åkte dit med ett FN-mandat i ryggen som gick ut på att skydda civila. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att det som pågår är bara att skydda de civila”. Det är i alla fall en någorlunda hederlig beskrivning. Och inte som Carl Bildt förvränger sanningen. Han tycks mena att mandatet att skydda civila med en flygförbudzon innefattar massiva bombningar, vapensmuggling och specialförband på marken – allt för att störta regimen Gaddafi.

Det är ruggigt att se och höra hur den dominerande massmediabilden i Sverige har förvridits till krigspropaganda. Men våra valda representanter i miljöpartiets ledning har både förmåga och skyldighet att informera sig lite djupare.

Det finns mycket information från trovärdiga källor på nätet. Men det borde räcka att se bilderna på de unga pojkar som springer omkring i plastsandaler, t-skjorta och automatgevär. Tusentals och åter tusentals ungdomar offras på marken medan svenskarna sitter i sina högteknologiska JAS-vidunder högt över marken och spanar åt NATO-bombarna. Även om alla kan glädjas åt diktatorns fall måste man fundera över priset och resultatet?

Det vore klädsamt om miljöpartiets språkrör deklarerade att de blivit förda bakom ljuset. Erkänn att det tog en annan utveckling än vad ni trodde när ni ställde upp på en flygförbudszon för att skydda civila.

Miljöpartiet anser inte att man förbättrar världen genom smutsiga krig. Det hat, de sår och den våldsfixering som skapats under det NATO-ledda inbördeskriget bäddar för en mycket lång och svår väg till ett humant samhälle. Miljöpartiet kan kanske försöka sona sitt krigsbrott genom att nu driva på för stora humanitära insatser. Gärna med fokus på att stärka kvinnornas ställning i den nya rebellstyrda staten. Det lär behövas….