Archive for augusti, 2011

Grattis Gouyave, Grenada!

31 augusti, 2011

Den grenadinska glädjen vibrerar ända upp till Hjo! I Kirani James hemstad, den lilla fiskebyn Gouyave på Grenadas västkust, lär man fira i dagar och nätter.

And All the Best on your 19 th Birthday tomorrow!

Skippa jätteräkan!

24 augusti, 2011

Blir Stockholm en bättre plats att leva på…

22 augusti, 2011

… om staden växer och växer och växer? Jag tror inte det. Tvärtom har både Stockholm, Göteborg och Malmö passerat det stadium då en stad är tillräckligt stor för att uppnå alla de fördelar som kan finnas med stadsbildningar: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Men visst, det kan vara ett svårt politiskt budskap för Juholt att lägga fram. För den som är fast i tillväxtkarusellen, och tror sig kunna lösa problemen med den politik som skapat problemen, är det inte lätt. Särskilt inte för sossarna som tappat så mycket väljarstöd i Stockholm.

Då är det lättare att smila in sig och påstå ”att en satsning på Stockholmsregionen gagnar hela Sverige. (Juholt) beskrev regionen som Sveriges motor, och att det är avgörande för landet att Stockholm får en fortsatt tillväxt.”

Inte ens miljöpartisterna i riksdagen (?) vågar säga att Stockholm bör utvecklas istället för att växa. Att vi istället borde ha en hel bukett ekonomiska styrmedel som gynnar att hela landet, med flera regioncentra, utvecklas och tas till vara.

”Miljöpartiet blir aldrig ett femte alliansparti”

20 augusti, 2011

”Miljöpartiet kommer aldrig att bli ett femte alliansparti” skriver Åsa Romson och Gustav Fridolin i DN. Det är bra att det blir tydligt utsagt, även om de flesta borde fatta ändå att det skulle krävas en fullständig förvandling av Miljöpartiet de gröna eller en lika otrolig förändring av de Nygamla Moderaterna.

Däremot vore det naturligtvis bra om regeringen ville prata med oppositionspartiet Miljöpartiet att göra något konstruktivt och inte bara prata om att sänka eller inte sänka skatter:

”Det borde finnas all anledning för regeringen att söka brett stöd för framtidsinriktade investeringar som skapar långsiktiga förutsättningar för nya jobb. Många har efterfrågat breda överenskommelser som kan ge en långsiktigt hållbar politik på avgörande områden. Tre områden som har nämnts där det bör finnas förutsättningar för fruktbara samtal mellan Miljöpartiet och regeringen är infrastrukturen, bostäderna och skolan”, skriver Åsa och Gustav.

Problemet är nog att det ger alliansregeringen för lite tillbaka om inte Miljöpartiet samtidigt binds upp och tystas i ett regeringssamarbete. Men ett regeringssamarbete som domineras av en borgerlig politik  kan omöjligt lösa varken den kortsiktiga krisen på ett bra sätt eller ta itu med den nödvändiga långsiktiga omställningen.

”På lite längre sikt ser vi hur förutsättningar som vi har byggt vår ekonomi på i grunden håller på att förändras. Den tilltagande resursbristen, de stigande energipriserna och klimatproblemen kräver att vi ställer om våra samhällen. Efterföljande generationer kommer få det än svårare om vi inte börjar en omställning nu.”

Kommunstyrelsen tog två riktigt bra beslut!

19 augusti, 2011

Det ena gällde ensamkommande unga flyktingar. När problem uppstod i samverkan med bl.a. Skövde kommun, ökade Hjo sitt engagemang och skapar nu ett mottagande tillsammans med Karlsborgs kommun. Våra tjänstemän har gjort ett bra jobb och kommunstyrelsen beslöt enhälligt att ställa upp för verksamheten.

Det andra riktigt bra beslutet handlade om att stimulera byggande av energieffektiva hus. Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att ta fram förslag om lämpliga tomter som kan säljas extra förmånligt för att stimulera energismart byggande. Förslaget kom från kommunens energirådgivare.

Detta är ett bra förslag som kan göras ännu bättre om också Hjo Energi inför ”nettomätning” av elströmmen. Då kan ett överskott av el från t.ex. solceller på taket sommartid kvittas mot ökat elbehov vintertid. Så kan vi skapa möjligheter för riktigt smarta PLUSenergihus – hus som producerar mer el än vad de konsumerar.

Ska Hjo kommun köpa industrimark som inte kan detaljplaneras?

17 augusti, 2011

På dagens kommunstyrelsemöte fanns ett förslag från tekniska utskottet att kommunen ska köpa upp mark för industri- och handelsändamål. ”Nuvarande planlagd industrimark är snart fullt utnyttjad”, står det i beslutsförslaget. De två områdena är markerade med röd linje på kartan nedan. Det finns dock ett problem: mitt i mellan dessa områden ska ett 150 meters vindkraftverk byggas…

På grund av att moderaten Knut Indebetou med stöd av tre socialdemokrater i miljö & byggnämnden beslutat att det är OK att sätta ett vindkraftverk på Åsens gärde norr om industriområdet – i strid mot majoriteten i kommunstyrelsen och i strid mot kommunfullmäktiges översiktsplan – krockar nu de olika intressena. Precis som alla de som överklagat det tokiga vindkraftsbeslutet framhållit. Vindkraftsbygget på Åsen 5:2 står i strid med utvecklingen av kommunens handels- och industriområde.

Enligt kommunens färska Översiktsplan 2010 fastställs återigen att Vindkraftsplanen från 2006 gäller. Det innebär dels att det aktuella området är olämpligt för vindkraftsetablering och dels att avståndet mellan vindkraft och detaljplanelagt området ska vara minst 1000 meter. Den mark, som tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att köpa, ligger 700, 800 meter från planerat kraftverk. Det ligger en död hand över marken.

I beslutsförslaget stod inget om vindkraftverket på Åsen. Men jag påpekade det naturligtvis. Frågan kommer nu att gå vidare till budgetberedningen, så det blev inget beslut idag.

Idag fick jag också tillgång till Länsstyrelsens beslut när det gäller ett antal hjobors överklagande av Knut Indebetous och hans kompanjoners vindkraftsbeslut. Länsstyrelsen avslår alla överklaganden. (Kanske inte så konstigt eftersom man tidigare beviljat tillstånd till två verk på samma plats. Det var MiljöÖverdomstolen som till slut satte P för detta, med hänvisning till kommunstyrelsens majoritetsbeslut.)

Fortsättning följer….

På sydfronten intet nytt…?

5 augusti, 2011

Hur går våra krigsinsatser i Libyen, Åsa?

Det är tunt med nyheter om de svenska framgångarna på slagfältet.

Men enligt Försvarsmakten känns det nästan som hemma.

Vore det inte en bra idé, Åsa, att få försvaret att satsa mer på sin moderna sponsring, istället för att satsa på de gamla bombplanen? Jag menar att det kanske skulle kunna vara ett bättre skydd för de civila….

Nej, det här var kanske ett alltför ironiskt inlägg? Sanningen är kanske att vi snart går in i en period där nästa förlängning av krigsinsatserna förbereds. Vad försvarsmakten vill är ju klart: skjuta mera! Kommer du, Åsa, att än en gång stå bredvid Carl ”LundinOil” Bildt och förklara varför miljöpartiet vill fortsätta kriget? Ska vi då passa på att också skicka Nordic Battlegroup till Syrien? Fast där finns kanske inte så mycket olja

Hjo rasar vidare i rankinglistorna…

4 augusti, 2011

Hjo klättrar mot en allt sämre placering, nu 234:e plats bland 290 kommuner. Snart har vi nått absoluta botten. Det gäller naturligtvis kommunens miljöarbete. Ju högre stapel, desto sämre miljöarbete. Vad säger alliansens ”gröna röst”?