Archive for maj, 2011

De globala utsläppen ökar katastrofalt…

30 maj, 2011

… enligt en ny rapport från IEA och kommunstyrelsens majoritet under Catrin Hulmarkers ledning fortsätter att lägga värmeslingor runt torget. Miljöpartiet fortsätter att protestera och visa på alternativ.

Fortsätt att skriva på och sprida namnlistan!

26 maj, 2011

Det ser ut som om miljöpartiets motioner i olika kommuner i Skaraborg för att stoppa bombningarna i Vättern når viss framgång. Jag återkommer till detta. Fortsätt att sprida motståndet genom att få vänner och grannar att skriva på namnlistan. Det är många hjobor som har skrivit på den senaste tiden!

http://www.namnlista.se/bevara-brevik-och-vattern

En extremt energislösande konstruktion…

25 maj, 2011

Värmeslingorna har lagts ut i grusbädden utan underliggande isolering. Det innebär att hela underlaget djupt ner i marken måste värmas upp. Ovanpå gruset läggs nu de 100 kg tunga granitblocken. Det är en extremt energislösande konstruktion som dessutom kommer att vara mycket trög och inte alls anpassad till snabba väderomslag.

Att markvärmen ska kunna styras av väderprognoser, som projektören hävdar på Hjo hemsida, ska bli intressant att följa upp.

Eftersom det kommer att ta lång tid att höja eller sänka värmen i den tunga konstruktionen enbart med hjälp av det ljumna returvattnet, lär man behöva lita till SMHI:s långtidsprognoser… 😉

Förresten såg du säsongens sista Vetenskapens Värld? Mycket bra introduktion till nödvändigheten att kritiskt granska den heliga tillväxten. Här levereras också början till de mest väsentliga svaren. Det börjar 4 och en halv minut in i programmet och håller på i knappt 34 minuter. Rekommenderas! (Inslaget om elefanter är åxå sevärt…)

Rapport från Hjo-delegaterna

24 maj, 2011

Rapport från Karlstad

Hej!
Vill först tacka för att jag och Claes blev föreslagna att åka på kongressen. Det har varit riktigt kul och givande. Vi har kämpat med mentometern (fjärrkontroll att rösta med) och njutit av att sätta våra små lappar på påverkanstorget. För mig var ett seminarie om nytt partiprogram med visioner och grunden i partiets politik upplyftande. Det är en trovärdigt demokratisk process som pågår där alla som vill har en röst. Utskott om försvarets bombningar i Vättern var jag också på och gladdes åt att utskottet var mer positiv än partistyrelsen. Alla attsatser bifölls senare av kongressen med en mindre ändring!!! Frågan om friskolor ska kunna ta ut vinst valdes till plenumdebatt som var klok och konstruktiv. Förslaget att verka mot möjligheten att driva friskolor med syfte att gå med vinst bifölls. Det tycker jag var bra, men inte Maria Wetterstrand, hon och PS tror att det räcker med ökad kontroll. Många underbara tal var det av alla nya språkrör, särskilt Grön ungdoms två! Gustav Fridolin och Åsa Romsson och resten av partiet… det är nog valframgångar att vänta! (Hemsidan.)

Hälsar Anna-Karin

Martin Smedjeback besöker Hjo

23 maj, 2011

Missa inte chansen att diskutera alternativ till den gamla vanliga våldsmaktens väg. Tisdag kväll halv åtta i Missionskyrkan mittemot Kommunhuset. Hur ger vi bäst stöd till den nordafrikanska frihetskampen?

11111

22 maj, 2011

Idag har 11 111 besök registrerats på min blogg sedan den startade 2010. Elvatusenetthundraelva eller femettan. Som mest under en dag har jag haft 150 besök.

Överkörda

21 maj, 2011

(21 maj 2011) Just nu går det inte att köra över Stora Torget. Men kommunledningen, med kommunalrådet Hulmarker i spetsen, kan köra över kommunfullmäktige. Det handlar om värmeslingorna i marken runt torget.

I höstas beslöt kommunstyrelsens majoritet att inte lägga ner pengar på energislöseriet men ändrade sig när fastighetsägare Wennergrens ville vara med och låta sina hyresgäster betala en del av kostnaden. Miljöpartiet, vänstern, centerpartiet och en moderat kommunstyrelseledamot ville dock hålla fast vid det lite mer klimatsmarta beslutet att inte gräva ner golvvärme utomhus.

Sju kommunfullmäktigeledamöter (mp + v) motionerade då i vintras för att den folkvalda fullmäktigeförsamlingen skulle få avgöra frågan. Men kommunalrådet Hulmarker har hittills vägrat att ta upp motionen för omröstning.

Nu läggs värmeslingorna ut i gruset och den demokratiska processen körs över.

Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Tina Ehn frågar miljöminister Andreas Carlgren:

19 maj, 2011

Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern.

Vättern, en viktig vattentäkt!

Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största drickvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners vattentäkter. Kommuner som Jönköping, Skövde, Skara och Falköping (och Hjo, min anm.) tar vatten direkt från sjön. Linköping tar sitt vatten indirekt från sjön efter att det passerat Motala ström.

Natura 2000

Inom den europeiska gemenskapen är ett antal livsmiljöer och arter utpekade att vara av hela gemenskapens intresse och ansvar. Miljöer som är ovanliga, eller miljöer som är hotade på något sätt. Miljöer som är gränsöverskridande och behöver större skyddsnät än vad en nation ensamt kan åstadkomma. Dessa miljöer är införda i ett nätverk som benämns Natura 2000. Vättern är utpekad som ett sådant Natura 2000 område.

Runt Vättern, och det aktuella området, finns en fantastiskt fin miljö, som i dag ger stora värden och upplevelser för människor i närområdet. Även en stor potential för en utvecklad varsam turism är möjlig.

I området finns jordbruksföretag med djurbesättningar, företag som ser sig som en del av en viktig näring i Sverige. Något som regeringen och landsbygdsministerns genom sin uttalade politik för matlandet Sverige sägs stå för.

I höstas kallade Försvarsmakten till ett samrådsmöte med boende i området. Straxt därefter bildades Aktionsgruppen bevara Vättern och Breviksbygden. Protesterna mot försvarets planerade utökade verksamhet blev starka. Liknande ärendet om de utökade verksamheterna i Göteborgs södra skärgård ställer man sig frågan hur det kommer sig att försvarets intressen går före riskerna för den totala miljöns belastning och människors visioner om sin bygd.

Försvarets verksamheter planerar för utökade skjutningar i sjön, Vättern. Planerna innebär att man vill skjuta mot mål i sjön 80 dagar/år mot att man tidigare haft tillstånd för 20 dagar/år.

Stora mängder av ammunition av olika slag kommer att användas liksom raketer och bomber med upp till 100-talet kilo aktivt sprängmedel. Skjutningar från främmande makters flygvapen planeras också.

Försvarsmakten har begärt tillstånd om att förbruka nästan 6000 kubikmeter flygfotogen vid Karlsborgs flygplats. Från tidigare ca, 193 kubikmeter 2009. Den totala bränsleanvändningen väntas dock bli betydligt högre då flera stridsflygplan tankas på sina hemmabaser.

Vad det gäller blytillförsel från skjutningar är tillförseln i dag ca, 6 ton per år.

Ljudnivåerna

Karlsborgsbygden (och Hjobygden men även Motala, Vadstena och Ödeshög, min anm.) riskerar även kraftiga bullerstörningar vilka kan skada såväl lantbruket, friluftslivet i bygden som boendemiljöer samt djurlivet.

Det är svårt att förutse vilka de hot är som kan komma att skapa konflikter i framtiden, men många ser nog de faktiska framtida hoten knutna till försörjning med mat, energi och friskt vatten. Dessa resurser riskerar att bli en bristvara och kanske avgörande för framtiden.

Vilket ställer frågan än mer på sin spets, om det är försvaret som genom sin verksamhet blir delaktiga i en försämrad miljö runt Vättern som framförallt vattentäkt, men också för de som i dag är med och bidrar till matproduktion, och en vacker miljö.

Den 24 mars 2011 kunde man läsa på regeringens hemsida om att:

”Regeringen har idag beslutat att utse 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden. Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000.

– Våra Natura 2000-områden är mycket värdefulla och innehåller stora delar av våra mest skyddsvärda miljöer. Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

– Vilka åtgärder avser ministern vidta för att skydda Vätterns unika vattenkvalité?

– Vilka åtgärder avser ministern vidta för att en samlad miljöprövning kommer att ske? Som väger samman alla de synpunkter och de samlade effekter som kan tänkas bli av den av försvaret, planerat utökade verksamheten?

– Vad avser ministern med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd?

………………………………………
Tina Ehn (MP)

JAS-plan över Libyen?

19 maj, 2011

Välkomna till ett samtal om hur vi bidrar till fred och frihet:

”Mest oväntade uppstickaren på topp tio är Hjo som klättrat från 44:e till sjunde plats!”

18 maj, 2011

Hjo klättrar från 44 plats till 7 plats på resguidens lista över heta sommarstäder.

Det står i alla tidningar och det hörs på radion.

Bra jobbat!!!