Archive for april, 2011

Fortsatt bakochframspråk från alliansregeringen

27 april, 2011

Enligt miljöministerns retorik räddar regeringen vargen genom att skjuta den. Man satsar på förnybar energi genom att tillåta 10 nya kärnkraftsreaktorer. Fullt i linje med detta bakochframspråk avvecklar man nu fossilenergi genom att bygga ut distributionsnätet för fossilgas. Man pratar om att gynna biogasen, men i praktiken gör man tvärtom. Igen!

Kolla här. LRF och Naturskyddsföreningen står bakom denna läsvärda artikel.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/beslut-om-fossilgas-stort-misstag_6113191.svd

Munkavle på SLA och Hjo Tidning?

21 april, 2011

Varken Hjo Tidning, som kom ut idag, eller SLA skriver om den nya information som Försvarsmakten skickat ut till myndigheter och intresseorganisationer (utom till Hjo och Karlsborgs kommuner!). Radio Skaraborg vågar ta upp frågan men den lokala högerpressens journalister har tydligen munkavle?

I SLA blir det ett stort uppslag på temat att det inte är några problem med att pumpa bly i Vättern, men uppgiften att 200 flygpass per år med SK 60 på låg höjd runt Hjo kyrka är ingen nyhet? Inte heller att hela Vätterstranden från Grevbäcks kyrka och norrut kommer att dränkas av buller på 70-90 dB av JAS- planens framfart.

P.S. Här ritar man inte in gränslinjen 40 dB som gäller för vindkraftsbuller – då skulle antagligen inte kartan räcka  till…

Bombflyg över Hjo!!!

17 april, 2011

I ett dokument från Försvarsmakten (som verkar ha hemlighållits (?) för Hjo kommun, men som nu finns på nätet) kan man läsa om vad Hjo och Vättern kan komma att utsättas för när det gäller bombflygplan.

Den ena sortens bombflyg (SK 60) ska köra i en triangel enligt bilden nedan. Man börjar på 500 meters höjd över Vättern (är det dåligt väder kan man gå ned på 200 meters höjd). Vid Hästholmen svänger man rakt väster ut med siktet inställt på Spakås Gård. Så passerar man södra Hjo stad, bullrar fram över Högalidens Friluftsområde och svänger därefter skarpt runt Korsberga kyrka. Sedan går färden vidare i nordöstlig riktning, fortfarande på låg höjd,  över Mullsjöns fritidsområden. I höjd med Björsjön i norra Grevbäck dyker man ner till extremt låg höjd, 100 meter över marken, innan man släpper sina bomber vid badplatsen Enebågen utanför Brevik.

I en alternativ flygsträckning vänder man redan utanför Hjo hamn och slickar sedan vattnet på 50 meters höjd (!) tätt intill stranden förbi Sjöbonäs, Munkeberg, Grevbäcks kyrkby, Ekhammar, Ulvhult och Röå innan man bränner av sina raketer ner i dricksvattnet.

Jag är övertygad om att en stor majoritet, både bland befolkningen i Hjo och i kommunfullmäktige, inte tycker att dessa flygräder är särskilt välkomna. Miljöpartiet de gröna i Hjo har ju tagit initiativ till en flerpartimotion som kräver:

”att Hjo kommun skriver till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Västra Götaland och protesterar mot planerna på utökad miljöfarlig verksamhet, och
att Hjo kommun tar initiativ till en samordning med alla berörda kommuner, med syfte att all skjutning i Vättern från Försvarsmakten och utländska militärmakter ska upphöra.”

Kommunalrådet Catrin Hulmarker vägrade dock att ta upp motionen för behandling på senaste kommunstyrelsemötet i onsdags. Orsaken påstods vara att det inte funnits tid att diskutera frågan. Samtidigt pågår ett skriftligt samråd med Försvarsmakten där svar ska vara insänt redan den 26 april – dvs. sju dagar innan nästa fullmäktigemöte! Förutom det långsiktiga hotet mot Vättern som vattentäkt, som berör många kommuner runt sjön, verkar Hjo stad och Hjo kommun vara de mest drabbade landområdena när det gäller buller och överflygningar! Detta får vi ingen information om på kommunstyrelsen…!?

Hjo kommun finns inte med på sändlistan där ovanstående bild och beskrivning finns med! Kommunledningen i Hjo kanske inte har en aaaning om vad som är på gång?!? Att JAS-plan ska flyga i en åtta över Vättern från Brevik till Visingsö har dock kommunledningen känt till sedan den 29 september 2010 – utan att ta upp frågan i kommunstyrelsen. Se nedanstående bild.

Den moderatledda kommunledningen i Hjo sitter alltså tyst inför detta uppenbara hot mot våra bygder, mot boendet, mot turismen, mot lantbruket, mot djurhållningen, mot dricksvattentäkten Vättern. Detta trots att centerpartiet i en insändare krävt samma sak som miljöpartiet och trots att flera moderata fullmäktigeledamöter anslutit sig till kraven på handling.

Det krävs tydligen en folkstorm för att få stopp på tokigheterna!

———-

Tillägg mars 2012:
Motionen antogs så småningom och kommunstyrelsen ställde sig bakom en kritisk skrivelse till Försvarsmakten. Kritiker mot det olämpliga i att använda Vättern som övnings- och skjutfält finns i alla partier. Inte minst på östgötasidan växer motståndet!

Centern vill bygga ”moderna fornlämningar”

13 april, 2011

Centerpartisterna i regionen är oroliga för att Miljöpartiet växer i styrka och inflytande:

”Vi anar oss till att Miljöpartiet som är emot utbyggnad av E 20 till fyrfältsväg har fått ett allt för stort inflytande också i denna fråga, säger Ulf Eriksson och Gunilla Druve Jansson. Vår uppmaning till Skaraborgarna är att vid omvalet till Västra Götalandsregionen den 15 maj se till så att Miljöpartiet inte får något avgörande inflytande på infrastrukturplanering och att alla de som vill ha E20 som en Europaväg med vägstandard som kan förväntas av en Europaväg d.v.s. fyrfältsväg väljer Centerpartiet.” (Centerns Skaraborgssida.)

Att bygga nya motorvägar kostar 50 000 kr per meter enligt Trafikverket. Dvs. en halv miljard kronor per mil. Här vill centerpartisterna att skaraborgarna ska sitta och trycka i varsin fossilbil som slurkar soppa för snart 18 kr litern. Centern vill alltså satsa på förra århundradets teknik. Genom att istället bygga en mycket billigare, men fullt trafiksäker, 2+1 väg blir det pengar över för att satsa på en utbyggd snabb och bekväm kollektivtrafik.

De skaraborgare som vill bygga ”moderna fornlämningar” i form av halvtomma fyrfiliga motorvägar bör rösta på centerpartiet den 15 maj. Den som är intresserad av miljövänliga framtidslösningar bör stärka inflytandet för Miljöpartiet de gröna i regionen.
———————
P.S. Centerns Skaraborgssida tycks inte vilja ta debatt i frågan. ”Inga kommentarer ännu till C-stämma kritisk mot att regionledningen backar i frågan om E20″ står det på deras hemsida. Jag har dock skickat en kommentar, men den tar dom inte in….

Icke-våld är inte bara rätt utan även effektivt!

10 april, 2011

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1437876/Jasplan-skapar-inte-nagon-fred.html

Sluta bomba vårt dricksvatten!

5 april, 2011

Gustav Fridolin (MP) besökte Hjo på måndagen och talade här inför en stor publik på Hjo Folkhögskola. Lokalavdelningen hade dessutom ordnat med ett mycket uppskattat studiebesök på Tuben och ett besök på Hjo Vattenverk. Där fick vi med Gustavs hjälp både radio och tv intresserade av vårt arbete för att bevara Vätterns unika kvalitet.

Lyssna här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4437598

Miljöpartiet i Hjo hade tagit initiativ till den motion som överlämnades till kommunfullmäktige i måndagskväll. Även Centerpartiet hade tillfrågats om de ville stå bakom motionen, med de tackade nej till samarbete. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ställde dock upp. Under själva fullmäktigemötet skrev dessutom sex moderata fullmäktigeledamöter på motionen, så det blev till slut en bred flerpartimotion. Nu hoppas vi på snabb handläggning från kommunalrådets sida. Hela motionen redovisas under kommentar nedan.

Se även TV4:
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skaraborg?title=manga_strider_om_vattnet&videoid=1567337

Gustav Fridolin kommer till Hjo

2 april, 2011

På måndag kl 10:45 gästar Gustav Fridolin (MP) Hjo Folkhögskola. Alla som kan göra sig lediga är välkomna att delta i mötet.

Under resten av dagen deltar Gustav i studiebesök på Tuben, besöker Vattenverket och diskuterar med miljöpartiets lokalavdelning.