Archive for 4 juli, 2011

Miljöpartiet svarar Alliansen

4 juli, 2011

Miljöpartiets fullmäktigegrupp har skickat in ett svar till Alliansen i frågan om Mindre Barngrupper till Hjo Tidning.

Svar till alliansen från MP
Miljöpartiet välkomnar att allianspartierna vill diskutera hur vi förbättrar för våra barn och unga i Hjo. Det är sant att de borgerliga + socialdemokraterna nu förslår en förstärkning av resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs verkligen och denna satsning på 1,6 miljoner stödjer Miljöpartiet helhjärtat. Men samtidigt föreslår majoriteten att budgeten 2012 för barn & utbildning ska minska med 2,3 miljoner. Dessa miljoner sparas in p.g.a. att det blir något färre elever nästa år. Man passar då på att minska antalet lärare och även minska det redan låga läromedelsanslaget, istället för att göra klasserna mindre.

Självfallet ska inte politiker detaljstyra verksamheten, men vi ska styra enligt våra program och vallöften och tilldela de resurser som krävs. Nästan alla partier lovade inför valet att arbeta för fler lärare och mindre barngrupper inom skola och barnomsorg. Det lovade även Miljöpartiet. Därför kräver vi att det tas fram ett underlag som visar hur det ska lösas och vad det kan kosta. Vi tänker nämligen fortsätta arbeta enligt våra vallöften.

Miljöpartiets fullmäktigegrupp
genom Christer Haagman

Det skulle kunna sägas mer om inlägget från Catrin Hulmarker & Co. Dom skrev ju bland annat att ”Miljöpartiets beskrivning av situationen är att rundligt hantera sanningen.” Det ska väl betyda att vi nästan ljuger? Och vår lögn består i att vi i vår insändare inte tar upp satsningen på barn med särskilda behov. De 1,6 miljonerna.

Och det stämmer ju – vi tar inte upp allt i vår lilla insändare. Vi koncentrerar oss just nu på behovet att minska barngrupperna och öka lärartätheten. Catrin Hulmarker & Co tar heller inte upp allt. Vad som skulle kunna vara på sin plats när dom viftar med dom 1,6 miljonerna är att vårens budgetuppföljning visar att skolan redan överskrider den nuvarande budgeten med 1,3 miljoner på grund av ökade kostnader för särskilt stöd. Tillskottet är med andra ord till stor del redan intecknat. Och behovet av särskilt stöd fortsätter att växa.

Vad som inte heller framgår, när Hulmarker m.fl. skriver om ”den enskilt största prioriteringsposten” på 1,6 miljoner, är att dessa pengar finns bara om skolan lyckas spara två miljoner – genom att bland annat upprätthålla de stora barngrupperna och den låga lärartätheten! Totalt ökar budgeten, när kompensation för inflation och löneökningar är avdraget, med 240 tusen. Det är närmast felräkningspengar. Majoriteten kallar det att prioritera barnen… Man kan fråga sig vem som hanterar sanningen mest ”rundligt”?

Bilden (ja, f´låt den är suddig men hade ingen bättre) är hämtad direkt ur Planeringsförutsättningarna. Den visar att man drar av lika mycket som man lägger till.