Archive for 3 juli, 2011

Ytterligare kräftgång i en kommunranking

3 juli, 2011

Under alliansstyret i kommunen backar Hjo även i Gröna bilisters rankinglista.

”I Kommunranking 2011 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.”

Av 147 undersökta kommuner landar Hjo på plats 136 (125 föregående år). I Västra Götaland kommer man sist bland de deltagande kommunerna. Miljöpolitiken i Hjo blir allt mossigare….!