Archive for 29 juni, 2011

Fiasko för försvaret!

29 juni, 2011

Igår kväll skulle Försvarsmakten hålla samrådsmöte angående utökningen av bombflyget runt Vättern. Återigen blir man allvarligt betänksam över militärens omvärldsorientering. Man hade valt att hålla samrådsmötet två trappor ned i en sunkig källarlokal i Brevikens golfrestaurang. I bästa fall skulle kanske lokalen rymma 70 pers, men försvaret hade tydligen beräknat att 20-30 intresserade skulle dyka upp (man hade beställt 30 bullar till kaffet!).

Det kom 200-300 personer! Militären hade alltså felbedömt opinionen tiofalt! Man var tvungen att flytta ut mötet på gräsmattan utanför restaurangen.

Med en stab på sju män och en kvinna skulle Försvarsmakten sedan förklara varför man vill använda Vättern och Vätterbygden som övningsfält. Och detta skulle ske utan PowerPoint och utan mikrofon. Det blev naturligtvis ett fullständigt fiasko.

Många kloka inlägg från den stora mängden mötesdeltagare bemöttes med arrogans och okunskap, framförallt från försvarsmaktens jurist Folke Borg. Håkan Johansson från F7 försökte dock bemöta synpunkter med respekt men saknade kunskapsunderlag. Dessutom saknades den konsult som arbetar med miljökonsekvensbeskrivningen. Istället fick vi lyssna på högläsning ur innehållsförteckningen. Varken Länsstyrelsen eller MÖS bidrog till att ge någon information.

Sammanfattningsvis borde man säga: gör om! gör rätt!