Archive for januari, 2011

Övning för ”arrogant maktuppvisning”

30 januari, 2011

Cecilia Uddén i Kairo rapporterar för Sveriges Radio: ”En arrogant styrkeuppvisning”:

”Jetplanen fortsätter att vråla över staden. De tiotusentals människorna ute på gatorna visar dock inga tecken på att låta sig skrämmas.
– Jag trodde att det var en jordbävning eller en jättexplosion. Det lät fruktansvärt i staden. Den som inte blev rädd måste ha ganska hårda nerver, säger Cecilia Uddén.”

Stridsflygplanens lågflygningar över Egyptens huvudstad är en otäck illustration av vad den svenska försvarsmakten sysslar med när dom lagt ut sina stoppområden mot vindkraft i Skaraborg. Man vill öva extrem lågflygning för att skrämma skiten ur folk som demonstrerar för demokratiska rättigheter. Och man vill sälja JASplan, inklusive lågflygutbildning, till bland annat den thailändska militären.

Frågan är vad vår värld är i störst behov av just nu: förnybar energi eller arrogant maktuppvisning? Här nedan finns en film om en pilot från Karlsborg som gör ”misstaget” att bli filmad.

Fullmäktige bör besluta om viktiga detaljplaner

29 januari, 2011

I plan- och bygglagens 5 kapitel 27 § står att ”En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.”

Nyligen gjordes en omfattande plan på området vid hotell Bellevue och Parkvillorna. Den kostade enligt uppgift ca 120 tusen kronor och var 23 sidor lång. Där fastslogs bland annat att parkvillorna kan styckas av och säljas som privatbostäder, att hotellet kan bygga på en våning till, att parkeringsplatser ska utökas och att Bangatan smalnas av. Självfallet är denna plan så pass viktig och intressant för allmänheten i Hjo att den borde diskuteras och beslutas om i fullmäktige.

Men det finns krafter som vill annorlunda (mer makt till en mindre grupp politiker och chefstjänstemän). Vår förhoppning är dock att den nyvalda fullmäktigeförsamlingen nu ska ta tillbaka lite av den makt som bör finnas i den folkvalda församlingen. Därför ställer vi nedanstående fråga på det fullmäktigemöte som ska hålla den 7 februari.

”Interpellation från Miljöpartiet:
Fullmäktige är den enda direkt folkvalda församlingen och kommunens viktigaste forum för beslut. Trots tal om att stärka och vitalisera fullmäktige har det funnits tendenser att istället låta kommunstyrelsen få större makt på fullmäktiges bekostnad. Ett färskt exempel är att den nya detaljplanen för Bellevue hotell och parkvillorna tas på delegation i kommunstyrelsen. Fullmäktige, som enligt plan- och bygglagen bör ha en viktig roll i den fysiska planeringen, blir satt åt sidan.
Vill du, Lars Glad, som ny ordförande för tekniska utskottet arbeta för att återge fullmäktige dess roll att besluta om detaljplaner som är av intresse för allmänheten?
Christer Haagman (MP)”

Snöröjning i fullmäktige

26 januari, 2011

Elin har lämnat in en så kallad interpellation. Det är en fråga som ska besvaras och diskuteras i fullmäktige.

”Hjo 2011-01-24
Interpellation från Miljöpartiet de gröna:
Det är svårt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar i Hjo denna vinter. Särskilt äldre med rollator har problem. Klagomålen på snöröjningen har varit många.
Har du, Catrin Hulmarker, några ambitioner att förbättra situationen? Har du några konkreta förslag?

Elin Thornblad

Aktiva insändarskribenter

25 januari, 2011

Insändarspalterna i Hjo Tidning är en viktig demokratisk kanal. I fredagens HT skrev ”I LOVED HJO”:

”Jag förstår din besvikelse /…/ Men så är det i Hjo. Man kan tro att Hjo är en vänligare stad med mer omtanke mellan människorna än en storstad. Men det är nästan tvärtom. Det börjar redan på politikernivå. Ingen bryr sig. Nu när valet är avgjort så bryr de sig inte ens om att svara på insändarna i tidningen.”

I dagens HT finns två svar – inget från den styrande politiska majoriteten – utan från två andra insändarskribenter.

Ett långt från ”I LOVE HJO ANYWAY”. Där står bland annat: ”Vi skulle kunna ha politiker som var lyhörda och verkligen lyssnade på vad deras väljare tycker i olika frågor. /…/ Vad har vi? Politiker som struntar i vad Hjoborna tycker är bra, kloka och rimliga beslut. De lyssnar bara om riktigt inflytelserika personer hör av sig, som till exempel stora fastighetsägare /…/ Ska vi ha det så? Nej knappast! Därför ska vi som bor i Hjo bry oss. Vi ska inte vara tysta och låta våra politiker vara ifred när vi inte gillar ett beslut. Ring, maila och skriv brev… och bry er så kommer vi få den stad vi alla vill ha.”

Sedan finns det också ett kort svar från ”VÄNLIGEN GÖRAN ANDER”: ”Jag tycker att du skall ta Dig en funderare på att flytta till en annan kommun, som bättre motsvarar alla Dina krav.”

Det var kanske en onödigt kylig kommentar?

Vi i miljöpartiet väljer hellre att försöka påverka. Vi lägger nu en motion som gör det möjligt för den folkvalda fullmäktigeförsamlingen att lyssna på hjoborna och avstå från att lägga golvvärme runt torget.

Varmaste året hittills…

15 januari, 2011

enligt NOAA. Vi kan se att det trots genomsnittligt lite kallare i norra och västra Europa, södra Sydamerika och inre Sibirien, har det varit onormalt varmt i större delen av världen. Tillsammans med rekordåret 2005 är 2010 det varmaste året – preliminärt enligt NOAA – sedan mätningarna började 1880.

2010 blev också ett rekordår genom att vara det genomsnittligt våtaste året som uppmätts.

År 2011 tycks börja ”bra” när det gäller att slå rekord i skyfall:

Australien

Shri Lanka

 

Brasilien

Filipinerna

Men i lilla Hjo vill plötsligt en majoritet av kommunstyrelsens politiker – i strid med kommunfullmäktiges policy – att vi ska bidra till växthuseffekten genom att värma trottoarerna runt torget vintertid…

Ska vi vara en del av problemet eller en del av lösningen?

Riv upp beslutet – än finns det tid att låta förnuftet råda!

Miljöpartiet föryngrar kommunfullmäktige

12 januari, 2011

I tisdagens HT uppmärksammas att Elin Thornblad (MP) sänker medelåldern i Hjo kommunfullmäktige rejält. Som artonåring är hon yngst i en församling vars medelålder landar runt 50. Elin påpekar i intervjun att kommunfullmäktige ”ska spegla samhället och alla åldrar behöver vara med”.

Det är lite tunt med representationen både under 30 och över 65. Men det är särskilt roligt att vi i miljöpartiet kan bidra med lite föryngring. Förhoppningsvis går våra planer på att starta upp en lokalavdelning av Grön Ungdom i lås. Då kan vi kanske se framåt mot ytterligare sänkt medelålder framöver!

Apropå Hjotidningens rubriker här ovan: Miljöpartiets demokratilinje innebär bland annat att kommunfullmäktige ska vara en styrande församling och inte ett transportkompani eller ett tyst och passivt alibi för en liten grupp politiker och chefstjänstemän. Maktkoncentrationen försvagar demokratin. Idag, 2011, är det kanske till och med värre än det var 1984 då Kungen av Hjo styrde… Majoriteten med moderater och socialdemokrater i spetsen (och kristdemokraten Kihlström inte att förglömma) har avvecklat bredden i kommunpolitiken genom att avskaffa nämnderna. Samtidigt har viktiga kommunala uppgifter flyttat bort till kommunalförbund i AÖS, RÖS och MÖS där få hjobor vet vem som bestämmer och vad som bestäms. Håkan Davidsson tog ansvar för sin maktposition trots allt och det gick att rösta bort honom. Idag när alla med makt skyller ifrån sig när ansvar ska utkrävas, och mycket görs upp bakom stängda dörrar, är det svårare för medborgarna att bli delaktiga i politiken.

Ett fortsatt arbete för att stärka den lokala demokratin är högt prioriterat.

God fortsättning …

4 januari, 2011

… och låt er inte knäckas av is och kyla som trädgrenar vid Vätternstranden… 2011 kommer att bli ett bra år!

Message from WordPress.com

4 januari, 2011

”Crunchy numbers!
This blog was viewed about 6,800 times in 2010.
In 2010, you wrote 130 new posts, not bad for the first year! You uploaded 248 pictures, taking up a total of 65mb. That’s about 5 pictures per week.
Your busiest day of the year was November 17th with 126 views.

Some visitors came searching, mostly for tro på hjo and haagman.

These are the posts and pages that got the most views in 2010:
Minstingarna håller i klubban. November 2010
2 MiljöÖverdomstolen gav hjoborna rätt men vi är inte emot vindkraft! February 2010
Bastuflotte i hamnen April 2010