Archive for 21 juni, 2011

Miljöpartiet tvingas axla hela oppositionsrollen

21 juni, 2011

En rad av allianspartiernas företrädare hyllade socialdemokraterna för gott samarbete och uppslutning runt de så kallade Planeringsförutsättningarna på fullmäktigemötet i måndags. Planeringsförutsättningarna är en tidig rambudget. De lägger grunden för det kommande budgetbeslutet för 2012, ett beslut som tas senare i höst.

Planeringsförutsättningarna börjar med en råkall högerpolitisk beskrivning av ekonomin. Beskrivningen, som är hopklippt av olika ekonomprognoser, är både falsk, ensidig och cynisk. Den är dessutom skriven på svårförståeligt fikonspråk, vilket kanske kan vara förklaring till att våra lokalpolitiker från både ”det gamla och det nya arbetarpartiet” sväljer allt med hull och hår.

Dels står det rena dumheter som att ”världsekonomin för närvarande befinner sig i en uthållig återhämtning” och att de globala prishöjningarna på livsmedel och energi ”är tillfälliga”. Detta skriver man alltså samtidigt som ökningen av växthusgaser under 2010 slår alla rekord. Samtidigt som forskare spår en fördubbling av priset på vete, ris och majs på lite längre sikt. Och så har vi närheten till peak oil som inte lär sänka energipriserna.

– Vi går i sömnen rakt mot en tid av kris, som vi skulle kunna undvika, skriver Oxfams chef Barbara Stocking i ett uttalande.

Dels hyllar man i Planeringsförutsättningarna sedan en ”jämviktsarbetslöshet” på 5.8 % öppet arbetslösa. Med andra ord hävdar man att en massarbetslöshet runt 6 % är lagom för att hålla nere löneutvecklingen. Och man hyllar till och med ”förändringarna i regelverken som genomförts sedan 2006” på arbetsmarknaden, dvs försämringarna av a-kassa och sjukförsäkring. Samtidigt rapporteras i media om ytterligare 700 sjuka som lämnats utan någon ersättning alls.

Miljöpartiet yrkade på att de tre sidorna med ohämmad högerekonomism skulle strykas ur Planeringsförutsättningarna. Vi fick dock inte medhåll från något av de andra partierna i fullmäktige.

Fullmäktige-JA till motion mot bombflyget över Vättern och Hjo

21 juni, 2011

Igår behandlades motionen ”Försvaret måste sluta bomba vårt dricksvatten” på kommunfullmäktiges möte. Miljöpartiet de gröna i Hjo var det parti som tog initiativ till motionen, men flera fullmäktigeledamöter från både (S), (V) och (M) skrev under yrkandet:

”att Hjo kommun skriver till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Västra Götaland och protesterar mot planerna på utökad miljöfarlig verksamhet, och
att Hjo kommun tar initiativ till en samordning med alla berörda kommuner, med syfte att all skjutning i Vättern från Försvarsmakten och utländska militärmakter ska upphöra.”

På förslag från kommunalrådet Catrin Hulmarker beslöt fullmäktige enhälligt att bifalla den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad. Med tanke på de förutsättningar som funnits är detta en stor framgång!

Tack vare miljöpartiets initiativ och påtryckningar får allmänheten nu dessutom en möjlighet att lämna synpunkter och få mer information om de hotande bombflygningarna.

Tisdagen den 28 juni kl 19:00 ordnar nämligen Försvarsmakten ett offentligt samrådsmöte på Brevikens golfklubb. Försvarsmakten ordnar visserligen mötet mitt i semestertider på en plats som inte går att nå med kollektivtrafik, men jag hoppas ändå att många hjobor kan ta sig dit!