Archive for 26 juni, 2011

Buss till Brevik!

26 juni, 2011

Försvarsmakten ordnar nu – efter påtryckningar – ett samrådsmöte om bombflygningarna över Hjo och Vättern, tisdagen den 28 juni kl. 19. Platsen man valt är Breviks golfbana. Man kan undra om det är en taktik för att nå så många som möjligt med sin information? Till Brevik går ingen kollektivtrafik. Det hade kunnat gå att ordna samrådsmöte på Park i Hjo. Och centralt i Karlsborg. Om man velat göra ett gott informationsjobb…

Men nu är Hjobygdens Naturskyddsförening på hugget. Föreningen ordnar en buss till samrådsmötet. Den avgår kl. 18:00 bakom Park och mellanlandar även i Grevbäcks kyrkby kl. 18:15. Alla är välkomna, står det i annonsen på Föreningsnytt!

Här finns mer info.