Archive for juli, 2011

En norsk sverigedemokrat i kubik…

29 juli, 2011

En vecka har gått sedan den fruktansvärda terroraktionen i Norge. Det står nu klart att bombattentatet och det fega massmördandet av barn och unga var en politisk krigshandling. Alla progressiva krafter måste utraderas enligt terroristens ideologiska hopkok. Förutom hotet mot nord- och västeuropeisk inavel hatade han jämställdhet och förespråkare för kvinnans frigörelse. Så finns det ett särskilt kapitel i den fega stackarens ”manifest” varför han som ”riddare” även måste döda kvinnor.

Högerkrafter, som vill vara lite salongsfähiga och utnyttja det demokratiska systemet, står nu i kö för att ta avstånd från den norska attentatsmannen. Men det är uppenbart att han simmar i samma unkna, reaktionära och nationalistiska vatten som de högerpopulistiska partierna. Han drar dock hatpropagandan till sin yttersta spets. (Lite komiskt i sammanhanget är att det norska Fremskrittspartiet tar avstånd från Sverigedemokraterna på grund av att det är för rasistiskt…!)

Våld och terror kan bara mötas med mod, öppenhet och mer demokrati.

Ju fler som organiserar sig i politiska organisationer, som står för lika rättigheter och solidaritet, desto mindre utrymme för hat och förtryck.

Gå samman och bli medlem där du känner dig mest hemma!

Miljöpartiet de gröna
Grön Ungdom

Feministiskt Initiativ

SSU

Ung Vänster

Miljöpartiet svarar Alliansen

4 juli, 2011

Miljöpartiets fullmäktigegrupp har skickat in ett svar till Alliansen i frågan om Mindre Barngrupper till Hjo Tidning.

Svar till alliansen från MP
Miljöpartiet välkomnar att allianspartierna vill diskutera hur vi förbättrar för våra barn och unga i Hjo. Det är sant att de borgerliga + socialdemokraterna nu förslår en förstärkning av resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs verkligen och denna satsning på 1,6 miljoner stödjer Miljöpartiet helhjärtat. Men samtidigt föreslår majoriteten att budgeten 2012 för barn & utbildning ska minska med 2,3 miljoner. Dessa miljoner sparas in p.g.a. att det blir något färre elever nästa år. Man passar då på att minska antalet lärare och även minska det redan låga läromedelsanslaget, istället för att göra klasserna mindre.

Självfallet ska inte politiker detaljstyra verksamheten, men vi ska styra enligt våra program och vallöften och tilldela de resurser som krävs. Nästan alla partier lovade inför valet att arbeta för fler lärare och mindre barngrupper inom skola och barnomsorg. Det lovade även Miljöpartiet. Därför kräver vi att det tas fram ett underlag som visar hur det ska lösas och vad det kan kosta. Vi tänker nämligen fortsätta arbeta enligt våra vallöften.

Miljöpartiets fullmäktigegrupp
genom Christer Haagman

Det skulle kunna sägas mer om inlägget från Catrin Hulmarker & Co. Dom skrev ju bland annat att ”Miljöpartiets beskrivning av situationen är att rundligt hantera sanningen.” Det ska väl betyda att vi nästan ljuger? Och vår lögn består i att vi i vår insändare inte tar upp satsningen på barn med särskilda behov. De 1,6 miljonerna.

Och det stämmer ju – vi tar inte upp allt i vår lilla insändare. Vi koncentrerar oss just nu på behovet att minska barngrupperna och öka lärartätheten. Catrin Hulmarker & Co tar heller inte upp allt. Vad som skulle kunna vara på sin plats när dom viftar med dom 1,6 miljonerna är att vårens budgetuppföljning visar att skolan redan överskrider den nuvarande budgeten med 1,3 miljoner på grund av ökade kostnader för särskilt stöd. Tillskottet är med andra ord till stor del redan intecknat. Och behovet av särskilt stöd fortsätter att växa.

Vad som inte heller framgår, när Hulmarker m.fl. skriver om ”den enskilt största prioriteringsposten” på 1,6 miljoner, är att dessa pengar finns bara om skolan lyckas spara två miljoner – genom att bland annat upprätthålla de stora barngrupperna och den låga lärartätheten! Totalt ökar budgeten, när kompensation för inflation och löneökningar är avdraget, med 240 tusen. Det är närmast felräkningspengar. Majoriteten kallar det att prioritera barnen… Man kan fråga sig vem som hanterar sanningen mest ”rundligt”?

Bilden (ja, f´låt den är suddig men hade ingen bättre) är hämtad direkt ur Planeringsförutsättningarna. Den visar att man drar av lika mycket som man lägger till.

Ytterligare kräftgång i en kommunranking

3 juli, 2011

Under alliansstyret i kommunen backar Hjo även i Gröna bilisters rankinglista.

”I Kommunranking 2011 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.”

Av 147 undersökta kommuner landar Hjo på plats 136 (125 föregående år). I Västra Götaland kommer man sist bland de deltagande kommunerna. Miljöpolitiken i Hjo blir allt mossigare….!